• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ' | 25 Ιουνίου 2021, 12:48

    O Οργανισμός μας, ο οποίος έχει την επωνυμία «Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ του Ν. Θεσσαλονίκης» και διακριτικό τίτλο «Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης» συστάθηκε το 2005 ως αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μέτοχοί της αποτελούν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε, η εταιρία «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.». Σκοπός του Οργανισμού μας είναι η προώθηση, η προβολή και η τουριστική ανάπτυξη, τόσο της πόλης της Θεσσαλονίκης, όσο και του νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με το τουριστικό προϊόν. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε θερμά να εντάξετε και τις αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με εταίρους Ο.Τ.Α., όπως ο Οργανισμός μας, στους φορείς, που μπορούν να λειτουργήσουν ως Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους και τροποποίηση του καταστατικού τους.