Άρθρο 20 Ρυθμίσεις για τα Διοικητικά Συμβούλια των Αθλητικών Ομοσπονδιών

Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/17.6.1999) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) της αθλητικής ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται:

α) από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) μέχρι τριάντα (30) σωματεία,

β) από επτά (7) έως εννέα (9) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία,

γ) από εννέα (9) έως δέκα τρία (13) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμη της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία,

δ) από δέκα τρία (13) έως δέκα πέντε (15) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της διακόσια πενήντα ένα (251) ή περισσότερα σωματεία.».

 • 23 Αυγούστου 2011, 00:54 | Μηνούδης Βασίλης

  Σύντομα σας παραθέτω τις προτάσεις μου:
  – Εκδημοκρατισμός στην εκλογή των μελών του Δ.Σ. μέσω ενός νέου συστήματος εκλογής που θα επιβραβεύει τους πρώτους σε ψήφους υποψηφίους χωρίς ειδικό ποσοστό ή όριο.
  – Καθιέρωση ορίου 2 τετραετιών στους προέδρους των ομοσπονδιών.
  – Στο Δ.Σ. των Ομοσπονδιών θεωρώ πως πρέπει να αντιπροσωπεύονται όλες οι φωνές του αθλήματος. Έτσι θεωρώ πως άκρως λογικό,δημοκρατικό και παραγωγικό είναι, να υπάρχουν ex-officio ορισμένα μέλη των φορέων των αθλητών και των προπονητών (π.χ. 2 από τα 15) με δικαίωμα ψήφου. Οι Ομοσπονδίες δεν είναι συντεχνία των ομάδων αλλά θεματοφύλακας του αθλήματος και έτσι πρέπει να λειτουργούν.

  Ευχαριστώ πολύ

 • 20 Αυγούστου 2011, 18:01 | ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Από την εμπειρία μου ως Γ. Γραμματέας πολυαθλητικού συλλόγου την τελευταία 10ετία, αλλά και τη θητεία μου στο δ.σ. της ΕΟΠΕ, αποκόμισα πολλά ερωτήματα και διαφωνίες, όσον αφορά διατάξεις του Αθλητικού Νόμου, γιατί ο 2725 με τις τροποποιήσεις του έχει καταστεί αναχρονιστικός.
  Θα μου επιτρέψετε όμως να σταθώ σε ένα μόνο σημείο, αυτό της μετεγγραφικής περιόδου, η οποία καθορίζεται στα ερασιτεχνικά αθλήματα σε μία μόνο περίοδο των 30 ημερών, χωρίς να δίνεται το δικαίωμα στην Ομοσπονδία να αλλάξει κάτι σε αυτό. Προτείνω στο νέο αθλητικό Νόμο, να αλλάξει η παράγραφος αυτή και να δοθεί στις Ομοσπονδίες το δικαίωμα να καθορίζουν οι ίδιες το χρόνο και τις περιόδους μετεγγραφών που μπορεί να είναι περισσότερες από μία. Γιατί είναι πολύ άσχημο, στις ερασιτεχνικές ομάδες όλων των αθλημάτων – πλην ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου που δε μπορώ να καταλάβω, πώς το έχει πετύχει – να υπάρχει μία μόνο μετεγγραφική περίοδος, χωρίς να έχεις το δικαίωμα να κάνεις καμμία διορθωτική κίνηση και ειδικά στο μπάσκετ που η μετεγγραφική περίοδος, τελειώνει 3 ολόκληρους μήνες πριν ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Ποτέ δεν κατάλαβα, γιατί οι ομάδες ποδοσφαίρου να μπορούν να κάνουν μετεγγραφές σχεδόν ολόκληρο το χρόνο και στα υπόλοιπα αθλήματα, όχι.
  Όσον αφορά τις προτάσεις των προγράψαντων, θέλω να σταθώ στην πρόταση του κ. Κυριακίδη – με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα – και να πω ότι είναι μεγάλη η ανάγκη αλλαγής του Νόμου για την εκπροσώπηση σωματείου σε γ.σ. Ομοσπονδίας, γιατί μέχρι τώρα είναι πολύ εύκολο για την εκάστοτε διοίκηση να ελέγχει τα πράγματα και να εκπροσωπείται στο 100% στο δ.σ.

