Άρθρο 19

Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες που αφορούν στην υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος μέρους.

 • 26 Ιουνίου 2018, 14:56 | Φλώρινα

  Θα πρέπει να γίνουν αναλυτικές και συγκεκριμένες αναφορές για τα Εθνικά Πάρκα, περιοχές Natura κλπ. όσον αφορά δραστηριότητες. Υπάρχουν μεγάλα κενά στη νομοθεσία σχετικά με τις παραπάνω περιοχές.

 • 20 Ιουνίου 2018, 16:18 | Τζογιας θεοδωρος

  Όλες οι επιχειρήσεις που απευθύνονται σε τουρίστες ή δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές , μπορούν να θεωρηθούν εν δυνάμει τουριστικές επιχειρήσεις .
  Οι βασικότερες όμως είναι αυτές των τουριστικών καταλυμάτων .
  Οι οποίες μπορούν να παρέχουν και επιπλέον θεματικές υπηρεσίες .
  Είναι αυτές που ένας καταναλωτής (τουρίστας ) συνήθως ,αν όχι πάντα , προγραμματίζει κράτηση . Αρά και ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες τους πρώτα .
  Οι επιχειρήσεις καταλυμάτων (όπως όλες οι επιχειρήσεις ) μπορούν να κάνουν χονδρική πώληση (στους ταξιδιωτικούς πράκτορες ) ή λιανική πώληση (στους τελικούς καταναλωτές )
  Μέχρι τώρα ο κρατικός φορέας ( η διοίκηση ) δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι επιχειρήσεις καταλυμάτων να μπορούν να παρουσιάσουν ή να προωθήσουν, συλλογικά ή συγκεντρωτικά , μέσω ενός κρατικού εκπρόσωπου( κρατικής υπηρεσίας ) τις υπηρεσίες τους .
  Η δημιουργία ενός τμήματος προώθησης και επικοινωνίας με τουριστικούς πράκτορες ,θα έχει ως σκοπό την συγκέντρωση όλων αυτών των επιχειρήσεων καταλυμάτων ,και στόχο την επίτευξη μεγαλύτερου μεριδίου (ποιοτικά και ποσοτικά ) της τουριστικής αγοράς .
  Με μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας αφού
  1. Θα παρακάμπτονται πολλοί μεσάζοντες ,
  2. θα είναι πιο στοχευμένη η αναζήτηση
  3. με ελκυστικότερη τιμή στον ταξιδιωτικό πράκτορα
  4. και με περισσότερα περιθώρια κέρδους στα τουριστικά καταλύματα

  Η δημιουργία ενός τμήματος ανάπτυξης και διαχείρισης μιας ιστοσελίδας που να προωθεί το ελληνικό τουριστικό προϊόν
  θα έχει ως σκοπό την παρουσίαση όλων των τουριστικών επιχειρήσεων ,όλων των θεματικών ,που το επιθυμούν και πληρούν κάποιες προϋποθέσεις.
  επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα συναλλαγών άμεσα με όσους καταναλωτές το επιθυμούν .(ότι συμβαίνει σε πολλές ιστοσελίδες μεγάλων εταιρειών ,ήδη ).
  Αυτή η δημιουργία της ιστοσελίδας αν συνοδευτεί με μια καλή θέση στις μηχανές αναζήτησης και με μια επίτευξη μεγάλου όγκου προβεβλημένων επιχειρήσεων ,εκτιμώ ότι θα έχει επιτυχία . Γιατί και με αυτή
  1. θα προβάλλεται το ελληνικό προϊόν στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης ,για πρώτη φορά
  2. θα είναι ελκυστικότερη η τελική τιμή στον τελικό καταναλωτή (τουρίστα )
  3. θα υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερου περιθώριού κέρδους στις τουριστικές επιχειρήσεις .

 • 19 Ιουνίου 2018, 23:34 | Τζογιας θεοδωρος

  Όλες οι επιχειρήσεις που απευθύνονται σε τουρίστες ή δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές , μπορούν να θεωρηθούν εν δυνάμει τουριστικές επιχειρήσεις .

  Οι βασικότερες όμως είναι αυτές των τουριστικών καταλυμάτων .
  Είναι αυτές που ένας καταναλωτής (τουρίστας ) συνήθως ,αν όχι πάντα , προγραμματίζει κράτηση . Αρά και ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες τους πρώτα .

  Οι επιχειρήσεις καταλυμάτων (όπως όλες οι επιχειρήσεις ) μπορούν να κάνουν χονδρική πώληση (στους ταξιδιωτικούς πράκτορες ) ή λιανική πώληση (στους τελικούς καταναλωτές )

  Μέχρι τώρα ο κρατικός φορέας ( η διοίκηση ) δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι επιχειρήσεις καταλυμάτων να μπορούν να παρουσιάσουν ή να προωθήσουν, συλλογικά ή συγκεντρωτικά , μέσω ενός κρατικού εκπρόσωπου( κρατικής υπηρεσίας ) τις υπηρεσίες τους .

