• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Νόιφελτ' | 26 Ιουνίου 2018, 00:12

    Υγεία, Ασφάλιση και Επικοινωνία Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Το παρακάτω δεν αποτελεί σχόλιο επαγγελματία των ιατροφαρμακευτικών κλάδων και αυτών της περίθαλψης, αλλά μια μικρή διαπίστωση ή παρατήρηση αν θέλετε, που ενδέχεται να συνδέεται με σειρά προγραμμάτων και πιθανών συνεργασιών, καθώς επίσης και με ανταλλαγή πληροφοριών και επικοινωνίας ανάμεσα σε φορείς επαγγελματίες και κλάδους. Ίσως φανεί χρήσιμη. Δημιουργία προγραμμάτων υγείας (έως και την ενθάρρυνση του ευρωκοινοβουλίου να προωθήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη δημιουργία ειδικών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων υγείας στους κλάδους του τουρισμού), δημιουργία προγραμμάτων και προϊόντων ασφάλισης και πρόνοιας για όλους τους επισκέπτες και προβολή αυτών των προγραμμάτων και επέκταση συνεργιών μέσα από συνεργασίες φορέων όπως το ΕΚΑΒ ή το ΕΣΥ με ταξιδιωτικούς πράκτορες του εξωτερικού (σε επίπεδο αναφοράς κινήσεων) ή ανανέωση σχέσεων και αναβάθμιση ανάλογα εθνικά συστήματα υγείας του εξωτερικού. Σαφώς και υπάρχουν θεσπισμένες σχέσεις ανάμεσα σε φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επίσης, καλό θα είναι, το ίδιο το σύστημα να δημιουργήσει τον επικοινωνιακό μηχανισμό ή δίαυλο, ώστε να ενημερώνει τους τουρίστες-επισκέπτες για τις δυνατότητες, τις υπηρεσίες και ιατρικά κέντρα της Ελλάδας(όχι σε μορφή καταλόγου μόνο, αλλά και τοπικά), στην περίπτωση που δεν έχουν προμηθευτεί ανάλογα προϊόντα από τη χώρα προέλευσης (σίγουρα θα υπάρχουν στατιστικά στοιχεία στο εξωτερικό). Προϊόντα όπως ταξιδιωτικές ασφάλειες υγείας ή διαμονής, θα μπορούσαν αν δεν γίνεται ήδη, να δημιουργήσουν μια ανταγωνιστική αγορά στηρίζοντας και τις τοπικές κοινωνίες. Μια μικρή παράγραφος ή πρόταση στο νομοσχέδιο θα αρκούσε ώστε να υπάρχει η πιθανότητα κάποιας εφαρμογής, ως πρόβλεψη, ώστε να μην ορίζεται ως εξαίρεση.