 • 18 Αυγούστου 2011, 16:54 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ
  «Αντιμετώπισης της βίας στα γήπεδα, της φαρμακοδιέγερσης, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπών διατάξεων»

  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

  (ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ)

  Η παραδεχθείσα, και από τους πλέον δύσπιστους πλέον, γενική κρίση της κοινωνίας μας (κρίση θεσμών και αξιών και η εξ αυτών οικονομική κατάρευση της πατρίδας μας) δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει και τον Αθλητισμό που από την φύση του αφορά και επιρεάζει όλα τα κοινωνικά στρώματα και τις ηλικίες.

  Η Πολιτεία οφείλει, επομένως, να αναλάβει δραστικές πρωτοβουλίες για να δημιουργήσει τις προυποθέσεις για ουσιαστική αλλαγή της Νοοτροπίας και των Πρακτικών των αθλητικών παραγόντων.

  Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία επιβάλλεται, λοιπόν, να περιλαμβάνει τις πιο κάτω κρίσιμες παρεμβάσεις στον Ν.2725/1999 ώστε να αντιμετωπισθούν οι κοινωνικά «ασφυκτικές», δημοκρατικά απαράδεκτες και άκρως προβληματικές (ηθικά αλλά και οικονομικά) ισχύουσες καταστάσεις.

  1. -ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ
  ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ.

  ΠΡΟΤΑΣΗ – Το αρθρ. 24, παρ. 8 του Ν.2725/1999 πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή της Απλής Αναλογικής σε κάθε περίπτωση που στις αρχαιρεσίες των Αθλητικών Ομοσπονδιών συμμετέχουν πλέον της μιάς παρατάξεις.

  Μπορεί να φανταστεί κανείς την ύπαρξη μιας Μονοκομματικής Βουλής, την ύπαρξη δηλαδή 300 Βουλευτών ενός μόνο κόμματος (και την παντελή άπουσία αντιπολίτευσης) στην περίπτωση που αυτό εξασφαλίσει το 50+ % ?? Οχι βέβαια! Αυτό, όμως, ακριβώς – δυστυχέστατα για την δημοκρατική αλλά και οικονομικά αποτελεσματική διοίκηση των ομοσπονδιών- είναι δυνατόν να συμβαίνει, και συμβαίνει, με το υπάρχον αρθρ. 24, παρ. 8 του Ν.2725/1999!
  Αποτέλεσμα? Παντελής έλλειψη αντιπολίτευσης στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας από το 1982!
  Θα έπρεπε να είναι αδιανόητο να υπάρχουν «αποκλεισμοί» μέσω «μηχανισμών» (τους οποίους ο σημερινός νόμος, στην πράξη, επιτρέπει) σε περίοδο, μάλιστα, που η «Συνεννόηση» αποτελεί εθνική επιταγή.

  Ο Αθλητισμός οφείλει να δείξει τον ορθό δρόμο!

  2. – ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

  ΠΡΟΤΑΣΗ – Επιβάλλεται να προστεθεί ειδικό άρθρο στο Ν.2725/1999 έτσι ώστε , μέσα στα πλαίσια της «Διαφάνειας» αλλά και της εξασφάλισης εκδημοκρατισμού των διαδικασιών, να είναι -σε κάθε στιγμή- διαθέσιμα και εύκολα προσβάσιμα στους ιστοτόπους της Γ.Γ.Α και/η των ομοσπονδιών

