• Σχόλιο του χρήστη 'Ναυαγοσωστική Σχολή Μακεδονίας' | 9 Μαρτίου 2020, 13:04

    α) Ο Πρόεδρος της επιτροπής (που θα είναι ένα μέλος της Ένωσης) και θα ορίζει ο Πρόεδρος της Ένωσης, θα είναι λογικά κάποιος ιδιοκτήτης σχολής εκπαίδευσης ναυαγοσωστών, ο οποίος σαν επιχειρηματίας- ιδιοκτήτης, δεν απαιτείτε από τον νόμο να είναι ούτε ναυαγοσώστης, ούτε καν να έχει γνώσεις ναυαγοσωστικής. Δεν απαιτείται μάλιστα ούτε καν απολυτήριο Λυκείου (για να διασφαλιστεί ότι έχει τις βασικές γραμματικές γνώσεις). Και τέτοιες σχολές, υπάρχουν. Πως λοιπόν ένα τέτοιο άτομο θα εξετάσει τους υποψήφιους ναυαγοσώστες και με ποιες γνώσεις θα το κάνει αυτό; Όταν μάλιστα κάποιο από τους υποψήφιους ναυαγοσώστες, θα είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων με μεταπτυχιακά και διδακτορικά; β) Αυτή την στιγμή, υπάρχουν χιλιάδες πτυχιούχοι Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με τις συγκεκριμένες ιδιότητες που ορίζονται. Αυτό συνεπάγεται ότι ο κάθε πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ θα μπορεί να οριστεί (με τις κατάλληλες γνωριμίες), εξεταστής ναυαγοσωστών στην επιτροπή. Με ποιες γνώσεις θα εξετάσει, μιας και δεν έχει ειδικότητα ναυαγοσωστικής; Γιατί να μην είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα Ναυαγοσωστικής, που υπάρχει στα ΤΕΦΑΑ σαν ειδικότητα και θα είναι πολύ πιο σχετικός με το αντικείμενο ; γ) Ο γιατρός θα είναι από κάποιο κρατικό νοσοκομείο ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή απλά ένας ιδιώτης γιατρός, πιθανών γνωστός-φίλος του Προέδρου της επιτροπής; Σαν εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών, θα έχει βεβαίωση από αναγνωρισμένο διεθνή φορέα (ERC, EFR, AHA κτλ) ή μια βεβαίωση εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών από κάποιον ιδιωτικό φορέα-σχολή; δ) Ο καθηγητής Αγγλικής γλώσσας, σε τι ακριβώς εξεταστέα ύλη θα εξετάσει τον υποψήφιο ναυαγοσώστη, αφού δεν απαιτείται από τον υποψήφιο να παρουσιάσει πιστοποιητικά γνώσης στην Αγγλική γλώσσα; Και αφού οι εξετάσεις θα είναι γραπτές με ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών, ποιος ο λόγος παρουσίας του στην Επιτροπή ελέγχου. Δεν διευκρινίζονται, τίποτα από τα παραπάνω, που θεωρώ ότι είναι εύλογες ερωτήσεις και απορίες και σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζετε η αξιοπιστία και η αντικειμενικότητα της εν λόγω Επιτροπής.