• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ' | 25 Ιουνίου 2021, 13:45

    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ WWW.LOYTROPOLEIS.COM 2310905164 Θεσσαλονίκη Θέμα: Άποψη επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: ο Πρόεδρος Ανέστης Αναστασιάδης, ο Αντιπρόεδρος Αχιλλέας Μεταλούλης, Ο Γενικός Γραμματέας Μάκης Κιφοκέρης, ο Ειδικός Γραμματέας Νίκος Κωτσόπουλος, ο Ταμίας Φώτης Γούναρης ο υπεύθυνος προβολής Νίκος Ματθαίου, ο Β Αντιπρόεδρος Ανέστης Βασιλειάδης, τα μέλη Τασούλα Αυγερινού, Παναγιώτης Άκογλαν και Αθανάσιος Τσικουρίκας, ο Πρόεδρος της επιτροπής Τουρισμού Χρήστος Γεωρνάς και από την Εξελεγκτική Επιτροπή ο πρόεδρος Γεώργιος Πλαγάκος. Το διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας στην τακτική του συνεδρίαση στις 24-06-2021 ολοκλήρωσε την επεξεργασία του υπόδιαβούλευσήσχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τον τίτλο «Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, Ναυάγιο Ζακύνθου, διατάξεις για τα τουριστικά γραφεία, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα τουριστικά καταλύματα και άλλες ρυθμίσεις για την τουριστική ανάπτυξη» και ειδικότερα το κομμάτι που αφορά το δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου, μέσω της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας – ΙΠΕ», έχει ως σκοπό μια συνολικότερη, ομοιογενή και αποδοτική διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων και πηγών της Χώρας μαζί με τις εγκαταστάσεις τους, που αποτελούν περιουσία του Δημοσίου ή /και των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Ανέστης Αναστασιάδης ενημέρωσε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη της επιτροπής τουρισμού του Πανελληνίου Συλλόγου σχετικά με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκαν οι προτάσεις σχετικά με το νέο νομοσχέδιο θεσμικών φορέων, όπως του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, της ΚΕΔΚΕ, αλλά και άλλων δημοσίων φορέων και προσώπων ( βουλευτών κ.α.). Ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε ότι «ο Πανελλήνιος Σύλλογος διατυπώνει εδώ και 17 χρόνια συνεχώς προτάσεις αλλά και συμμετείχε σε αντίστοιχές διαδικασίες για την εκπόνηση και άλλων νομοσχέδιων, τα οποία δυστυχώςπαρά την ψήφισή τους δεν μπόρεσαν να εφαρμοστούν όσες φορές και αν βελτιώθηκαν. Τόνισε ακόμη ότι η πρότασή του είναι ξεκάθαρη από το 1981 που συμμετείχε ως αυτοδιοικητικός στην ίδρυση του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου αποφάσισε τα εξής: - Το νομοσχέδιο θα πρέπει να είναι κατανοητό τόσο στους πολίτες, όσο και στους διοικούντες τις ιαματικές πηγές. Μάλιστα θα πλέει να κωδικοποιεί όλη την προγενέστερη νομοθεσία, προκειμένου να διευκολύνει τις επενδύσεις και την λειτουργία των ιαματικών εγκαταστάσεων. - Βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου παραμένει η σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας» (Ι.Π.Ε.), η οποία έχει σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, και αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, καθώς και των εγκαταστάσεών τους και του περιβάλλοντος των ιαματικών πηγών χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων μέτρων, η οποία ανήκει στη διαχείριση του Ε.Ο.Τ. και περιλαμβάνεται στην προστατευτική περιοχή γύρω από την πηγή. ΠΑΓΙΑ πολιτική μας επιλογή παραμένει η εμπλοκή των τοπικών φορέων, είτε του δήμου είτε επαγγελματιών της περιοχής στην ανάπτυξη και λειτουργία των ιαματικών φυσικών πόρων. - Τονίζουμε, επίσης ότι τα ιαματικά λουτρά είναι: 1ον Μικρές μονάδες υγείας και ευεξίας 2ον Στοιχεία που ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη και το διαθέσιμο εισόδημα, όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο . - Όπου υπάρχει η δυνατότητα τα ζεστά νερά θα πρέπει να διατίθενται και για άλλες χρήσεις (π.χ. θέρμανση θερμοκηπίων). - Λαμβάνουμε υπόψιν μας την ευρωπαϊκή εμπειρία, οπού οι εγκαταστάσεις των ιαματικών πηγών η κατά 70% ανήκουν στον δήμους της περιοχής και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις γύρω από κάθε Λουτρόπολη ανήκουν στους ιδιώτες επενδυτές. - Το νομοσχέδιο δεν αναφέρεται στο λουτρικό επίδομα, όταν αντίστοιχα στις περσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι ασφαλιστικοί φορείς έχουν αντίστοιχες προβλέψεις. - Τέλος το νομοσχέδιο δεν έχει καμία αναφορά για το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό όπως γίνετε σε όλη την Ευρώπη, οπού υπάρχει ιατρική παρουσία σε κάθε λουτρόπολη. Το παρόν ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα. Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 24-06-2021 Υ.Γ. Κοινοποιείτε στην Διαβούλευσης Υπουργείου Τουρισμού βουλευτές Μ.Μ.Ε