  (α) ΟΛΑ όσα ο σχετικός νόμος περί Διαύγειας (Ν. 3861/2010) επιτάσσει, και
  (β) Τα αναλυτικά και επικαιροποιημένα (δηλ, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Γ.Γ.Α) στοιχεία των αθλητικών σωματείων.
  (γ) Οι έγκαιρες αναγγελίες των Γ.Σ. των Ομοσπονδιών με άνετα χρονικά περιθώρια (δηλ, πολύ ευρύτερα των προβλεπομένων στα Καταστατικά που έχουν, συνήθως, στόχο την εξασφάλιση της επανεκλογής της Διοίκησης και της δημιουργίας «χρονικής ασφυξίας» στην όποια αντιπολιτευτική προσπάθεια) ώστε να διευκολύνονται οι δημοκρατικές διαδικασίες.
  (δ) Τα πλήρη πρακτικά των Γ.Σ. των ομοσπονδιών (μελλοντικών αλλά και της τελευταίας πενταετίας) εντός 15 ημερών από την τέλεσή τους.
  (ε) Τα πλήρη πρακτικά των Δ.Σ. των ομοσπονδιών εντός 7 ημερών από την τέλεσή τους.

  Είναι δυνατόν, στην εποχή της Διαύγειας και του OpenGov, να μην είναι άμεσα διαθέσιμα και εύκολα προσβάσιμα για τον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τα στοιχειώδη για την δημοκρατική λειτουργεία του Αθλητισμού?

  3. –ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ.

  ΠΡΟΤΑΣΗ – Επιβάλλεται να περιληφθεί σε ειδικό άρθρο στο Ν.2725/1999 η θέσπιση του ορίου των 2 τετραετιών για τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τους Αντιπροέδρους και τον Ταμία των Ομοσπονδιών. (Τούτο περιλαμβανόταν σε Νομοσχέδιο που είτανε έτοιμο για ψήφιση στην Βουλή, με την υποστήριξη όλων των Κομμάτων, το οποίο όμως αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή.)

  Είναι, βεβαίως,γνωστά τα σκάνδαλα του doping, των αθρόων ελληνοποιήσεων αθλητών, κλπ .
  Είναι επίσης γνωστή η μακροχρόνια (για 20 και 25+ χρόνια) παρουσία παραγόντων στίς ηγεσίες ομοσπονδιών!
  Πρέπει, επί τέλους, να τελειώσουν οι μακροχρόνιες Προεδρείες η/και Γενικές Γραμματείες σε όλες τις αιρετές θέσεις που διαχειρίζονται επιδοτήσεις και χρήματα του Δημοσίου.

  4.- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ, ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ) ΤΟ «ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ» ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΑ –ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ» ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥ, ΣΥΝΗΘΩΣ, ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ).

  ΠΡΟΤΑΣΗ – Να περιληφθεί στο άρθρ. 8 του Ν.2725/1999
  (α) η 31/12/2011 ως Καταληκτική Ημερομηνία για την διατήρηση/εξασφάλιση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης (σε συνέχεια της εγκυκλίου 40637/06.10.2010 της Γ.Γ.Α.) και
  (β) Αθλητικό Σωματείο χωρίς Αθλητική Αναγνώριση δεν θα πρέπει να μπορεί να είναι μέλος Ομοσπονδίας και να έχει δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες της.

  Πρέπει, επί τέλους, να σταματήσουν «Σωματεία-Σφραγίδες» να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανακήρυξη διοικήσεων Ομοσπονδιών!
  Αυτή είναι και η απαραίτητη προυπόθεση για να έχουν νόημα και οι προτεινόμενες, στο άρθρο 20 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, ρυθμίσεις για τα Διοικητικά Συμβούλια των Αθλητικών Ομοσπονδιών.

  Καταλήγοντας και με δεδομένη την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική πραγματικότητα, επιβάλλεται η πλήρης αλλαγή της βάσης οργάνωσης και νοοτροπίας, ο εξορθολογισμός και η περιστολή της σπατάλης στον Αθλητισμό μέσω της πλήρους ερασιτεχνοποίησης του σημερινού Ερασιτεχνικού (??) Αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα.Τα πιο πάνω προτεινόμενα αποτελούν, πλέον, την ελάχιστη προυπόθεση και μοναδική ελπίδα διεξόδου από το «αδιέξοδο» στο οποίο έχει, από ετών, περιέλθει ο Αθλητισμός.

  Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

  ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  (π. Διεθνής Αθλητής, Πανελληνιονίκης, Βαλκανιονίκης, Μεσογειονίκης)

 • 18 Αυγούστου 2011, 15:50 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

  Κύριοι,

  Με την εμπειρία την οποία απεκόμισα από την 10ετη παρουσία μου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ) και ειδικότερα από την θέση του Γενικού Γραμματέα κατά τα τελευταία 2 έτη (2009-10) υποβάλω την πρόταση μου σχετικά με την συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων των ομοσπονδιών καθώς και των γενικών αρχών του εκλογικού συστήματος.

  Η Γενική Συνέλευση μιας Ομοσπονδίας θα πρέπει συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των δικαιουμένων ψήφου τακτικών μελών της, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να είναι είτε μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας, είτε μέλη ΔΣ Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (ΤΑΑ), είτε μέλη ΔΣ Ενώσεων Σωματίων Αμειβομένων Αθλητών (πχ Ε.Σ.Α.Π-Πετοσφαιριστών), είτε ανεγνωρισμένες προσωπικότητες του αθλήματος, οι οποιοι μπορούν να είναι και απλώς ενεργά μέλη κάποιου συλλόγου που έχει δικαίωμα ψήφου στην επερχόμενη ΓΣ μιας Ομοσπονδίας.

  Η προϋπόθεση που προβλέπει ο ισχύον αθλητικός νόμος να είναι απλά μέλη και μόνον ενός συλλόγου έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα επειδή στη πράξη δεν είναι δυνατόν να ελεχθεί η ιδιότητα του μέλους ενός συλλόγου, ενω όλες οι προαναφερόμενες μπορούν, έτσι οι Γενικές συνελεύσεις κατακλύονται από «μεταφερόμενα άτομα» άσχετα με το άθλημα, τα οποία απλώς ακολουθώντας τυφλές «εκλογικές» οδηγίες τελικά βλάπτουν το άθλημα, δεν έχουν ποτέ άποψη και προτάσεις για τα τεκταινόμενα κλπ, απλά «εξυπηρετούν» την επανεκλογή κάποιων…

  Θα πρέπει το Κράτος να προβλέψει ενιαίο εκλογικό σύστημα για όλες τις Ομοσπονδίες, το οποίο να είναι αναλογικό και να δίνει την δυνατότητα ύπαρξης μιας υγιούς αντιπολίτευσης, απαραίτητη για την δημοκρατική λειτουργία κάθε ενεργού οργανισμού.

  Προτάσεις προς συζήτηση για το εκλογικό σύστημα θα μπορούσαν να είναι:

  1. Ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα των υποψηφίων προς εκλογή μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτυχόντες θα θεωρούνται οι λαβόντες κατά σειράν τις περισσότερες ψήφους μεταξύ των εγκύρων ψηφοδελτίων, χωρίς να απαιτείται ειδικό ποσοστό ή πλειοψηφία και αναπληρωματικοί οι επιλαχόντες κατά σειρά των ψήφων που έλαβαν.
  2. Κάθε αντιπρόσωπος να θέτει σταυρούς από 1 έως το 50%+1 των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ( πχ, για 15μελες ΔΣ από 1 έως 8)
  3. Τα ονόματα των υποψηφίων δύναται να αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο είτε ομαδοποιημένα είτε μεμονωμένα, μετά από σχετική υπεύθυνη δήλωση προς την Ομοσπονδία. των υποψηφίων ή ομάδας υποψηφίων, χωρίς σε καμία περίπτωση, η τυχόν ομαδοποίηση υποψηφίων να συνιστά υποψηφιότητα σε συνδυασμό απλά να «σηματοδοτεί» την ταύτιση απόψεων αυτών των υποψηφίων σχετικά με την διοίκηση της Ομοσπονδίας
  4. Εναλλακτικά θα μπορούσε να προβλεφθεί και ύπαρξη ανεξάρτητων ψηφοδελτίων με εφαρμογή ενός αναλογικού συστήματος ανάδειξης και εκπροσώπησης όλων των τάσεων.

