• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ' | 18 Αυγούστου 2011, 16:54

    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ «Αντιμετώπισης της βίας στα γήπεδα, της φαρμακοδιέγερσης, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπών διατάξεων» ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 (ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ) Η παραδεχθείσα, και από τους πλέον δύσπιστους πλέον, γενική κρίση της κοινωνίας μας (κρίση θεσμών και αξιών και η εξ αυτών οικονομική κατάρευση της πατρίδας μας) δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει και τον Αθλητισμό που από την φύση του αφορά και επιρεάζει όλα τα κοινωνικά στρώματα και τις ηλικίες. Η Πολιτεία οφείλει, επομένως, να αναλάβει δραστικές πρωτοβουλίες για να δημιουργήσει τις προυποθέσεις για ουσιαστική αλλαγή της Νοοτροπίας και των Πρακτικών των αθλητικών παραγόντων. Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία επιβάλλεται, λοιπόν, να περιλαμβάνει τις πιο κάτω κρίσιμες παρεμβάσεις στον Ν.2725/1999 ώστε να αντιμετωπισθούν οι κοινωνικά «ασφυκτικές», δημοκρατικά απαράδεκτες και άκρως προβληματικές (ηθικά αλλά και οικονομικά) ισχύουσες καταστάσεις. 1. -ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ. ΠΡΟΤΑΣΗ - Το αρθρ. 24, παρ. 8 του Ν.2725/1999 πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή της Απλής Αναλογικής σε κάθε περίπτωση που στις αρχαιρεσίες των Αθλητικών Ομοσπονδιών συμμετέχουν πλέον της μιάς παρατάξεις. Μπορεί να φανταστεί κανείς την ύπαρξη μιας Μονοκομματικής Βουλής, την ύπαρξη δηλαδή 300 Βουλευτών ενός μόνο κόμματος (και την παντελή άπουσία αντιπολίτευσης) στην περίπτωση που αυτό εξασφαλίσει το 50+ % ?? Οχι βέβαια! Αυτό, όμως, ακριβώς - δυστυχέστατα για την δημοκρατική αλλά και οικονομικά αποτελεσματική διοίκηση των ομοσπονδιών- είναι δυνατόν να συμβαίνει, και συμβαίνει, με το υπάρχον αρθρ. 24, παρ. 8 του Ν.2725/1999! Αποτέλεσμα? Παντελής έλλειψη αντιπολίτευσης στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας από το 1982! Θα έπρεπε να είναι αδιανόητο να υπάρχουν «αποκλεισμοί» μέσω «μηχανισμών» (τους οποίους ο σημερινός νόμος, στην πράξη, επιτρέπει) σε περίοδο, μάλιστα, που η «Συνεννόηση» αποτελεί εθνική επιταγή. Ο Αθλητισμός οφείλει να δείξει τον ορθό δρόμο! 2. – ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ - Επιβάλλεται να προστεθεί ειδικό άρθρο στο Ν.2725/1999 έτσι ώστε , μέσα στα πλαίσια της «Διαφάνειας» αλλά και της εξασφάλισης εκδημοκρατισμού των διαδικασιών, να είναι -σε κάθε στιγμή- διαθέσιμα και εύκολα προσβάσιμα στους ιστοτόπους της Γ.Γ.Α και/η των ομοσπονδιών (α) ΟΛΑ όσα ο σχετικός νόμος περί Διαύγειας (Ν. 3861/2010) επιτάσσει, και (β) Τα αναλυτικά και επικαιροποιημένα (δηλ, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Γ.Γ.Α) στοιχεία των αθλητικών σωματείων. (γ) Οι έγκαιρες αναγγελίες των Γ.Σ. των Ομοσπονδιών με άνετα χρονικά περιθώρια (δηλ, πολύ ευρύτερα των προβλεπομένων στα Καταστατικά που έχουν, συνήθως, στόχο την εξασφάλιση της επανεκλογής της Διοίκησης και της δημιουργίας «χρονικής ασφυξίας» στην όποια αντιπολιτευτική προσπάθεια) ώστε να διευκολύνονται οι δημοκρατικές διαδικασίες. (δ) Τα πλήρη πρακτικά των Γ.