• Να συμπληρωθεί ως εξής: Στον ν. 4276/2014 (Α’ 155) προστίθεται άρθρο 25Α ως εξής: «Άρθρο 25Α Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου – Εξουσιοδοτική διάταξη 1. Θεσπίζεται Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου με σκοπό την προαγωγή της παροχής υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης-γευσιγνωσίας σε χώρους όπου λειτουργούν ζυθοποιεία, τα οποία παράγουν ελληνική μπύρα υψηλής ποιότητας και διαθέτουν χώρους και εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών που διασφαλίζουν την επισκεψιμότητα σε όλους συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα. 2.[...]