  Μετά τιμής 18 Αυγούστου 2011
  Κυριακίδης Άγγελος
  Πρώην Γ.Γ. Ε.Ο.ΠΕ

 • 14 Αυγούστου 2011, 09:04 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ
  “Αντιμετώπισης της βίας στα γήπεδα, της φαρμακοδιέγερσης, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις”
  Α Άρθρο 24 $8 του ν.2725/1999 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.
  Πρόταση
  Ομοσπονδίες που επιχορηγούνται από την Γ.Γ. Αθλητισμού πρέπει υποχρεωτικά, τροποποιώντας το καταστατικό τους, να προβλέπουν ότι οι αρχαιρεσίες γίνονται με βάση συνδυασμούς υποψηφίων.
  Η υποχρέωση αυτή μπορεί να γίνει είτε καθιερώνοντας την απλή αναλογική είτε με την διαδικασία που ήδη υπάρχει στην $8 του άρθρου 24.
  Αιτιολογία
  1. Στο καταστατικό ομοσπονδιών που προβλέπεται το ενιαίο ψηφοδέλτιο παρουσιάζεται το παράδοξο της εκλογής ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. αλλά και της εξελεγκτικής επιτροπής και των αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική, της παράταξης εκείνης που θα ψηφισθεί από το 50 + των σωματείων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
  Η εκάστοτε Διοίκηση έχοντας στη διάθεσή της την επιχορήγηση της Γ.Γ.Α και ασκώντας κατάλληλη εκλογική πολιτική, εκλέγεται εκ νέου και εκ νέου με αποτέλεσμα να υπάρχουν στις Διοικήσεις των ομοσπονδιών τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα που εκλέγονται για 15,20,25 ή και περισσότερα χρόνια.
  2. Υποψήφιοι στο ενιαίο ψηφοδέλτιο που δεν είναι της αρεσκείας της Διοίκησης ψηφιζόμενοι ακόμα και από το 49% των Σωματείων δεν μπορούν να εκλέξουν ούτε ένα Σύμβουλο.
  3. Με τον εκλογικό αυτό τρόπο αποκλείονται από τις Διοικήσεις των Ομοσπονδιών υποψήφιοι οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, να υπάρξει αντίλογος, να υπάρξει έλεγχος των αποφάσεων και προπαντός εκπροσώπηση όλων των Σωματείων στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας.
  4. Μπορεί να φανταστεί κανείς την λειτουργία μιας μονοκομματικής Βουλής με την ύπαρξη 300 βουλευτών ενός και μόνο κόμματος που θα πλειοψηφούσε στις εκλογές; Θα υπήρχε έλεγχος και από ποιόν; Θα υπήρχε εποικοδομητικός διάλογος και από ποιόν; Εάν ταυτόχρονα με τους 300 βουλευτές εκλέγονταν και αυτοί που ελέγχουν τις δαπάνες θα πίστευε κανείς ότι πραγματικά γίνεται έλεγχος;
  5. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο που σήμερα πραγματοποιούνται οι εκλογές, στην ουσία δεν υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση των Σωματείων στις διοικήσεις, δεν υπάρχει ουσιαστικός οικονομικός έλεγχος, δεν υπάρχει ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων άρα η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ είναι απούσα.
  Β Άρθρο 20
  Να προστεθεί $3 η οποία να προσδιορίζει:
  “Αθλητικό Σωματείο που δεν έχει Αθλητική Αναγνώριση από την Γ.Γ. Αθλητισμού δεν μπορεί να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις των Ομοσπονδιών, ούτε και να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 22).
  Στ. Πλακαντωνάκης

 • 12 Αυγούστου 2011, 15:51 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ
  «Αντιμετώπισης της βίας στα γήπεδα, της φαρμακοδιέγερσης, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπών διατάξεων»

  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

  (ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ)

  Η παραδεχθείσα, και από τους πλέον δύσπιστους πλέον, γενική κρίση της κοινωνίας μας (κρίση θεσμών και αξιών και η εξ αυτών οικονομική κατάρευση της πατρίδας μας) δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει και τον Αθλητισμό που από την φύση του αφορά και επιρεάζει όλα τα κοινωνικά στρώματα και τις ηλικίες.

  Η Πολιτεία οφείλει, επομένως, να αναλάβει δραστικές πρωτοβουλίες για να δημιουργήσει τις προυποθέσεις για ουσιαστική αλλαγή της Νοοτροπίας και των Πρακτικών των αθλητικών παραγόντων.

  Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία επιβάλλεται, λοιπόν, να περιλαμβάνει τις πιο κάτω κρίσιμες παρεμβάσεις στον Ν.2725/1999 ώστε να αντιμετωπισθούν οι κοινωνικά «ασφυκτικές», δημοκρατικά απαράδεκτες και άκρως προβληματικές (ηθικά αλλά και οικονομικά) καταστάσεις που απορρέουν από το έντονα κομματικό/πελατειακό κράτος και την «εν είδει επαγγέλματος» ενασχόληση προσώπων που, συνηθέστατα, αποτελούν μέρος των κομμάτων εξουσίας και έτσι «ελέγχουν» και τον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό.

  1. -ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ
  ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ.

  ΠΡΟΤΑΣΗ – Το αρθρ. 24, παρ. 8 του Ν.2725/1999 πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή της Απλής Αναλογικής σε κάθε περίπτωση που στις αρχαιρεσίες των Αθλητικών Ομοσπονδιών συμμετέχουν πλέον της μιάς παρατάξεις.

  Μπορεί να φανταστεί κανείς την ύπαρξη μιας Μονοκομματικής Βουλής, την ύπαρξη δηλαδή 300 Βουλευτών ενός μόνο κόμματος (και την παντελή άπουσία αντιπολίτευσης) στην περίπτωση που αυτό εξασφαλίσει το 50+ % ?? Οχι βέβαια! Αυτό, όμως, ακριβώς – δυστυχέστατα για την δημοκρατική αλλά και οικονομικά αποτελεσματική διοίκηση των ομοσπονδιών- είναι δυνατόν να συμβαίνει, και συμβαίνει, με το υπάρχον αρθρ. 24, παρ. 8 του Ν.2725/1999!
  Υπάρχει, τουλάχιστον μία, ομοσπονδία όπου μέσω του εκλογικού συστήματος που προβλέπει το Καταστατικό της (και που το υπάρχον αρθρ. 24, παρ. 8 του Ν.2725/1999 επιτρέπει) και της κατευθυνόμενης και παραταξιακά ελεγχόμενης σταυροδοσίας απέτρεψε την εκλογή έστω και ενός μέλους στο Δ.Σ. από την αντιπολιτευόμενη Κίνηση αν και εξασφάλισε το 36% των ψήφων στις αρχαιρεσίες του 2008! Παντελής έλλειψη αντιπολίτευσης στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας από το 1982! Τα συμπεράσματα στον κάθε αναγνώστη…

  Θα έπρεπε να είναι αδιανόητο να υπάρχουν «αποκλεισμοί» μέσω «μηχανισμών» (τους οποίους ο σημερινός νόμος, στην πράξη, επιτρέπει) σε περίοδο, μάλιστα, που η «Συνεννόηση» αποτελεί εθνική επιταγή.

  Ο Αθλητισμός οφείλει να δείξει τον ορθό δρόμο!

  2. – ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

  ΠΡΟΤΑΣΗ – Επιβάλλεται να προστεθεί ειδικό άρθρο στο Ν.2725/1999 έτσι ώστε , μέσα στα πλαίσια της «Διαφάνειας» αλλά και της εξασφάλισης εκδημοκρατισμού των διαδικασιών, να είναι -σε κάθε στιγμή- διαθέσιμα και εύκολα προσβάσιμα στους ιστοτόπους της Γ.Γ.Α και/η των ομοσπονδιών

