• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΡΜΑΚΗΣ' | 17 Ιουνίου 2018, 20:03

    έχουν τοποθετηθεί πολύ ορθά οι κύριοι Καρνάκης Γιώργος και Σιδηρόπουλος Στέφανος. Η λέξη αθλητισμός, πρέπει να αφαιρεθεί καθώς δημιουργεί σύγχυση. Μπορούμε να ακολουθήσουμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τα πρότυπα.