  Η δημιουργία ενός τμήματος προώθησης και επικοινωνίας με τουριστικούς πράκτορες ,θα έχει ως σκοπό την συγκέντρωση όλων αυτών των επιχειρήσεων καταλυμάτων ,και στόχο την επίτευξη μεγαλύτερου μεριδίου (ποιοτικά και ποσοτικά ) της τουριστικής αγοράς .
  Με μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας αφού
  1. Θα παρακάμπτονται πολλοί μεσάζοντες ,
  2. θα είναι πιο στοχευμένη η αναζήτηση
  3. με ελκυστικότερη τιμή στον ταξιδιωτικό πράκτορα
  4. και με περισσότερα περιθώρια κέρδους στα τουριστικά καταλύματα

  Η δημιουργία ενός τμήματος ανάπτυξης και διαχείρισης μιας ιστοσελίδας που να προωθεί το ελληνικό τουριστικό προϊόν

  θα έχει ως σκοπό την παρουσίαση όλων των τουριστικών επιχειρήσεων ,όλων των θεματικών ,που το επιθυμούν και πληρούν κάποιες προϋποθέσεις.

  επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα συναλλαγών άμεσα με όσους καταναλωτές το επιθυμούν .(ότι συμβαίνει σε πολλές ιστοσελίδες μεγάλων εταιρειών ,ήδη ).

  Αυτή η δημιουργία της ιστοσελίδας αν συνοδευτεί με μια καλή θέση στις μηχανές αναζήτησης και με μια επίτευξη μεγάλου όγκου προβεβλημένων επιχειρήσεων ,εκτιμώ ότι θα έχει επιτυχία . Γιατί και με αυτή
  1. θα προβάλλεται το ελληνικό προϊόν στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης ,για πρώτη φορά
  2. θα είναι ελκυστικότερη η τελική τιμή στον τελικό καταναλωτή (τουρίστα )
  3. θα υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερου περιθώριού κέρδους στις τουριστικές επιχειρήσεις .

 • 14 Ιουνίου 2018, 15:00 | GREEK CHALLENGE FBC

  Για τη διεκδίκηση και διοργάνωση ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς εμβέλειας, πρότασή μας είναι το σχέδιο νόμου να συμπεριλάβει το παρακάτω άρθρο λόγω του ειδικού καθεστώτος και όρων των αγώνων αυτών:

