• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Νόιφελτ' | 26 Ιουνίου 2018, 01:49

    Μνήμη Ως Παράμετρος Της Τουριστικής Οικονομίας Ο Τουρισμός, σε επίπεδο οικονομίας, υπάγεται στην Οικονομία των Εμπειριών ή στη Βιωματική Οικονομία όπως συναντάται επίσης. Στην οικονομία των εμπειριών, τα μέσα, οι κλάδοι και οι άνθρωποι, που συντελούν στην διαμόρφωση των υπηρεσιών, των αγαθών και των προϊόντων, δημιουργούν ή παράγουν ατομική ή συλλογική μνήμη. Η Οικονομία των Εμπειριών συναντάται σε τομείς, όπως ο Πολιτισμός οι Τέχνες και οι Δημιουργικές Βιομηχανίες, ο Τουρισμός, η Περίθαλψη, στην Αρχιτεκτονική, όπου η αισθητική και η χρηστικότητα συναντώνται, καθώς επίσης και στον Αστικό Σχεδιασμό. Η μνήμη γίνεται από μόνη της το προϊόν προς "διάθεση", μέσα από εξειδικευμένη επεξεργασία της παραγόμενης ποιοτικής και ποσοτικής πληροφορίας ή των στατιστικών αποτελεσμάτων, που δημιουργεί η δράση ή το πεδίο, και η διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των παραγωγικών διαδικασιών, ενός κλάδου, μιας περιοχής ή μιας παραγωγής. Η μνήμη, για παράδειγμα, γίνεται ο λόγος για να επαναληφθεί ένα ταξίδι, ώστε ο επισκέπτης να ζήσει και πάλι μια εμπειρία, γίνεται το στοιχείο το οποίο θα χαρίσει μέσα από αναμνηστικά αγαθά και το δικαίωμα στη γνώση και στην επικοινωνία, η μνήμη κάνει τους ανθρώπους κοινωνούς κοινών εμπειριών, προάγει τη συμφιλίωση και την αδελφικότητα. Στην Οικονομία των Εμπειριών, οι αξιομνημόνευτες εμπειρίες ή οι αλησμόνητες στιγμές είναι αυτές που γίνονται τα αγαθά, που θα τιμολογηθούν και θα δημιουργήσουν την υπεραξία, σε μια τουριστική αγορά ή σε μια περιοχή με κίνηση και ζήτηση σε τουρισμό. Αυτή η οικονομία στον τουρισμό συνδέεται άμεσα με τον πολιτισμό, τα αγαθά πολιτισμού και τις υπηρεσίες, και συνδέεται με τις δημιουργικές βιομηχανίες και τις τέχνες. Είναι αναγκαίο να δοθεί έμφαση σε αυτή την εξειδικευμένη κατηγορία οικονομίας και στα αποτελέσματα που δημιουργεί, καθώς δίνει πολλαπλές λύσεις σε πρακτικά θέματα, τα οποία απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και μάλιστα με χαμηλό κόστος, ενώ δημιουργεί συνάμα μεγάλες επιστροφές, σε αναλογία με τα επενδεδυμένα κεφάλαια (υπάρχουν ήδη διαθέσιμες μελέτες και αποτελέσματα διαθέσιμα από την ΕΕ). Στην Οικονομία των Εμπειριών ή Βιωματική Οικονομία αν το προτιμάτε, αν οι ρυθμιστές κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους ο επισκέπτης μάς κάνει την τιμή να επισκεφθεί έναν τόπο ή το πεδίο της αρεσκείας του και βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση του, τότε θα δούμε πως η αρχική ΟΡΜΗ, η οποία τον οδηγεί στο να μεταβεί από ένα μέρος, σε ένα άλλο, είναι πιο σημαντική από την ΕΛΞΗ που προκαλούν τα ίδια τα προσφερόμενα προϊόντα και οι υπηρεσίες (τα οποία και κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει καταναλώσει ή χρησιμοποιήσει ακόμη, ακριβώς γιατί βρίσκεται πριν από το ταξίδι του – με εξαιρέσεις). Η Ορμή είναι πιο σημαντική, γιατί είναι αυτή που οδηγεί τον επισκέπτη να πάρει μια αρχική απόφαση για το που θα πάει, πότε θα πάει, πόσα θα αξιολογήσει, πώς θα ξοδέψει ανάλογα με το βαλάντιο του, γιατί θα κάνει ένα ταξίδι ή μια επίσκεψη, με ποιους θα πάει, η ορμή είναι αυτή που τον κάνει να πληρώσει ανάλογα με τις δυνατότητές του για να απολαύσει νέες εμπειρίες, τις οποίες στη συνέχεια θα οικειοποιηθεί. Η έλξη όμως προς τα προϊόντα, τα αγαθά, τον τόπο, τις ποιότητες και τους ανθρώπους, εφόσον τις έχει απολαύσει, συναντήσει ή χρησιμοποιήσει, είναι αυτή που θα τον κάνει να διαφημίσει τις νέες αυτές εμπειρίες του στο στενό του περιβάλλον ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μπλογκ, η έλξη προς το προϊόν είναι αυτή που θα ενθαρρύνει τη νέα ορμή και τον κάνει να επιστρέψει στο τόπο των διακοπών του και πάλι, για να ξαναζήσει την ανάμνηση και την ικανοποίηση. Η ορμή όμως και η έλξη κάπως δημιουργούνται, κάποιος θα πρέπει να ενθαρρύνει τον επισκέπτη και να ελέγξει ποιοτικά τα διαθέσιμα. Αυτή είναι δουλειά του ρυθμιστή. 