• Σχόλιο του χρήστη 'Grammo Erato Apollon Dionysos' | 9 Δεκεμβρίου 2011, 12:20

    Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και προστασίας συγγενικών δικαιωμάτων, Grammo (δισκογραφικές εταιρείες), Ερατώ (τραγουδιστές), Απόλλων (μουσικοί) και Διόνυσος (ηθοποιοί) καλωσορίζουν το άνοιγμα της διαδικασίας διαβούλευσης, σχετικά με τη δημόσια εκτέλεση. Ευθύς εξ αρχής διευκρινίζεται ότι πρόκειται για μία πρώτη τοποθέτηση, αφού θα ακολουθήσει αναλυτική κριτική των σημείων της διαβούλευσης. Οι οργανισμοί μας είναι από την ίδρυσή τους και μέχρι σήμερα μη κερδοσκοπικοί. Διοικούνται από τα μέλη τους, με δημοκρατικές διαδικασίες και με βάση την αρχή της πλειοψηφίας. Τα διοικητικά όργανά τους είναι αιρετά και ασκούν τα καθήκοντά τους αμισθί. Η δράση των οργανισμών μας είναι απολύτως διαφανής, τόσον σε σχέση με τους χρήστες, όσον και σε σχέση με τα μέλη τους. Επομένως, τα σκέλη της διαβούλευσης που αφορούν στα ζητήματα αυτά ουδόλως μας αφορούν. Αυτό που μας αφορά, και δη τα μέλη μας, είναι το γεγονός ότι 20 σχεδόν έτη, μετά από τη θέσπιση των συγγενικών δικαιωμάτων, και παρά την κοινοτικού δικαίου καταγωγή τους, παρατηρείται στην Ελληνική επικράτεια περιορισμένη αναγνώρισή τους. Διότι η επιβολή του ν. 2121/1993 παραμένει χωλή και μη αποτελεσματική, τόσον για νομικούς όσον και για πραγματικούς λόγους. Θέση μας είναι ότι, ιδίως, στην εποχή της ψηφιακής διάχυσης όλων των έργων απαιτείται η θεσμοθέτηση σύντομων διαδικασιών που να προστατεύουν τα δικαιώματα. Ειδικότερα, παρίσταται αναγκαία η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου, που θα απλοποιεί τις διαδικασίες που απαιτούνται, προκειμένου οι οργανισμοί μας να εισπράττουν τις αμοιβές που αναλογούν στους δικαιούχους. Είναι γνωστό ότι επί είκοσι σχεδόν έτη διεξάγουμε δεκάδες χιλιάδες δίκες για την προστασία των δικαιωμάτων μας. Η διαδικασία αυτή πρέπει να απλοποιηθεί, στο πρότυπο ξένων νομοθεσιών, ούτως ώστε η προστασία των δικαιωμάτων και η είσπραξη των οικείων αμοιβών να είναι απλή και σύντομη. Οι Πρόεδροι των Οργανισμών Grammo Μαργαρίτα Μάτσα Ερατώ Δήμητρα Γαλάνη Απόλλων Γρηγόρης Λαμπριανίδης Διόνυσος Κώστας Βουτσάς