• Σχόλιο του χρήστη 'Γαρμπής Διονύσιος' | 25 Ιουνίου 2018, 15:44

    Οι υπογράφοντες πρόεδροι Οδοντιατρικών Συλλόγων, θεωρούμε ότι είναι σαφής η ανάγκη άμεσης δημιουργίας ευνοϊκού νομικού πλαισίου που θα αποσαφηνίζει τους όρους ανάπτυξης του Οδοντιατρικού Τουρισμού ως τμήματος του τουρισμού υγείας και ζητούμε να συμπεριληφθούν στον παρόντα νόμο διατάξεις για τα εξής: 1) Προϋποθέσεις ασφαλούς χορήγησης αναλγησίας με πρωτοξείδιο του αζώτου στο χώρο του οδοντιατρείου. 2) Προϋποθέσεις αδειοδότησης των μονάδων ταχείας νοσηλείας πιθανώς μέσω οδοντιατρικών συλλόγων 3) Αποκλεισμός παρόχων που δεν θα απευθύνονται στον εγχώριο πληθυσμό 4) Τροποποίηση του Δεοντολογικού Κανονισμού Οδοντιάτρων ώστε να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης στο εξωτερικό των ομογενών η άλλων για την δυνατότητα οδοντιατρικής θεραπείας στην Ελλάδα. 5) Καθορισμός πλαισίου πιστοποίησης των παρόχων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από κρατικούς φορείς υπουργείων υγείας και τουρισμού με την συμμετοχή της ΕΟΟ. Γαρμπής Διονύσιος, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας Διακογεωργίου Νικόλαος, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσων Μενενάκου Μαρία, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά Μουτούσης Γεώργιος, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας