• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' | 27 Ιουνίου 2018, 13:57

    Γράφω την άποψή μου ως πρόεδρος της επιτροπής διαχείρισης του Εθνικού χιονοδρομικού κέντρου Σελίου. 1.Σύμφωνα με τον Ν.4276/2014/ΦΕΚ Α’155/30-7-2014 άρθρο 1 παραγρ.3 τα χιονοδρομικά κέντρα ορίζονται ως τουριστικές επιχειρήσεις, χωρίς να εξαιρούνται τα δύο Εθνικά Αθλητικά χιονοδρομικά Κέντρα Σελίου που ιδρύθηκε με το Β.Δ 57/1972 ΦΕΚ Α’ 19 και Βασιλίτσας που ιδρύθηκε με το Π Δ 19/1991 ΦΕΚ Α’ 7 και επικαιροποιήθηκε η ίδρυσή τους με το Π Δ 218 ΦΕΚ 220 Α’ /13-10-2006 που σύμφωνα με το άρθρο 14,Του Ν.2880/2001 ΦΕΚ Α΄ 9 εποπτεύονται και επιχορηγούνται από την ΓΓΑ του υφ/γειου Αθλητισμού. Πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποχαρακτηριστούν από τουριστικές επιχειρήσεις,καθώς δημιουργούνται στους φορείς γραφιοκρατικά προβλήματα. 2.Ο χειρισμός των εναέριων και επίγειων συρόμενων αναβατήρων προσώπων, σε όλες τις τουριστικές εγκαταστάσεις της χώρας γίνεται από χειριστές, πού ή δεν έχουν την ανάλογη άδεια, ή διαθέτουν άδεια χειρισμού μεταφορικών ταινιών αδρανών υλικών (Βλέπε σύστημα Εργάνη). Αυτό συμβαίνει διότι δεν υπάρχει κρατικός ή ιδιωτικός φορέας που να τις χορηγεί. Πρέπει λοιπόν άμεσα να ορισθεί φορέας ο οποίος να χορηγήσει άδειες χειριστών αναβατήρων προσώπων, με βάσει την εργασιακή τους εμπειρία σε ήδη εργαζόμενους, αφού προηγουμένως παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια και παράλληλα να δημιουργηθούν σχολές μαθητείας, στις περιοχές όπου λειτουργούν τέτοιου είδους δομές.