• Σχόλιο του χρήστη 'ΜανώληςΕυγενιτάκης' | 27 Ιουνίου 2018, 07:24

    Άρθρο 9 Παρ. γ. Καταδυτικός τουρισμός αναψυχής Δύναται να πραγματοποιείται σε: Α. Στην υποπαράγραφο Α αναφέρεται ότι «πραγματοποιούνται κατ’ αποκλειστικότητα καθοδηγούμενες καταδύσεις αναψυχής καθώς και συναφείς υποβρύχιες δραστηριότητες», αποκλείοντας έτσι την κολύμβηση με μάσκα, αναπνευστήρα και πτερύγια κολύμβησης (Snorkeling), μια δραστηριότητα αναψυχής που ασκούν χιλιάδες επισκέπτών που μεταφέρονται σε θαλάσσιες περιοχές της χώρας μας με τουριστικά σκάφη. Το Snorkeling είναι μία δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεθνών οργανισμών αυτόνομης κατάδυσης, όπως PADI, NAUI κ.λπ., και απευθύνεται σε χιλιάδες επισκέπτες, πολλαπλάσιους των αυτοδυτών. Το Snorkeling) θα προσφέρει έσοδα στα καταδυτικά κέντρα, στα τουριστικά σκάφη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Η κολύμβηση στα καταδυτικά πάρκα είναι διεθνής πρακτική, όπως π.χ. στα νησιά Mendes της Ισπανίας, όπου το snorkeling προβάλεται ανεξάρτητα από την αυτόνομη κατάδυση (SCUBA diving) και σαν μια δραστηριότητα που αφορά όλη την οικογένεια. Βλέπε: http://www.paddleinspain.com/special-family-offer-snorkeling-at-the-medes-islands-act-92.php ΠΡΟΤΑΣΗ Να προστεθεί στην υποπαράγραφο Α ότι επιτρέπονται επίσης οι οργανωμένες επισκέψεις και η κολύμβηση με μάσκα, αναπνευστήρα και πτερύγια κολύμβησης (Snorkeling). Στην ίδια παράγραφο, γ, αναφέρεται ότι (Σ.Σ. η κατάδυση αναψυχής) «Δύναται να πραγματοποιείται σε: Α. Καταδυτικά πάρκα Β. Σε υποβρύχια μουσεία, ήτοι κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους… Η αναφορά αυτή περιορίζει την άσκηση της υποβρύχιας κατάδυσης αναψυχής μόνο στους παραπάνω αναφερόμενους χώρους, και δεν αναφέρεται στις καταδύσεις αναψυχής που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ενάλια θεματικά πάρκα, όπως γίνεται στη Μάλτα, στην Τουρκία και άλλες μεσογειακές χώρες. Η δημιουργία υποβρύχιων θεματικών πάρκων ευνοείται από τον νόμο 4296, 2 Οκτωβρίου 2014 ΦΕΚ 214 Α’, ο οποίος αφορά στα Καταδυτικά και στο άρθρο 10 τροποποιεί το άρθρο 13 του νόμου 3409, 4 Νοεμβρίου 2005 ΦΕΚ 214 Α’, και στην παράγραφο 5δ αναφέρει: δ. Επιτρέπεται η πόντιση πλοίων, ναυαγίων, πλωτών ναυπηγημάτων ή άλλων τεχνητών κατασκευών για τη βελτίωση της υποθαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας ή της ελκυστικότητας του υποβρύχιου τοπίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3153/2003 (Α ́ 153) και του ν. 4014/2011 (Α ́ 209). ΠΡΟΤΑΣΗ Να επιτρέπονται οι καταδύσεις αναψυχής και η κολύμβηση με μάσκα, αναπνευστήρα και πτερύγια κολύμβησης σε ενάλια θεματικά πάρκα, τα οποία θα δημιουργηθούν σε μισθωμένες από την Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου και στον κατ’ αντιστοιχία αυτών πυθμένα, όπως ορίζει ο νόμος 4296, 2 Οκτωβρίου 2014 ΦΕΚ 214 Α’, άρθρο 10 παράγραφος 11.