• Σχόλιο του χρήστη 'GREEK CHALLENGE FBC' | 22 Ιουνίου 2018, 16:30

    Το σχέδιο νόμου να προβλέπει και σήμα για Τουρισµό Αθλητικών Διοργανώσεων.Το σήμα να έχει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιούν ημεδαπά & αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, διοργανωτές, φιλοξενούσες αρχές / φορείς ή εκπρόσωποί τους κτλ. Παραδείγματα αθλητικών διοργανωτών : F1,eFormula, America's Cup, Volvo Ocean Race, Read Bull Air racing etc. Η Ελλάδα εάν θέλει πραγματικά να χρησιμοποιήσει τα πλεονεκτήματά της, πρέπει θεσμικά να ετοιμαστεί για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις με τουρισμό ποιοτικό και επαναλαμβανόμενο. Να συμπεριληφθούν λοιπόν και αυτές οι κατηγορίες διοργανώσεων και διοργανωτών.