• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ N.ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)' | 25 Ιουνίου 2018, 08:35

    Η άνοδος του ορεινού αθλητισμού, αλλά και του αθλητικού-ορεινού τουρισμού, κάνουν πια απαραίτητα τα Επαγγέλματα Βουνού, τα οποία και απαιτούν μια ιδιαίτερη και πολύπλοκη εξειδίκευση και εκπαίδευση. Οι Εκπαιδευτές και Προπονητές Ορειβασίας και αθλημάτων βουνού, αλλά και οι Οδηγοί ή οι Συνοδοί Βουνού, θα πρέπει να διαθέτουν άρτια τεχνική και φυσική κατάρτιση, αλλά και πολλές γνώσεις, για να ανταπεξέλθουν στις μεγάλες απαιτήσεις του επαγγέλματος, με πληρότητα και ασφάλεια. Λόγο της υψηλής ζήτησης αλλά και των θεμάτων ασφαλείας που προκύπτουν, είμαστε υπέρ ενός Σχεδίου Νόμου που θα λύσει χρόνια προβλήματα του χώρου. Αυτό πρέπει να εστιάσει στην κατοχύρωση όσων έχουν εκπαιδευτεί και εργάζονται ήδη παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες, καθώς και στην πιστοποίηση όσων έχουν εκπαιδευτεί πρόσφατα. Το Σχέδιο πρέπει να αποκλείσει τους ανειδίκευτους που «βαφτίζονται» οδηγοί, συνοδοί ή εκπαιδευτές, εκμεταλλευόμενοι τα κενά της νομοθεσίας, οι οποίοι ρισκάρουν με την ασφάλεια του εκπαιδευόμενου-συνοδευόμενου και ταυτόχρονα υποβαθμίζουν την συγκεκριμένη υπηρεσία. Το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να καθορίζει τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα και υπηρεσίας αλλά και να θέτει ξεκάθαρα τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα προκειμένου να υπάρξει σωστή συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών για ένα συνολικό ποιοτικό αποτέλεσμα. Ο Νομοθέτης πρέπει να ρυθμίσει ένα πλαίσιο έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος να αποκτά όχι μόνο ένα σήμα πιστοποίησης αλλά και την απαραίτητη (εργασιακά και φορολογικά), άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό απαιτεί ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και Νομοθετική Ρύθμιση των επαγγελμάτων μέσα από συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα. Το σχέδιο νόμου πρέπει να λειτουργήσει μεταβατικά άλλα και ουσιαστικά για να τεθούν οι απαραίτητες βάσεις για τη σωστή εκπαίδευση και επαγγελματική κατοχύρωση όσων ασχολούνται ή θα ασχοληθούν στο μέλλον. Ειδικότερα για τα αθλητικά και τουριστικά επαγγέλματα : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ / ΟΡΕΙΝΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Όπως για όλα τα αντίστοιχα αθλήματα ή δραστηριότητες θα πρέπει να υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία και πρέπει να χορηγεί σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) ή άλλες Ομοσπονδίες τις σχετικές άδειες ασκήσεως επαγγέλματος. Όσοι έχουν πτυχίο ΤΕΦΑΑ με ανάλογη ειδικότητα, ή έχουν αποφοιτήσει από αντίστοιχες σχολές εκπαιδευτών-προπονητών της ΕΟΟΑ ή σχετικών Ομοσπονδιών, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα αίτησης απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, με την ίδια διαδικασία που γίνεται σε όλα τα αθλήματα. Ειδικά για την Ορειβασία μέχρι να υπάρξει η συγκεκριμένη ειδικότητα στα ΤΕΦΑΑ ( ή οι ειδικότητες, καθώς η Ορειβασία περιλαμβάνει και την Αναρρίχηση και το Ορειβατικό Σκι), το βάρος της εκπαίδευσης σηκώνει η ΕΟΟΑ, που καλείτε να οργανώσει ακόμα καλύτερα τις συγκεκριμένες σχολές και σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΥΝΟΥ - ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ - ΞΕΝΑΓΟΣ ΔΡΥΜΩΝ Θα πρέπει να υπάγονται στο Υπουργείο Τουρισμού όπως και όλα τα τουριστικά επαγγέλματα, το οποίο και πρέπει να χορηγεί τα σήματα πιστοποίησης ή τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος μετά από τις σχετικές διαδικασίες και κατάθεση σχετικών δικαιολογητικών. Συγκεκριμένα: Για τους απόφοιτους Οδηγούς Βουνού ΕΟΟΑ: Κατάθεση βεβαίωσης παρακολούθησης Σχολής Οδηγών Βουνού ΕΟΟΑ και Πιστοποίηση από μικτή επιτροπή της ΕΟΟΑ και του Σωματείου Ελλήνων Οδηγών Βουνού. Για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος απαιτούνται πολύ υψηλές τεχνικές αλλά και ιδιαίτερες αθλητικές ικανότητες που μόνο αυτοί μπορούν να εξετάσουν και να πιστοποιήσουν. Για τους νέους Οδηγούς Βουνού: Θα πρέπει να δημιουργηθεί Σχολή σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα και Οδηγίες. Μεταβατικά θα μπορούσε να δημιουργηθεί Τμήμα ΙΕΚ, που η βεβαίωση του και η πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ να δίνει το σήμα και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Λόγο όμως των υψηλών απαιτήσεων του επαγγέλματος οι υποψήφιοι μαθητές θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα γνωστικά και αθλητικά κριτήρια (να είναι δηλαδή ήδη απόφοιτοι σχολών εκπαιδευτών ΕΟΟΑ). Για του Συνοδούς Βουνού και Ξεναγούς Δρυμών: Κατάθεση βεβαίωση παρακολούθησης Τμήματος Συνοδών βουνού ΙΕΚ ή τμήματος Ξεναγών Δρυμών ΙΕΚ, και φυσικά κατάθεση της αντίστοιχης Πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ. Και για τους συνοδούς η Πιστοποίηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένες Επιτροπές που θα κρίνουν την επάρκεια στις τουριστικές υπηρεσίες αλλά και τις γνώσεις ειδικά σε θέματα ασφαλείας στο ορεινό περιβάλλον. ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΙ ΣYΛΛΟΓΟΙ ; Αθλητικές-τουριστικές υπηρεσίες στο ορεινό περιβάλλον προσφέρουν εθελοντικά και οι Ορειβατικοί και Φυσιολατρικοί σύλλογοι της χώρας . Οι Σύλλογοι δεν απευθύνονται μόνο σε μέλη τους αλλά και σε κάθε έναν που θέλει να γνωρίσει μέσα από την πεζοπορία και την ορειβασία την ομορφιά της Ελληνικής Φύσης. Πολλοί από αυτούς διοργανώνουν ορεινούς αγώνες δρόμου καθώς και σχολές ορειβασίας . Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει σχετική πρόβλεψη, ώστε το νέο Σχέδιο Νόμου να ενισχύσει την προσπάθεια που κάνουν μαζί με τις Ομοσπονδίες τους, να παρέχουν ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες στο ορεινό περιβάλλον. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ N.ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)