• Παρατηρήσεις-Προτάσεις Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Η παράγραφος (1 ) του άρθρου 17 που δίνει τον ορισμό του ιατρικού τουρισμού χρήζει αναδιατύπωσης. Θεωρούμε πως ο μετακινούμενος δεν αντιμετωπίζει κατ’ ανάγκη «διάφορα είδη προβλημάτων υγείας» αφού, και όντας υγιής, μπορεί να αναζητήσει τις υπηρεσίες εκείνες που θα του διατηρήσουν ή βελτιώσουν την ψυχοσωματική του υγεία και ευεξία. Η διατύπωση του πρώτου εδαφίου έχει αντιφατικές παραδοχές αφού η ύπαρξη «διαφόρων ειδών προβλημάτων υγείας» αντιβαίνει στις έννοιες «της πρόληψης, της διάγνωσης και της διατήρησης της προσωπικής τους υγείας». Επίσης θεωρούμε πως πρέπει να καταγραφεί πως, όπως καταδεικνύεται από την εμπειρία αλλά και από δημοσιεύσεις στοιχείων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας/ WHO [βλ. http://www.who.int/global_health_histories/seminars/kelley_presentation_medical_tourism.pdf], η πιο δημοφιλής αναζήτηση παροχής υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού εκτός συνόρων είναι η οδοντιατρική περίθαλψη. Με δεδομένο δε πως η στοματική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και παράμετρο της γενικής υγείας και ευημερίας, με δεδομένο πως τα στοματικά νοσήματα αποτελούν ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα δημόσιας υγείας παγκοσμίως και με παραδεδεγμένη την αναγκαιότητα μεγαλύτερης αφομοίωσης/ενσωμάτωσης της στοματικής υγείας μέσα στην προαγωγή της γενικής υγείας [http://www.cedentists.eu/index.php?option=com_newsletter&view=newsletter&id=186&tmpl=newsletter] [http://www.cedentists.eu/index.php?option=com_newsletter&view=newsletter&id=169&tmpl=newsletter] κρίνουμε επιβεβλημένη την προσθήκη του όρου «οδοντιατρικές» στην κάτωθι προτεινόμενη διατύπωση. Με το προαναφερθέν σκεπτικό θεωρούμε αδόκιμη τη χρήση του όρου «ασθενής» όπως και τον επιθετικό προσδιορισμό για τα συνοδά μέλη «υγιή», για ευνόητους λόγους. Τέλος, θεωρούμε αδόκιμη και περιττή τη διάκριση μεταξύ χρόνιων και μη ασθενών, που εισάγεται με το τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου. Ο όρος «ιατρικός τουρισμός» του πρώτου εδαφίου οφείλει να καλύπτει όλο το φάσμα των ενδιαφερομένων για τις ως άνω υπηρεσίες προσώπων. Καταλήγοντας προτείνουμε: Άρθρο 17, παράγραφος 1 Ιατρικός τουρισμός είναι η μετακίνηση ενός προσώπου από τον τόπο διαμονής του σε άλλον, εντός/εκτός συνόρων προκειμένου να του παρασχεθούν ιατρικές/οδοντιατρικές υπηρεσίες.