  Άρθρο …
  1. Συνίσταται Επιτροπή Διεκδίκησης και Διοργάνωσης ή Φιλοξενίας διεθνών επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων («Επιτροπή Διεκδίκησης»), με σκοπό τη διεκδίκηση επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους στην Ελλάδα και την προετοιμασία, οργάνωση ή φιλοξενία και εκτέλεση των αγώνων αυτών. Λόγω της υψηλής τεχνολογικής κατάρτισης και των θεσμικών ιδιομορφιών των επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους, η διεκδίκηση τους θα γίνει με συνεργασία του Δημόσιου, συμπεριλαμβανομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και Ιδιωτικού τομέα.
  2. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Διεκδίκησης, είναι οι εξής: α) Η ευθύνη για την ανάπτυξη των δημοσίων και διεθνών σχέσεων για τη διεκδίκηση διεθνών ιστιοπλοϊκών αγώνων και ειδικότερα η προβολή της Χώρας στους τομεις πολιτισμού, τουρισμού, οικονομίας, τεχνικής υποδομής και τεχνολογίας, β) Η ευθύνη για τη σύνταξη και έγκριση του φακέλλου υποψηφιότητας για τη διοργάνωση των διεθνών ιστιοπλοϊκών αγώνων και η μέριμνα για το συντονισμό των προγραμμάτων άλλων φορέων που υποστηρίζουν τη διεκδίκηση των αγώνων αυτών, γ) Η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς, της εκτέλεσης και μέριμνας για το συντονισμό της πραγματοποίησης των αναγκαίων για τους αγώνες μελετών και τεχνικών έργων, δ) Η σύνταξη και παρακολούθηση της εξέλιξης του επιχειρησιακού σχεδίου, που αναλύεται σε οργανωτικό, τεχνικό και οικονομικό πρόγραμμα για την προετοιμασία της διεκδίκησης των αγώνων αυτών, ε) Η διεκπεραίωση κάθε θέματος που έχει σχέση με τη διεκδίκηση. στ) Η συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση της αποστολής της επιτροπής, ζ) Η προώθηση ιδιαίτερα δια μέσου των Αθλητικών Ομοσπονδιών και του Απόδημου Ελληνισμού, της πραγματοποίησης των σκοπών της και η) ο συντονισμός των συναρμόδιων φορέων για τη διεξαγωγή των διεθνών ιστιοπλοικών αγώνων, που θα αναληφθούν.
  3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, κατόπιν πρότασης και σύμφωνης γνώμης Φιλοξενούντος Φορέα, καθορίζονται τα μέλη της Επιτροπής Διεκδίκησης και τα θέματα που σχετίζονται με τη συγκρότηση, τη σύνθεση, την οργάνωση και τη λειτουργία της, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος. Ως Φιλοξενών Φορέας ορίζεται φορέας ιδιωτικός ή δημόσιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος επιλέγεται και ορίζεται από τις αρχές διοργάνωσης διεθνών επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων, σύμφωνα με τα εσωτερικά πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που ρυθμίζουν την εκάστοτε διοργάνωση διεθνών επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων.
  4. Η διεκδίκηση της ανάληψης της εκάστοτε διοργάνωσης πραγματοποιείται από την Επιτροπή Διεκδίκησης. Από τα μέλη της Επιτροπής Διεκδίκησης συνίστανται δύο υποεπιτροπές, η Υποεπιτροπή Διαχείρισης, σκοπός της οποίας είναι η εν γένει διαχείριση και διεκπεραίωση των αποφάσεων της Επιτροπής Διεκδίκησης και η Υποεπιτροπή Προβολής, σκοπός της οποίας είναι η προβολή του εκάστοτε εγχειρήματος, οι δημόσιες σχέσεις και η εκπροσώπηση της Επιτροπής Διεκδίκησης. Η Υποεπιτροπή Διαχείρισης και η Υποεπιτροπή Προβολής εκπροσωπούνται με ίσο αριθμό ψήφων αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής Διεκδίκησης,. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες, η σύνθεση και τα μέλη της Υποεπιτροπής Διαχείρισης ορίζονται με την απόφαση του Πρωθυπουργού της παρ. 3 του παρόντος. Ως μέλη της Υποεπιτροπής Διαχείρισης μπορούν να συμμετέχουν, ενδεικτικά, εκπρόσωποι του ΕΟΤ, ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού, του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., ο Διαμεσολαβητής του Επενδυτή του Οργανισμού ENTERPRISE GREECE και όσοι φορείς των οποίων η συνδρομή κρίνεται αναγκαία για την εκπλήρωση των νομικών και υλικοτεχνικών αναγκών της διεκδίκησης και διοργάνωσης των αγώνων. Τα μέλη της Υποεπιτροπής Προβολής ορίζονται με υπόδειξη του Φιλοξενούντος Φορέα και αποτελούνται, ενδεικτικά, από αθλητές, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, πρόσωπα και εκπροσώπους φορέων που ο Φιλοξενών Φορέας κρίνει ότι θα βοηθήσουν στη διεκδίκηση και διοργάνωση ή φιλοξενία των αγώνων και η αμοιβή τους ορίζεται με την απόφαση του Πρωθυπουργού της παρ. 3 του παρόντος. Ο Φιλοξενών Φορέας, με επικεφαλής τον νόμιμο εκπρόσωπό του, θα αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τις διοικήσεις των διεθνών επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών διοργανώσεων, θα εκπροσωπεί και θα ενεργεί για λογαριασμό της Επιτροπής Διεκδίκησης, εντός των κατευθυντηρίων γραμμών που θα λαμβάνει από τον Πρωθυπουργό και τα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει και εντός των θεσμών που διέπουν τους διεθνείς επαγγελματικούς ιστιοπλοϊκούς αγώνες.
  5. Σε περίπτωση ανάληψης διεθνούς επαγγελματικού ιστιοπλοϊκού αγώνα, με προεδρικό διάταγμα θα καθορίζονται οι χερσαίοι και θαλάσσιοι χώροι διεξαγωγής του αγώνα και οι ειδικότεροι όροι για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων αυτών.
  6. Η χρηματοδότηση της Επιτροπής Διεκδίκησης θα πραγματοποιηθεί αφενός με δημόσιους πόρους και ιδίως με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατίθενται και θα διατεθούν προς το σκοπό ανάπτυξης παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού και έξυπνης εξειδίκευσης και αφετέρου με ιδιωτικούς πόρους.

 • 13 Ιουνίου 2018, 19:18 | ΨΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  Ειμαστε τετραμελεις οικογενεια με τον συζυγο μου 57 χρονων ΑΜΕΑ με 85% αναπηρια
  Εχουμε δυο παιδια ενα 19 χρονων που ειναι φοιτητρια και αλλη μια 11 χρονων
  Εγω ειμαι ανεργη και προσπαθουμε να τα βγαλουμε περα με την αναπηρικη συνταξη
  Οι διακοπες που μας παρειχε η εργατικη εστια κοπηκαν και τα διαφορα προγραμματα που τρεχουν δεν ειναι για συνταξιουχους ΑΜΕΑ και τα προστατευομενα μελη τους
  Περιμενουμε ενα προγραμμα που να αφορα ευπαθεις ομαδες