• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος καρνακης' | 18 Ιουνίου 2018, 21:35

    Οι δραστηριότητες του ορεινού τουρισμού στην Ελλάδα έχει ανοδικές τάσεις (στον Όλυμπο μόνο έρχονται πάνω από 50000 τουρίστες κάθε χρόνο με ανοδική τάση) και μέσα από αυτήν θα δημιουργηθούν καινούργιες θέσεις εργασίας και θα μπουν ακόμα περισσότερα χρήματα στο κράτος.Για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνουν σοβαρές νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να μπεί μία τάξη στα επαγγέλματα τού ορεινού τουρισμού. Κάποια από αυτά είναι τα παρακάτω. 1ον Εξαφάνιση του βασιλικού νόμου του 36 περί Ελλήνων οδηγών βουνού όπου εκμεταλλεύεται η ερασιτεχνική αθλητική ομοσπονδία ορειβασίας αναρρίχησης ΕΟΟΑ διότι δεν αρμόζει στα ευρωπαϊκά και τα συνταγματικά σημερινά μας δεδομένα. 2ον Τακτοποίηση των επαγγελμάτων τών διεθνών οδηγών-συνοδων βουνού σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_en.htm οδηγία η οποία δίνει πράσινη κάρτα για όλη Ε.Ε υπό την αιγίδα των διεθνών οργανισμών. https://ifmga.info/ https://www.uimla.org/cms/index.php?id=44. 3ον Τακτοποίηση των επαγγελμάτων τού συνοδού βουνού αποφοίτων των ΙΕΚ με αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων και απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος. 4ον Αδειοδότηση σε εταιρείες, φυσικά η νομικά πρόσωπα για δημιουργία ιδιωτικών σχολών για ΟΛΑ τα επαγγέλματα του ορεινού τουρισμού (οδηγοί , συνοδοί, εκπαιδευτές, διασώστες κλπ) σύμφωνα με τά ευρωπαϊκά πρότυπα , αποκτώντας ταυτόχρονα από το κράτος πιστοποίηση και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπως ακριβώς γίνεται στις καταδύσεις. 5ον Δημιουργία δημόσιας σχολής οδηγών βουνού (όπως τα ΙΕΚ συνόδων βουνού) και σχολής διασωστών βουνού. 6ον Τακτοποίηση ώστε να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος σε ορεινό περιβάλλον και αερομεταφοράς από ιδιωτικές εταιρείες ή δημιουργίας αντίστοιχης κρατικής υπηρεσίας με ανάλογο προσωπικό και ελικοπτέρων στις πιο σημαντικές περιοχές της Ελλάδας.(στο εξωτερικό υπάρχει σοβαρή κάλυψη είτε από ιδιωτικές είτε από δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες ο τουρίστας υποχρεωτικά ασφαλίζεται αλλιώς πληρώνει την διάσωση του) και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. *Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εμπλακούν αθλητικοί σύλλογοι ή ερασιτεχνικά σωματεία ή ερασιτέχνες αθλητικές ομοσπονδίες στα θέματα τών επαγγελμάτων του ορεινού τουρισμού διότι παραβιάζονται η εθνική νομοθεσία και η ευρωπαϊκές οδηγίες* Σε περίπτωση που δεν γίνουν οι παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις ο ορεινός τουρισμός στην Ελλάδα ΔΕΝ θα τύχει καμίας ανάπτυξης.