• Σχόλιο του χρήστη 'Ναπολέων Κάτσος' | 22 Ιουνίου 2018, 19:31

    Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που το Νομοσχέδιο θέτει τη προστασία του περιβάλλοντος και την ανταποδοτικότητα στην τοπική κοινωνία στην καρδιά του Θεματικού Τουρισμού. Είναι πολύ σημαντικό επίσης που τα άρθρα του Νομοσχεδίου καλύπτουν πλείστες πτυχές της τουριστικής δραστηριότητας με σκοπό τη βιωσιμότητα και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. Θα θέλαμε να επιστήσουμε προσοχή σε δύο ζητήματα όσον αφορά τον Τουρισμό Υγείας στον παρόν άρθρο (17). Το νομοσχέδιο υιοθετεί, σωστά κατά τη γνώμη μας, ένα ευρύ και τριμερή ορισμό του τουρισμού υγείας, ο οποίος διακρίνεται σε ιατρικό (παράγραφος 1), ιαματικό-θερμαλιστικό (παράγραφος 2) και σε τουρισμό ευεξίας (παράγραφος 3). Ωστόσο, στην κατακλείδα του άρθρου, εκεί όπου ορίζεται πού παρέχεται ο τουρισμός υγείας, ίσως από παράλειψη, έχει μείνει έξω από τις προβλέψεις το πρώτο σκέλος, ο ιατρικός τουρισμός. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι "Ο Τουρισμός Υγείας παρέχεται σε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής που είναι οι μονάδες ιαματικής θεραπείας (Μ.Ι.Θ.), τα κέντρα Θαλασσοθεραπείας, τα κέντρα Αναζωογόνησης (spa) και τα κέντρα ιαματικού τουρισμού − θερμαλισμού (Κ.Ι.Τ.-Θ.)." Αυτές οι προβλέψεις καλύπτουν τον ιαματικό τουρισμό και τον τουρισμό ευεξίας, αλλά δεν ορίζουν πού προσφέρεται ο ιατρικός τουρισμός. Για παράδειγμα, έρχεται αλλοδαπός/ή στην Ελλάδα για να κάνει οδοντιατρικές επεμβάσεις και μαζί με τον/την σύντροφό του μένει σε ένα ξενοδοχείο για 10 ημέρες. Το παράδειγμα είναι υποθετικό και μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις οδοντιατρικές επεμβάσεις με οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη. Το ερωτήμα που προκύπτει είναι ποιός είναι ο πάροχος του ιατρικού τουρισμού σε αυτή την περίπτωση; Είναι η μονάδα που προσφέρει τις υπηρεσίες ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 17; Ή είναι η μονάδα όπου διαμένουν οι ασθενείς και οι συγγενείς αυτών που κάνουν χρήση των ιατρικών υπηρεσιών, όπως πάλι αναφέρεται στην ίδια παράγραφο; Ή είναι και οι δύο, δηλαδή και η μονάδα παροχής ιατρικών υπηρεσιών και η μονάδα παροχής τουριστικών υπηρεσιών, εφόσον υπάρχει κάποια σύμβαση συνεργασίας; Δεν διασαφηνίζεται αυτό. Ωστόσο, υπάρχει ήδη ΚΥΑ του 2013 ΚΥΑ 27217/2013 (ΦΕΚ Β 3077/2013) η οποία ορίζει ποιοί είναι οι πάροχοι ιατρικού τουρισμού. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 1 ορίζεται ότι "Πάροχος Ιατρικού Τουρισμού: Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας παροχής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο οποίος λειτουργεί νομίμως και παρέχει συνολικά ή κατά τμήμα ή μονάδα υπηρεσίες Ιατρικού Τουρισμού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας" Άρα μπορεί να συμπληρωθεί το κενό του νέου νομοσχεδίου, με δύο τρόπους: είτε με σαφή αναφορά στην πρότερη ΚΥΑ, είτε όχι. Δηλαδή η νέα διατυπωση να είναι "Ο Τουρισμός Υγείας παρέχεται σε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής που είναι οι μονάδες ιαματικής θεραπείας (Μ.Ι.Θ.), τα κέντρα Θαλασσοθεραπείας, τα κέντρα Αναζωογόνησης (spa), τα κέντρα ιαματικού τουρισμού − θερμαλισμού (Κ.Ι.Τ.-Θ.) και σε μονάδες παροχής ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας, ***όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου (και σύμφωνα με την παράγραφο 1 της ΚΥΑ 27217/2013, (ΦΕΚ Β 3077/2013))***". Εάν δεν διασαφηνιστεί το κενό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα υπάρξει μια δυσαρμονία, όπου στη χώρα μας θα υπάρχει νόμος για το ποιός προσφέρει ιαματικό-θερμαλιστικό τουρισμό και τουρισμό υγείας, αλλά όσον αφορά στον ιατρικό τουρισμό η απόφαση θα είναι μόνο σε υπουργικό επίπεδο. Αυτό πάλι μπορεί να έχει συνέπειες για τον αναπτυξιακό νόμο και άλλα θέματα στο μέλλον. Τέλος, ένα δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την η ΚΥΑ του 2013 που κάνει πρόβλεψη για μητρώο παρόχων ιατρικού τουρισμού και πιστοποίηση. Αντίστοιχα, υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις για μητρώο και πιστοποιητικό ιαματικού τουρισμού και υπουργικές αποφάσεις για Κέντρα Αναζωογόνησης. Μήπως θα πρέπει να υπάρξει αναφορά στο Νομοσχέδιο σε μητρώο και πιστοποίηση με βάση ΥΑ ή ΚΥΑ, και για τα τρία σκέλη του τουρισμού υγείας, δηλαδή ιατρικό, ιαματικό και τουρισμό ευεξίας;