  (α) ΟΛΑ όσα ο σχετικός νόμος περί Διαύγειας (Ν. 3861/2010) επιτάσσει, και
  (β) Τα αναλυτικά και επικαιροποιημένα (δηλ, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Γ.Γ.Α) στοιχεία των αθλητικών σωματείων.
  (γ) Οι έγκαιρες αναγγελίες των Γ.Σ. των Ομοσπονδιών με άνετα χρονικά περιθώρια (δηλ, πολύ ευρύτερα των προβλεπομένων στα Καταστατικά που έχουν, συνήθως, στόχο την εξασφάλιση της επανεκλογής της Διοίκησης και της δημιουργίας «χρονικής ασφυξίας» στην όποια αντιπολιτευτική προσπάθεια) ώστε να διευκολύνονται οι δημοκρατικές διαδικασίες.
  (δ) Τα πλήρη πρακτικά των Γ.Σ. των ομοσπονδιών (μελλοντικών αλλά και της τελευταίας πενταετίας) εντός 15 ημερών από την τέλεσή τους.
  (ε) Τα πλήρη πρακτικά των Δ.Σ. των ομοσπονδιών εντός 7 ημερών από την τέλεσή τους.

  Είναι δυνατόν, στην εποχή της Διαύγειας και του OpenGov, να μην είναι άμεσα διαθέσιμα και εύκολα προσβάσιμα για τον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τα στοιχειώδη για την δημοκρατική λειτουργεία του Αθλητισμού? (Το συνηθισμένο επιχείρημα/προυπόθεση περί ύπαρξης «έννομου συμφέροντος» για την παροχή των στοιχείων είναι, φυσικά, «εκ του πονηρού» μια και οι ομοσπονδίες διαχειρίζονται δημόσιους πόρους που προέρχονται, μάλιστα από δυσεύρετο πλέον και πανάκριβο δανισμό.).

  3. –ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ.

  ΠΡΟΤΑΣΗ – Επιβάλλεται να περιληφθεί σε ειδικό άρθρο στο Ν.2725/1999 η θέσπιση του ορίου των 2 τετραετιών για τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τους Αντιπροέδρους και τον Ταμία των Ομοσπονδιών. (Τούτο περιλαμβανόταν σε Νομοσχέδιο που είτανε έτοιμο για ψήφιση στην Βουλή, με την υποστήριξη όλων των Κομμάτων, το οποίο όμως αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή !!!!! από τον τότε Υπουργό Πολιτισμού της Ν.Δ. κ. Μ. Λιάπη σε συνεννόηση με αντίστοιχο π. Υφ.Π. του Π.Α.Σ.Ο.Κ.).

  Είναι, βεβαίως,γνωστά τα σκάνδαλα του doping, των αθρόων ελληνοποιήσεων αθλητών, κλπ σαν μέρος της, ουδέποτε παραδεχθείσης αλλά ευρέως εφαρμοζόμενης, πολιτικής «Μετάλλια με οποιοδήποτε κόστος»!
  Είναι επίσης γνωστή η μακροχρόνια (για 20 και 25+ χρόνια) παρουσία παραγόντων στίς ηγεσίες ομοσπονδιών! Το κατά πόσον αυτά συνδέονται, τίθεται στην κρίση των αναγνωστών του OpenGov και της Κυβέρνησης.

  Πρέπει, επί τέλους, να τελειώσουν οι «καθεστωτικές νοοτροπίες» και η «εν είδει επαγγέλματος» ενασχόληση σε όλες τις αιρετές θέσεις που διαχειρίζονται επιδοτήσεις και χρήματα του Δημοσίου.

  4.- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ, ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ) ΤΟ «ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ» ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΑ –ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ» ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥ, ΣΥΝΗΘΩΣ, ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ).

  ΠΡΟΤΑΣΗ – Να περιληφθεί στο άρθρ. 8 του Ν.2725/1999
  (α) η 31/12/2011 ως Καταληκτική Ημερομηνία για την διατήρηση/εξασφάλιση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης (σε συνέχεια της εγκυκλίου 40637/06.10.2010 της Γ.Γ.Α.) και
  (β) Αθλητικό Σωματείο χωρίς Αθλητική Αναγνώριση δεν θα πρέπει να μπορεί να είναι μέλος Ομοσπονδίας και να έχει δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες της.

  Πρέπει, επί τέλους, να σταματήσουν «Σωματεία-Σφραγίδες» να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανακήρυξη διοικήσεων Ομοσπονδιών!
  Αυτή είναι και η απαραίτητη προυπόθεση για να έχουν νόημα και οι προτεινόμενες, στο άρθρο 20 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, ρυθμίσεις για τα Διοικητικά Συμβούλια των Αθλητικών Ομοσπονδιών.