1. Υπάρχει ανάγκη για εξειδικευμένη, τακτικά ανανεώσιμη και αναβαθμιζόμενη ανάλυση στατιστικών μελετών των στοιχείων των ειδικών χαρακτηριστικών των επισκεπτών. Σε γενικές γραμμές, είναι γνωστό πως υπάρχουν επισκέπτες με ειδικά ενδιαφέροντα ή επισκέπτες με γενικά ενδιαφέροντα. Δηλαδή, αυτοί που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα ή ενδιαφέρονται να λάβουν γενική γνώση για την Ελληνική Ιστορία, μέσα από την περιήγησή τους, θέλουν να χαρούν μόνοι ή με τις παρέες τους τις τοποθεσίες που επισκέπτονται, ή έχουν ενδιαφέρον ειδικά στο θέατρο ή στα μουσεία. Οι ορισμοί και οι κατηγοριοποιήσεις συνδέονται με τις επιλεγμένες προσφερόμενες υπηρεσίες. Ο διαχωρισμός των επισκεπτών μπορεί να συνεχίζεται σε περαστικούς με διαμονή λιγότερο από μία ημέρα, σε επισκέπτες τριημέρου, εβδομάδας, μήνα, ανά γεωγραφικό μήκος και πλάτος, αλλά και σε σχέση με το εισόδημα και το κοινωνικό Status ή σε σχέση με την ηλικία. Τις αναλύσεις αυτές οι ρυθμιστές θα τις βρουν απαραίτητες και θα διευκολύνουν το έργο τους και το διάλογο ανάμεσα σε επαγγελματίες και διαχειριστές, σε εταιρείες και άτομα, ώστε να κάνουν πιο όμορφο το έργο τους, να βελτιστοποιήσουν τις υπηρεσίες τους, να εντάξουν νέα προϊόντα και να επικοινωνήσουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και καθαρότητα. Στόχοι: 1. Σύσταση ομάδας εξειδικευμένων επιστημόνων, πολιτισμικών και πολιτιστικών διαχειριστών και κρατικών λειτουργών για την εκπόνηση προγραμμάτων μελετών, δημιουργίας βάσης δεδομένων και πρωτογενούς σχετικής πληροφορίας. 2. Συνεργασία μέσα από προγράμματα με υπάρχουσες εταιρίες έμπειρων πολιτιστικών διαχειριστών. 3. Σύνδεση των αποτελεσμάτων με τη συμπεριφορά των αγορών, των πεδίων, των κλάδων και των αστικών ή άλλων περιοχών. 4. Χάραξη πολιτικής που να συνδέει και να εξυπηρετεί τα παραπάνω, την ανάπτυξη και την ευρυθμία, μέσα από την εφαρμογή των νόμων και των πολιτικών. 5. Εφαρμογή των πολιτικών, μέσα από πλέγμα συνεργασιών με τους ανθρώπους, με τις τοπικές αγορές, με τις πόλεις κ.α. 6. Μηχανισμός ανανέωσης και αναβάθμισης των στοιχείων, με στόχο τη βιωσιμότητα και τον εναρμονισμό με ανάλογους φορείς, αγορές, πολιτικές των χωρών του εξωτερικού. Κατηγοριοποιήσεις Από τα λεγόμενα και το νομοσχέδια κατανοούμε ότι, εάν δεν γνωρίζουμε τα ειδικά χαρακτηριστικά του επισκέπτη, πελάτη ή του καταναλωτή μας, τα ειδικά ενδιαφέροντά του, αλλά και τις διαθέσεις του, δηλαδή ότι έχει ενδιαφέρον να πάει σε ένα μουσείο, αλλά ταυτόχρονα του δημιουργείται η διάθεση να διαβάσει ένα βιβλίο ή να δημιουργήσει το χρόνο για διασκέδαση, εάν δεν λαμβάνουμε υπόψη την αγοραστική του δυνατότητα και χρονικά πότε είναι διαθέσιμος να εξερευνήσει τον ξένο τόπο ή ποια εποχή σχεδιάζει το επόμενό του ταξίδι, και τις ανταγωνιστικές τάσεις, τότε δε θα μπορέσουμε ποτέ να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα προϊόντα και τις κατάλληλες υποδομές, αποτέλεσμα ορθών αποφάσεων που στηρίζονται σε εναρμονισμένες διαχειριστικές κινήσεις και επιστημονικές αναλύσεις. Για να γίνουν τα παραπάνω, είναι αναγκαίο η πολιτεία να ορίσει και να θεσπίσει ειδικές σχέσεις τακτικού χαρακτήρα με τους προμηθευτές, ταξιδιωτικούς πράκτορες και τρίτους, οι οποίοι θα υποχρεούνται στη δημιουργία και παράδοση ειδικών στοιχείων των επισκεπτών, δηλαδή τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών, των ενδιαφερόντων τους και των διαθέσεών τους, αλλά και των κινήσεών τους. Στόχος: Εξωτερίκευση, βελτιστοποίηση προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών, καλυτέρευση των σχέσεων κ.ά.