• Σχόλιο του χρήστη 'Κυριάκος Κώτσογλου Εντ. Σύμβουλος Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης' | 26 Ιουνίου 2021, 13:49

    Με τη λέξη «δύνανται» είναι σαφές ότι δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα. Όταν για παράδειγμα η Δ/νση Τουρισμού της Π.Κ. ασκεί με πλήρη επάρκεια και αποτελεσματικότητα και με εξειδικευμένο προσωπικό το σύνολο των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται για τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, δεν υπάρχει καμία επιπλέον ωφέλεια για τον προορισμό από την σύσταση ενός τέτοιου οργανισμού από μια Αναπτυξιακή, η οποία ούτε το αντικείμενο γνωρίζει, ούτε εξειδικευμένο προσωπικό και εμπειρία διαθέτει, ούτε υπάρχει κάποια επιπλέον ευελιξία διαδικαστική ή οικονομική καθώς οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί διέπονται από τις ίδιες νομικές και δημοσιοοικονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται και στoυς ΟΤΑ. Οι αναφερόμενες αρμοδιότητες επικαλύπτονται πλήρως από τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Τουρισμού της Περιφέρειας η οποία υλοποιεί ήδη τις περιγραφόμενες συμπράξεις και πραγματοποιεί ενέργειες συνδιαφήμισης. Η εμπειρία έχει δείξει ότι όλες οι παρόμοιες προηγούμενες προσπάθειες απέτυχαν. Εταιρεία Τουρισμού Κρήτης, Νομαρχιακές Επιτροπές Τουρισμού δεν λειτούργησαν σωστά, κλπ. Επιπρόσθετα κάθε Περιφέρεια διαθέτει αρκετούς Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και Εταιρείες και ο κάθε δήμος έχει δικούς του αναπτυξιακούς οργανισμούς. Πως ακριβώς θα λειτουργήσουν ενιαία για παράδειγμα στην Κρήτη που έχει ένα εδραιωμένο και γνωστό Brandname;