• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλας Σούλης' | 17 Ιουνίου 2021, 16:08

    Επειδή δεν έχουν όλοι οι δήμοι -ιδίως οι μικροί- την οικονομική δυνατότητα σύστασης και λειτουργίας Αναπτυξιακού Οργανισμού ή αυτοτελούς ΟΔΠΠ, κρίνεται επιβεβλημένο να προστεθεί και η δυνατότητα προγραμματικής σύμβασης του ενδιαφερόμενου ΟΤΑ και ήδη λειτουργούντος Αναπτυξιακού Οργανισμού. Προτείνεται η ακόλουθη προσθήκη : - Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου, μετά τη φράση «του ν. 4674/2020» προστίθεται η φράση «και η παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)»