  Καταλήγοντας και με δεδομένη την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική πραγματικότητα, επιβάλλεται η πλήρης αλλαγή της βάσης οργάνωσης και νοοτροπίας, ο εξορθολογισμός και η περιστολή της σπατάλης στον Αθλητισμό μέσω της πλήρους ερασιτεχνοποίησης του σημερινού Ερασιτεχνικού (??) Αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα.Τα πιο πάνω προτεινόμενα αποτελούν, πλέον, την ελάχιστη προυπόθεση και μοναδική ελπίδα διεξόδου από το «αδιέξοδο» στο οποίο έχει, από ετών, περιέλθει ο Αθλητισμός.

  Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

  ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  (π. Διεθνής Αθλητής, Πανελληνιονίκης, Βαλκανιονίκης, Μεσογειονίκης)

 • 10 Αυγούστου 2011, 08:17 | Αντώνης

  Δεν φαντάζεστε πόσα χρήματα αφειδως ξοδεύονται για αυτά τα διοικητικά Συμβούλια.Δεν υπάρχει πουθενα στον Κόσμο όλο αυτή η σπατάλη.Δηλαδή για να καταλάβει κάποιος την έκταση του προβλήματος παραθέτω το εξής παραδειγμα :
  Ταξιδεουν από όλη τη Έλλάδα αεροπορικώς προς την Αθήνα (Businness class)για να παραστούν σε κάθε διοικητικό Συμβούλιο με όλα τα έξοδα πληρωμένα και το ξενοδοχείο τους φυσικά με ότι αυτό συνεπάγεται.
  Εκεί πάνε τα λευτά της επιχορηγησης κάθε Ομοσπονδίας.
  Αποτέλεσμα …..μηδεν. Ποιος ο λόγος να υπάρχουν και να συντηρούν τον κάθε πρόεδρο σωματείου που εκλέθηκε.
  Αποψή μου είναι οτι πρέπει να περιοριστουν στο ελέχιστο αν οχι να καταργηθούν.
  Ευχαριστώ πολύ.

 • 3 Αυγούστου 2011, 21:00 | Lambros Georgopoulos

  Ως πρόεδρος ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού σωματείου, εκτιμώ οτι θα πρέπει άμεσα (στο χώρο του ποδοσφαίρου), να:

  – συνεννοθούν οι ΕΠΣ και να γίνουν περιφερειακές και οχι ανά νομό!
  – διευρυνθεί το εκλογικό σώμα που εκλέγει την ομοσπονδία και να μην είναι μόνο οι πρόεδροι των ΕΠΣ. Γενικότερα να αλλάξει ο τρόπος εκλογής του ΔΣ της ΕΠΟ! Δεν μπορεί εκλεκτορικό σώμα να είναι περί τους 60 και οι 2 συνδυασμοί να αποτελούν σχεδόν το μισό του εκλεκτορικού σώματος! Μένουν 30 ψήφοι, όποιος πάρει τους 15…
  – να επιτρέπεται και σε μέλη ΔΣ ερασιτεχνικών σωματείων να εκλέγονται στις διοικήσεις των ΕΠΣ και να διευρυνθεί το εκλεκτορικό σώμα και στις κατά τόπους ΕΠΣ (ποδοσφαιριστές, προπονητές, διαιτητες, όλα τα μέλη ΔΣ ενεργών σωματείων)
  – να απαγορευτεί να φηφίζουν τα σωματεία στις ΕΠΣ με «εξουσιοδότηση»
  – να μην επιτρέπεται σε πρόεδρο ΕΠΣ να εκλέγεται περισσότερες των 2 τετραετιών
  – να εναρμονιστούν να καταστατικά ώστε να είναι τα ίδια σε κάθε ΕΠΣ και να προσαρμοστούν στις σύγχρονες απαιτήσεις. Υπάρχουν ΕΠΣ που λειτουργούν με κατασταικά του 1950!
  – να αναβαθμιστεί ο ρόλος των τοπικών ΕΠΣ από τη στιγμή που θα είναι Περιφερειακές