• Σχόλιο του χρήστη 'Φλώρινα' | 26 Ιουνίου 2018, 14:56

    Θα πρέπει να γίνουν αναλυτικές και συγκεκριμένες αναφορές για τα Εθνικά Πάρκα, περιοχές Natura κλπ. όσον αφορά δραστηριότητες. Υπάρχουν μεγάλα κενά στη νομοθεσία σχετικά με τις παραπάνω περιοχές.