• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Νόιφελτ' | 26 Ιουνίου 2018, 01:32

    Αεροπορικός τουρισμός Είναι σημαντικό ότι σε αυτό το νομοσχέδιο εμπεριέχεται ο Αεροπορικός Τουρισμός. Στον τίτλο "Αεροπορικός Τουρισμός" ίσως θα πρέπει να προστεθεί ο χαρακτηρισμός “Γενικής Αεροπορίας ή Αεροπλοΐας”, ώστε αν εξειδικεύει τον κλάδο ανάλογα με τις κατηγοριοποιήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (για περισσότερα στην ΥΠΑ). Αυτές οι κατηγοριοποιήσεις ειδικά συνδέονται με σειρά δραστηριοτήτων και ρυθμίσεων που έχουν στόχο την ανάπτυξη και την ασφάλεια των ανθρώπων και την προστασία των υλικοτεχνικών υποδομών. Με ταχεία ανάπτυξη κλάδος, είναι και αυτός των ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) όπου είναι ιπτάμενες μηχανές χωρίς πλήρωμα - τα ευρέως γνωστά ως “Drones”, με διαφορετικές χρήσεις ανά κατηγορία. Είναι διαφορετικός από τον αεραθλητισμό και από τον αερομοντελισμό, και έχει και συνδεδεμένες με τον τουρισμό εφαρμογές όπως η κινηματογραφία τοπίων και αρχαιολογικών χώρων για λόγους προβολής. Ο αερομοντελισμός είναι ένας ακόμη κλάδος, ο οποίος θα πρέπει να αναφερθεί καθώς γίνονται και διεθνείς διοργανώσεις στην Ελλάδα με συμμετοχές από την Ευρώπη κυρίως. Τα αεροδρόμια αποτελούν άλλο ένα μικρο-περιβάλλον τουριστικής κίνησης όπου θα πρέπει να καταχωρηθεί στους αναπτυσσόμενους κλάδους. Στον κλάδο των αεροδρομίων δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν και τα δίκτυα των αεροδρομίων τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέσα από προγράμματα της ΕΕ όπως το INTERREG, που στόχο έχουν την αύξηση των συνεργασιών ανάμεσα σε περιφερειακά αεροδρόμια και την αύξηση των κινήσεων τους. Αυτά τα προγράμματα έλκουν και πόρους, απαραίτητους για την ανάπτυξη ανάλογων τομέων. Γενικά όταν γίνεται αναφορά σε κλάδους των αερομεταφορών θα είναι απαραίτητο, ο νομοθέτης να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του, το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, υποδείξεις καθιερωμένων Ελληνικών και Διεθνών φορέων και ειδικών συμβούλων ώστε και να ακολουθήσει τα πρότυπα και τις ρυθμίσεις προς όφελος του χρήστη και του επισκέπτη και για την ασφάλεια όλων. Μια μικρή παράγραφος ή πρόταση στο νομοσχέδιο θα αρκούσε ώστε να υπάρχει η πιθανότητα κάποιας εφαρμογής, ως πρόβλεψη, ώστε να μην ορίζεται ως εξαίρεση.