• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece' | 18 Ιουνίου 2018, 08:51

    Ο αειφόρος τουρισμός αναφέρεται τέσσερις φορές στην Ατζέντα 2030, ωστόσο, ο όρος αμφισβητείται έντονα από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την έλλειψη μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης. Μόνο ο τουρισμός που συμβάλλει στη βελτίωση της ευημερίας του τοπικού πληθυσμού, στην αξιοπρέπεια των εργαζομένων, στην περιβαλλοντική προστασία καθώς και στην εξάλειψη της εκμετάλλευσης, των ανισοτήτων και της φτώχειας, είναι μια ουσιαστική επιλογή για βιώσιμη ανάπτυξη. Αν αγνοήσει λοιπόν ο τουρισμός αυτή την ευθύνη, αποτελεί απειλή για την ανάπτυξη και όχι εργαλείο. Επομένως, η ανάπτυξη του τουρισμού καθ’ εαυτή δεν αποτελεί αυτοσκοπό, όλες οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στη μεταρρύθμιση του τουρισμού. Να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των πολιτών και των κοινοτήτων που πλήττονται από τον τουρισμό, σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού, στη λήψη αποφάσεων, στις επιχειρήσεις, στη διαχείριση προορισμού και στη διαδικασία παρακολούθησης. Οι τοπικές κοινότητες πρέπει να επωφελούνται από το τουριστικό εισόδημα. Καλούμε τους τουρίστες να αναλάβουν την ευθύνη για τις ταξιδιωτικές επιλογές τους: με σεβασμό στις φιλοξενούσες κοινωνίες και τον πολιτισμό τους, χρησιμοποιώντας με προσοχή τους περιορισμένους τοπικούς πόρους, και υποστηρίζοντας την τοπική οικονομία και τελικά με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μικρές κοινωνικοοικονομικές ή οικολογικές προσαρμογές, που συχνά παρουσιάζονται ως «αειφόρος» ή «υπεύθυνος» τουρισμός, δεν θα φέρουν την απαραίτητη αλλαγή. Για τον τουρισμό, μια θεμελιώδης μεταρρύθμιση είναι ουσιαστική και επείγουσα, ώστε να καταστεί δυνατή η συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη.