Άρθρο 44 Συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων

 

1. Με απόφαση του Προέδρου της Ένωσης συγκροτείται μόνιμη ή κατά περίπτωση Επιτροπή, αποτελούμενη από:
α) Τον ίδιο ή άλλο μέλος της Ένωσης, ως Πρόεδρο.
β) Έναν (1) πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχο αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής.
γ) Έναν (1) ιατρό, εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
δ) Έναν (1) κάτοχο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ στην αγγλική του ν. 2740/1999 (Α’ 186) ή ισότιμου πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διενέργεια των εξετάσεων (θεωρητικές – πρακτικές και αθλητικές δοκιμασίες).
3. Για την ικανοποίηση αιτημάτων απαιτείται απόφαση, κατά πλειοψηφία, της Επιτροπής, η οποία πρέπει να τελεί σε απαρτία με την παρουσία και των τεσσάρων (4) μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η απόφαση της Επιτροπής λαμβάνεται ως αρνητική.

 • Δεν θεωρώ σωστό, η επιτροπή να αποτελείται, από οποιαδήποτε ένωση επαγγελματιών που έχουν σχέση με τη ναυαγοσωστική, για ευνόητους λόγους.
  Δεν μπορεί να είναι αντικειμενική η διαδικασία εξέτασης όταν πχ Ο εξεταζόμενος, μπορεί να είναι μαθητής σου, ή όταν το άτομο που καλείται να αναλάβει χρέη εξεταστή, έχει αντικρουόμενα συμφέροντα με αντίπαλη σχολή, της οποίας τους μαθητές ,πρέπει να εξετάσει.
  Προτείνεται όπως:
  Την επιτροπή ελέγχου για την διεξαγωγή των εξετάσεων για τους υποψήφιους ναυαγοσώστες, πρέπει, να την στελεχώνει, η λιμενική αρχή, με αξιωματικούς καταρτισμένους πάνω στο αντικείμενο της ναυαγοσωστικής, ως ανεξάρτητος δημόσιος φορέας.
  Αν δεν μπορεί, να αναλάβει τις εξετάσεις, αντιπροσωπεία του Λιμενικού και αν δεν υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί κάποιος αντίστοιχος αρμόδιος δημόσιος φορέας, για να διενεργεί τις συγκεκριμένες εξετάσεις,
  προτείνεται όπως:
  Οι αναγνωρισμένες σχολές ναυαγοσωστικής, να συνεχίσουν να διενεργούν οι ίδιες τις εξετάσεις. Με αυτόν τον τρόπο,
  μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και εφόσον κριθούν ικανά, τα άτομα που ενδιαφέρονται ή προτείνονται από μία τουριστική επιχείρηση, για να εργασθούν ως ναυαγοσώστες, θα προσλαμβάνονται άμεσα, χωρίς χρονοτριβές. Έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να καλυφθούν θέσεις εργασίας, ακόμη και στη μέση της σεζόν. Έτσι σε όποιες επιχειρήσεις που διαθέτουν πισίνα προκύπτει ανάγκη, θα υπάρχει η καλύτερη δυνατή και άμεση ναυαγοσωστική κάλυψη.
  Με εκτίμηση
  Υπεύθυνη του Ε.ΚΕ.ΘΑ.Δ.Ε
  Νιόβη Σαχινιάν

 • α) Ο Πρόεδρος της επιτροπής (που θα είναι ένα μέλος της Ένωσης) και θα ορίζει ο Πρόεδρος της Ένωσης, θα είναι λογικά κάποιος ιδιοκτήτης σχολής εκπαίδευσης ναυαγοσωστών, ο οποίος σαν επιχειρηματίας- ιδιοκτήτης, δεν απαιτείτε από τον νόμο να είναι ούτε ναυαγοσώστης, ούτε καν να έχει γνώσεις ναυαγοσωστικής. Δεν απαιτείται μάλιστα ούτε καν απολυτήριο Λυκείου (για να διασφαλιστεί ότι έχει τις βασικές γραμματικές γνώσεις). Και τέτοιες σχολές, υπάρχουν. Πως λοιπόν ένα τέτοιο άτομο θα εξετάσει τους υποψήφιους ναυαγοσώστες και με ποιες γνώσεις θα το κάνει αυτό; Όταν μάλιστα κάποιο από τους υποψήφιους ναυαγοσώστες, θα είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων με μεταπτυχιακά και διδακτορικά;

