• Σχόλιο του χρήστη 'Ειρήνη Θεοδοσίου' | 21 Ιουνίου 2018, 16:49

    το άρθρο 3 γίνεται: 1.«Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη» είναι η τουριστική ανάπτυξη που προωθεί την ισόρροπη περιφερειακή και τοπική οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία των πολιτών, την κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη, την αύξηση της απασχόλησης, την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προστασία του περιβάλλοντος κάθε τουριστικής περιοχής. Ως εκ τούτου η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού, σε όλους τους τύπους προορισμών και όλες τις εποχές, με κύριο σκοπό τη βέλτιστη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων, το σεβασμό στην κοινωνικοπολιτισμική αυθεντικότητα των τοπικών κοινωνιών και τη διασφάλιση βιώσιμων, μακροπρόθεσμων οικονομικών δραστηριοτήτων, παρέχοντας κοινωνικοοικονομικά οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους. 2. «Προσβάσιμος Τουρισμός» είναι ο τουρισμός που είναι προσβάσιμος σε όλα τα άτομα ανεξαρτήτως αναπηρίας ή ειδικών αναγκών, έτσι ώστε να μπορούν αυτόνομα, με ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές, τις υπηρεσίες και τα αγαθά που διατίθενται στο περιβάλλον που επισκέπτονται. 3. Φέρουσα ικανότητα Τουρισμού (ΦΙΤ) Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO) προτείνει τον ακόλουθο ορισμό για τη φέρουσα ικανότητα: "Ο μέγιστος δυνατός αριθμός ατόμων που μπορεί να φιλοξενήσει ταυτοχρόνως ένας τουριστικός προορισμός, χωρίς να προκαλείται καταστροφή του φυσικού, οικονομικού, κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και μια μη αποδεκτή μείωση στην ποιότητα της ικανοποίησης των επισκεπτών" (UNEP/MAP/PAP, 1997). Η Εκτίμηση της Φέρουσας ικανότητας για την τουριστική βιομηχανία μιας περιοχής, ενός νησιού στο σύνολο του αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την συνεχή επιβίωση της τουριστικής βιομηχανίας ενός τόπου. Η ανάπτυξη του τουρισμού χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό οδηγεί στην υποβάθμιση του τόπου. Ετσι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, λόγω σειράς λαθών και ανυπαρξίας διαχείρισης έχουν υποστεί τεράστια μείωση στον τουρισμό τους. 4) Γεωπάρκο: μια περιοχή η οποία περιέχει έναν ικανό αριθμό θέσεων γεωλογικής κληρονομιάς (γεώτοπους), ένα μωσαϊκό γεωλογικών χαρακτηριστικών ιδιαίτερου γεωλογικού ενδιαφέροντος, σπανιότητας ή κάλλους, αντιπροσωπευτικών της περιοχής, των γεγονότων και διαδικασιών της γεωλογικής ιστορίας της, που μπορούν να χρησιμεύσουν για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς, τουριστικούς, αναπτυξιακούς σκοπούς. Πιθανώς το ενδιαφέρον της περιοχής να μην είναι μόνο γεωλογικό αλλά να έχει επίσης οικολογική, αρχαιολογική, ιστορική, ή πολιτιστική αξία. Η περιοχή συντονίζεται από διαχειριστικό φορέα, έχει σχετικά καθορισμένα όρια και αρκετή έκταση ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν δράσεις τοπικής κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης-γεωτουρισμού. Πιστοποίηση για τη γεωεπιστημονική αξία του γεωπάρκου πρέπει να δίνεται από το Εθνικό Γεωλογικό-Μεταλλευτικό Ινστιτούτο ή άλλο αντίστοιχο θεσμοθετημένο γεωεπιστημονικό Όργανο (ορισμός UNESCO). Στο παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO ανήκουν τα πέντε ελληνικά γεωπάρκα.