Άρθρο 12 – Συνεδριακός τουρισμός Ορισμός – Γενικά

Ως Συνεδριακός Τουρισμός νοούνται οι οργανωμένες συναντήσεις ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα ή επαγγελματικές ιδιότητες και με πρωτεύοντα σκοπό την επιστημονική ενημέρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων μεταξύ των παρευρισκομένων στην εκδήλωση συνέδρων/ομιλητών. Αποτελεί συνιστώσα του επαγγελματικού τουρισμού, μαζί με τα ταξίδια κινήτρων και τις εκθέσεις. Στοχεύει στην προσέλκυση μεγάλου αριθμού ατόμων για λίγες μέρες σε ένα συγκεκριμένο τοπικό προορισμό, διευρύνοντας την τουριστική περίοδο και προβάλλοντας τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά (πολιτιστικά, υπαίθρου κ.α.)
Τα συνέδρια διακρίνονται σε τοπικά, εθνικά ή διεθνή και η θεματολογία τους ποικίλλει (ενδεικτικά μπορεί να είναι ιατρικά, επιστημονικά κ.α.). Περιλαμβάνουν διαλέξεις, διασκέψεις, ημερίδες, σεμινάρια, συναντήσεις, συσκέψεις, φόρουμ.

 • 26 Ιουνίου 2018, 17:12 | ΣΚΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Θα ήθελα να ρωτήσω εαν το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και τα πιστοποιημένα απο τον ΕΟΠΠΕΠ κέντρα δια βίου μάθησης( ΚΔΒΜ)στους χώρους διεξαγωγής συνεδρίων κλπ γιατί παρατήρησα οτι στον εκπαιδευτικό τουρισμό περιλαμβάνει και τους συμμετέχοντες στο ERASMUS και αν ναι θα χρειάζεται και το ειδικό σήμα και η καταχώρηση στο μητρώο;

 • 26 Ιουνίου 2018, 12:01 | ΓΕΠΟΕΤ

  Η προτεινόμενη διάταξη έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τον Νόμο 393/76 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων», όπου στο άρθρο 1, παράγραφος 2δ ορίζεται ότι έργο των τουριστικών γραφείων της χώρας μεταξύ άλλων είναι και «..η διαμεσολάβηση δια την οργάνωση πάσης φύσεως συνεδρίων».

  Η διοργάνωση συνεδρίων αμιγώς από τουριστικά γραφεία είναι αυτονόητη και δικαιολογημένη, καθώς είτε πρόκειται για συνέδρια 20 ατόμων είτε για 2000 ατόμων απαιτείται η παροχή μίας σειράς υπηρεσιών προς τους συμμετέχοντες όπως η μαζική μετακίνηση και η φιλοξενία τους σε καταλύματα και ξενοδοχεία, η περιήγησή τους σε δημοφιλή αξιοθέατα της εκάστοτε περιοχής συνοδευόμενη από ξενάγηση, η σίτιση και διασκέδασή τους. Πρόκειται ακριβώς για τις δραστηριότητες που εκ του νόμου παρέχουν τα τουριστικά γραφεία και σωστά ο νομοθέτης όρισε να απαιτείται σχετική άδεια, ικανότητα και εμπειρία παροχής αυτών των υπηρεσιών για να οργανωθεί ένα συνέδριο με επιτυχία.

  Δίνοντας το δικαίωμα διοργάνωσης συνεδρίων σε εταιρίες συμβούλων, προβολής και διαφήμισης που δεν γνωρίζουν ούτε κατ’ επίφαση τον χώρο των τουριστικών υπηρεσιών –τις οποίες και δεν δικαιούνται να παρέχουν χωρίς ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου του ΕΟΤ- ουσιαστικά εισάγετε «από το παράθυρο» τις εταιρίες συμβούλων στην δραστηριότητα των τουριστικών γραφείων, χωρίς να έχουν εκ του νόμου το δικαίωμα παροχής τουριστικών υπηρεσιών και χωρίς την εμπειρία φιλοξενίας και συντονισμού των συμμετεχόντων ενός συνεδρίου.

  Η ΓΕΠΟΕΤ είναι αντίθετη στην προτεινόμενη ρύθμιση και σας καλούμε να την αποσύρετε.