  β) Αυτή την στιγμή, υπάρχουν χιλιάδες πτυχιούχοι Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με τις συγκεκριμένες ιδιότητες που ορίζονται. Αυτό συνεπάγεται ότι ο κάθε πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ θα μπορεί να οριστεί (με τις κατάλληλες γνωριμίες), εξεταστής ναυαγοσωστών στην επιτροπή. Με ποιες γνώσεις θα εξετάσει, μιας και δεν έχει ειδικότητα ναυαγοσωστικής;
  Γιατί να μην είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα Ναυαγοσωστικής, που υπάρχει στα ΤΕΦΑΑ σαν ειδικότητα και θα είναι πολύ πιο σχετικός με το αντικείμενο ;

  γ) Ο γιατρός θα είναι από κάποιο κρατικό νοσοκομείο ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή απλά ένας ιδιώτης γιατρός, πιθανών γνωστός-φίλος του Προέδρου της επιτροπής; Σαν εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών, θα έχει βεβαίωση από αναγνωρισμένο διεθνή φορέα (ERC, EFR, AHA κτλ) ή μια βεβαίωση εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών από κάποιον ιδιωτικό φορέα-σχολή;

  δ) Ο καθηγητής Αγγλικής γλώσσας, σε τι ακριβώς εξεταστέα ύλη θα εξετάσει τον υποψήφιο ναυαγοσώστη, αφού δεν απαιτείται από τον υποψήφιο να παρουσιάσει πιστοποιητικά γνώσης στην Αγγλική γλώσσα; Και αφού οι εξετάσεις θα είναι γραπτές με ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών, ποιος ο λόγος παρουσίας του στην Επιτροπή ελέγχου.

  Δεν διευκρινίζονται, τίποτα από τα παραπάνω, που θεωρώ ότι είναι εύλογες ερωτήσεις και απορίες και σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζετε η αξιοπιστία και η αντικειμενικότητα της εν λόγω Επιτροπής.

 • 7 Μαρτίου 2020, 23:35 | Μαρία Π.

  Ο πρόεδρος επιλέγει την 3 μελή επιτροπή η οποία βεβαίως και θα μπορεί να αποτελείται από τους ήδη εργαζόμενους στη σχολή που προεδρεύει δηλαδή να υπάρχει σχέση ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ με άμεσο συμφέρον προς συγκεκριμένους εξεταζόμενους με οτι αυτο συνεπάγεται.

 • Άρθρο 44, παρ.1,α: Ο εκάστοτε πρόεδρος των εξετάσεων δεν θα έχει κάποια κατάρτιση πάνω στην ναυαγοσωστική ώστε να προεδρεύει εφόσον πουθενά δεν αναγράφεται στο παρών προσχέδιο για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί ο πρόεδρος καθώς και τα μέλη της ένωσης που θα προεδρεύουν στις εξετάσεις. Άρα δεν υπάρχει και γνωστικό αντικείμενο για να βαθμολογεί. Με το συγκεκριμένο προσχέδιο ευνοείται η εκκόλαψη σχέσεων μεταξύ εξεταστή και εξεταζόμενων καθώς οι υποψήφιοι των σχολών θα κρίνονται από τον πρόεδρο ιδιοκτήτη κάποιας σχολής. Όπως συμπεραίνουμε δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι ο πρόεδρος δεν θα εκμεταλλευτεί την εξουσία που του δίνεται για να ωφελήσει τους δικούς του εξεταζόμενους, έστω και ψυχολογικά. Όπως αναφέρεται ο πρόεδρος φέρει τα ερωτηματολόγια, τα όποια έχει διαλέξει πρωτύτερα ο ίδιος, γιατί δεν αποστέλλονται από το Υπουργείο Τουρισμού, την ίδια ώρα μπροστά στους εξεταζόμενους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας; Δεν ελλοχεύει έτσι ο κίνδυνος διαρροής των θεμάτων; Κατόπιν όλων αυτών δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά για τον αδιάβλητο χαρακτήρα των εξετάσεων. Πως προασπίζεται η διαφάνεια των εξετάσεων και η απουσία οποιασδήποτε σκιάς σχετικά με την πιθανή μεροληπτική στάση του προέδρου της επιτροπής;

  Άρθρο 44, παρ.3 : « Για την ικανοποίηση αιτημάτων απαιτείται απόφαση, κατά πλειοψηφία, της Επιτροπής, η οποία πρέπει να τελεί σε απαρτία με την παρουσία και των τεσσάρων (4) μελών της.» Σε ποια αιτήματα ακριβώς αναφέρεται αυτή πρόταση, είναι τόσο αόριστο και τόσο γενικό που καταστά την Επιτροπή αρμόδια να ελέγχει τα πάντα με την δήθεν επίκληση της πλειοψηφίας σε μια ήδη «συστημένη» επιτροπή.