• Σχόλιο του χρήστη 'Γαρμπής Διονύσιος' | 17 Ιουνίου 2018, 13:18

    Το παρόν δεν λαμβάνει υπ' όψη του την υπάρχουσα "ωρίμανση" του θέματος, όσον αφορά τον ιατρικό τουρισμό. Η ΚΥΑ 27217 /2013 (ΦΕΚ Β 3077 /2013) άφηνε λίγα ζητήματα για νομοθετική ρύθμιση. Έχουν ήδη χαθεί πέντε χρόνια και επανερχόμαστε σε φάση μεγαλύτερης ασάφειας.