• Σχόλιο του χρήστη 'GREEK CHALLENGE FBC' | 27 Ιουνίου 2018, 14:18

    Προσθήκη: Ειδικότερα: Η διεκδίκηση επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους στην Ελλάδα και την προετοιμασία, οργάνωση ή φιλοξενία και εκτέλεση των αγώνων αυτών. Λόγω της υψηλής τεχνολογικής κατάρτισης και των θεσμικών ιδιομορφιών των επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους, η διεκδίκηση τους θα γίνει με συνεργασία του Δημόσιου, συμπεριλαμβανομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και Ιδιωτικού τομέα.