Σ. των ομοσπονδιών (μελλοντικών αλλά και της τελευταίας πενταετίας) εντός 15 ημερών από την τέλεσή τους. (ε) Τα πλήρη πρακτικά των Δ.Σ. των ομοσπονδιών εντός 7 ημερών από την τέλεσή τους. Είναι δυνατόν, στην εποχή της Διαύγειας και του OpenGov, να μην είναι άμεσα διαθέσιμα και εύκολα προσβάσιμα για τον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τα στοιχειώδη για την δημοκρατική λειτουργεία του Αθλητισμού? 3. –ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ. ΠΡΟΤΑΣΗ - Επιβάλλεται να περιληφθεί σε ειδικό άρθρο στο Ν.2725/1999 η θέσπιση του ορίου των 2 τετραετιών για τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τους Αντιπροέδρους και τον Ταμία των Ομοσπονδιών. (Τούτο περιλαμβανόταν σε Νομοσχέδιο που είτανε έτοιμο για ψήφιση στην Βουλή, με την υποστήριξη όλων των Κομμάτων, το οποίο όμως αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή.) Είναι, βεβαίως,γνωστά τα σκάνδαλα του doping, των αθρόων ελληνοποιήσεων αθλητών, κλπ . Είναι επίσης γνωστή η μακροχρόνια (για 20 και 25+ χρόνια) παρουσία παραγόντων στίς ηγεσίες ομοσπονδιών! Πρέπει, επί τέλους, να τελειώσουν οι μακροχρόνιες Προεδρείες η/και Γενικές Γραμματείες σε όλες τις αιρετές θέσεις που διαχειρίζονται επιδοτήσεις και χρήματα του Δημοσίου. 4.- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ, ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ) ΤΟ «ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ» ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΑ –ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ» ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥ, ΣΥΝΗΘΩΣ, ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ). ΠΡΟΤΑΣΗ - Να περιληφθεί στο άρθρ. 8 του Ν.2725/1999 (α) η 31/12/2011 ως Καταληκτική Ημερομηνία για την διατήρηση/εξασφάλιση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης (σε συνέχεια της εγκυκλίου 40637/06.10.2010 της Γ.Γ.Α.) και (β) Αθλητικό Σωματείο χωρίς Αθλητική Αναγνώριση δεν θα πρέπει να μπορεί να είναι μέλος Ομοσπονδίας και να έχει δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες της. Πρέπει, επί τέλους, να σταματήσουν «Σωματεία-Σφραγίδες» να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανακήρυξη διοικήσεων Ομοσπονδιών! Αυτή είναι και η απαραίτητη προυπόθεση για να έχουν νόημα και οι προτεινόμενες, στο άρθρο 20 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, ρυθμίσεις για τα Διοικητικά Συμβούλια των Αθλητικών Ομοσπονδιών. Καταλήγοντας και με δεδομένη την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική πραγματικότητα, επιβάλλεται η πλήρης αλλαγή της βάσης οργάνωσης και νοοτροπίας, ο εξορθολογισμός και η περιστολή της σπατάλης στον Αθλητισμό μέσω της πλήρους ερασιτεχνοποίησης του σημερινού Ερασιτεχνικού (??) Αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα.Τα πιο πάνω προτεινόμενα αποτελούν, πλέον, την ελάχιστη προυπόθεση και μοναδική ελπίδα διεξόδου από το «αδιέξοδο» στο οποίο έχει, από ετών, περιέλθει ο Αθλητισμός. Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (π. Διεθνής Αθλητής, Πανελληνιονίκης, Βαλκανιονίκης, Μεσογειονίκης)