• Σχόλιο του χρήστη 'Κυριάκος Κώτσογλου Εντ. Σύμβουλος Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης' | 26 Ιουνίου 2021, 13:08

    Η Περιφέρεια Κρήτης έχει ήδη δημιουργήσει το Παρατηρητήριο Τουρισμού Κρήτης, το οποίο θα συνδράμει στο έργο της Δ/νσης Τουρισμού καθώς η λειτουργία του αποτελεί με βάση τον Οργανισμό Λειτουργίας της Περιφέρειας Κρήτης αρμοδιότητα του Τμήματος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Δ/νσης Τουρισμού της Π.Κ. και θα μπορούσε να διασυνδεθεί με το Εθνικό Δίκτυο Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης. Συνεπώς δεν υφίσταται ανάγκη δημιουργίας των οργανωτικών δομών β) και γ)καθώς υπάρχουν ήδη και λειτουργούν αποτελεσματικά.