• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχαλης Τσουκιας προεδρος ΣΕΤΕΥΔ' | 23 Ιουνίου 2018, 09:33

    Το άρθρο αυτό τοποθετεί το γιωτινγκ και τις καταδύσεις στην σωστή τους διάσταση ήτοι της τουριστικής αναψυχής χωρίς καμμιά αναφορά στον αθλητισμό, παρόλο που και οι δυο δραστηριότητες βασίζονται σε αθλήματα και την θέση αυτή επικροτούμε. Θεωρούμε ωστόσο λάθος την τοποθέτηση τους μαζί με την κρουαζιέρα η τον αλιευτικο τουρισμό, μόνο και μόνο επειδή έχουν το ίδιο πεδίο εφαρμογής, την θάλασσα. Στην ουσια τους οι δυο προαναφερόμενες δραστηριότητες ( γιωτινγκ, καταδύσεις ) ανήκουν στην ομάδα των τουριστικών υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής και οι όποιες ρυθμίσεις γίνουν σχετικά με αυτό τον επιχειρηματικο κλάδο σε μεγάλο βαθμό μπορούν να είναι κοινές.