• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΠΟΕΤ' | 26 Ιουνίου 2018, 12:01

    Η προτεινόμενη διάταξη έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τον Νόμο 393/76 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων», όπου στο άρθρο 1, παράγραφος 2δ ορίζεται ότι έργο των τουριστικών γραφείων της χώρας μεταξύ άλλων είναι και «..η διαμεσολάβηση δια την οργάνωση πάσης φύσεως συνεδρίων». Η διοργάνωση συνεδρίων αμιγώς από τουριστικά γραφεία είναι αυτονόητη και δικαιολογημένη, καθώς είτε πρόκειται για συνέδρια 20 ατόμων είτε για 2000 ατόμων απαιτείται η παροχή μίας σειράς υπηρεσιών προς τους συμμετέχοντες όπως η μαζική μετακίνηση και η φιλοξενία τους σε καταλύματα και ξενοδοχεία, η περιήγησή τους σε δημοφιλή αξιοθέατα της εκάστοτε περιοχής συνοδευόμενη από ξενάγηση, η σίτιση και διασκέδασή τους. Πρόκειται ακριβώς για τις δραστηριότητες που εκ του νόμου παρέχουν τα τουριστικά γραφεία και σωστά ο νομοθέτης όρισε να απαιτείται σχετική άδεια, ικανότητα και εμπειρία παροχής αυτών των υπηρεσιών για να οργανωθεί ένα συνέδριο με επιτυχία. Δίνοντας το δικαίωμα διοργάνωσης συνεδρίων σε εταιρίες συμβούλων, προβολής και διαφήμισης που δεν γνωρίζουν ούτε κατ’ επίφαση τον χώρο των τουριστικών υπηρεσιών –τις οποίες και δεν δικαιούνται να παρέχουν χωρίς ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου του ΕΟΤ- ουσιαστικά εισάγετε «από το παράθυρο» τις εταιρίες συμβούλων στην δραστηριότητα των τουριστικών γραφείων, χωρίς να έχουν εκ του νόμου το δικαίωμα παροχής τουριστικών υπηρεσιών και χωρίς την εμπειρία φιλοξενίας και συντονισμού των συμμετεχόντων ενός συνεδρίου. Η ΓΕΠΟΕΤ είναι αντίθετη στην προτεινόμενη ρύθμιση και σας καλούμε να την αποσύρετε.