• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Κοσμόπουλος' | 3 Νοεμβρίου 2010, 23:09

    α. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διατύπωση της παραγράφου 2 («Η αναπαραγωγή και χρησιμοποίηση των κινηματογραφικών ταινιών καθώς και του λοιπού υλικού του κινηματογραφικού αρχείου επιτρέπεται για τις πολιτιστικές δραστηριότητες που οργανώνει ή ενισχύει το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού καθώς και για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς») είναι ιδιαιτέρως προβληματική, διότι δεν επιτρέπει την αναπαραγωγή/χρήση του υλικού του αρχείου για οπτικοακουστικές παραγωγές που δεν οργανώνονται/ενισχύονται από το ΥΠΠΟΤ. Είναι σημαντικό ΛΑΘΟΣ διότι το υλικό, ως πολιτιστικό απόθεμα της χώρας, πρέπει να είναι διαθέσιμο σε όλους, αλλιώς εμμέσως λειτουργεί ως «λογοκρισία», καθώς το κράτος θα επιτρέπει την χρήση μόνο σε επιλεγμένες παραγωγές. Αντιθέτως, σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, η αναπαραγωγή/χρήση ΔΕΝ θα πρέπει να έχει περιορισμούς, ενώ θα πρέπει να καθορίζεται από το ΕΟΑ και συγκεκριμένο κόστος ανά χρονική μονάδα, ανάλογα με τους σκοπούς και το είδος της χρήσης. β. Καθώς η προσφορά της ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ έχει υπάρξει ιδιαιτέρως σημαντική, θα πρέπει από κοινού (η Πολιτεία με την Ταινιοθήκη) να εργασθούν έτσι ώστε να βρεθεί το πλαίσιο λειτουργίας που θα επιτρέψει όχι μόνο την συνέχιση αλλά και την ανάπτυξη του έργου της. Βασίλης Κοσμόπουλος σκηνοθέτης/παραγωγός