• Σχόλιο του χρήστη 'Μανώλης Ευγενιτάκης' | 27 Ιουνίου 2018, 08:18

    Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο καταδυτικός τουρισμός της χώρας μας είναι η απαγόρευση οριοθέτησης καταδυτικών πάρκων σε απόσταση μικρότερη των τριών ναυτικών μιλίων από κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, αποκλείοντας έτσι την δημιουργία καταδυτικών και θεματικών πάρκων σε μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής της χώρας μας. Η απόσταση των τριών ναυτικών μιλίων ( πέντε περίπου χιλιομέτρων) είναι υπερβολική και ενώ δεν προσφέρει καμμία ουσιαστική προστασία στις ενάλιες αρχαιότητες δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις καθοδηγούμενες καταδύσεις αναψυχής, οι οποίες γίνονται οργανωμένα, σε ομάδες έως οκτώ, συνήθως, αυτοδυτών που συνοδεύονται από επαγγελματίες εκπαιδευτές αυτόνομης κατάδυσης των καταδυτικών κέντρων. Το πρόβλημα αυτό απασχολεί τα τελευταία χρόνια τις τοπικές αρχές, Δήμους, Περιφέρειες, ιδιαίτερα στον κόλπο Χανίων, αφού οι κηρυγμένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι που βρίσκονται στον περιορισμένο αυτό θαλάσσιο χώρο δεν επιτρέπουν την δημιουργία καταδυτικών πάρκων. Βλέπε: http://hania.news/2017/02/17/η-νομοθεσία-μπλοκάρει-τα-περισσότε/ Προτείνουμε η απαγόρευση οριοθέτησης καταδυτικών πάρκων στα πεντακόσια (500) μέτρα από κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους.