• Σχόλιο του χρήστη 'Τζογιας θεοδωρος' | 20 Ιουνίου 2018, 16:18

    Όλες οι επιχειρήσεις που απευθύνονται σε τουρίστες ή δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές , μπορούν να θεωρηθούν εν δυνάμει τουριστικές επιχειρήσεις . Οι βασικότερες όμως είναι αυτές των τουριστικών καταλυμάτων . Οι οποίες μπορούν να παρέχουν και επιπλέον θεματικές υπηρεσίες . Είναι αυτές που ένας καταναλωτής (τουρίστας ) συνήθως ,αν όχι πάντα , προγραμματίζει κράτηση . Αρά και ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες τους πρώτα . Οι επιχειρήσεις καταλυμάτων (όπως όλες οι επιχειρήσεις ) μπορούν να κάνουν χονδρική πώληση (στους ταξιδιωτικούς πράκτορες ) ή λιανική πώληση (στους τελικούς καταναλωτές ) Μέχρι τώρα ο κρατικός φορέας ( η διοίκηση ) δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι επιχειρήσεις καταλυμάτων να μπορούν να παρουσιάσουν ή να προωθήσουν, συλλογικά ή συγκεντρωτικά , μέσω ενός κρατικού εκπρόσωπου( κρατικής υπηρεσίας ) τις υπηρεσίες τους . Η δημιουργία ενός τμήματος προώθησης και επικοινωνίας με τουριστικούς πράκτορες ,θα έχει ως σκοπό την συγκέντρωση όλων αυτών των επιχειρήσεων καταλυμάτων ,και στόχο την επίτευξη μεγαλύτερου μεριδίου (ποιοτικά και ποσοτικά ) της τουριστικής αγοράς . Με μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας αφού 1. Θα παρακάμπτονται πολλοί μεσάζοντες , 2. θα είναι πιο στοχευμένη η αναζήτηση 3. με ελκυστικότερη τιμή στον ταξιδιωτικό πράκτορα 4. και με περισσότερα περιθώρια κέρδους στα τουριστικά καταλύματα Η δημιουργία ενός τμήματος ανάπτυξης και διαχείρισης μιας ιστοσελίδας που να προωθεί το ελληνικό τουριστικό προϊόν θα έχει ως σκοπό την παρουσίαση όλων των τουριστικών επιχειρήσεων ,όλων των θεματικών ,που το επιθυμούν και πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα συναλλαγών άμεσα με όσους καταναλωτές το επιθυμούν .(ότι συμβαίνει σε πολλές ιστοσελίδες μεγάλων εταιρειών ,ήδη ). Αυτή η δημιουργία της ιστοσελίδας αν συνοδευτεί με μια καλή θέση στις μηχανές αναζήτησης και με μια επίτευξη μεγάλου όγκου προβεβλημένων επιχειρήσεων ,εκτιμώ ότι θα έχει επιτυχία . Γιατί και με αυτή 1. θα προβάλλεται το ελληνικό προϊόν στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης ,για πρώτη φορά 2. θα είναι ελκυστικότερη η τελική τιμή στον τελικό καταναλωτή (τουρίστα ) 3. θα υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερου περιθώριού κέρδους στις τουριστικές επιχειρήσεις .