• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Καραβίτης' | 9 Δεκεμβρίου 2011, 19:04

    Επειδή συνήθως δεν γίνεται ειδική μνεία για την εσωτερική διαρρύθμιση και τις στγκεκριμένες προδιαγραφές δόμησης, προτείνω τις εξής ποιοτικές προσθήκες: 1. Ελάχιστη προβλεπόμενη επιφάνεια βοηθητικών χώρων, π.χ. λουτρού, που είναι και ο κυριότερος τέτοιος. 2. 'Υπαρξη προσθέτου, βοηθητικού λουτρού, σε περίπτωση που η κατοικία προορίζεται για περισσότερα από 2 άτομα. 3. Εξασφάλιση επαρκούς εξαερισμού των λουτρών, είτε με επαρκών διαστάσεων παράθυρο προς τον εξωτερικό χώρο (και όχι φωταγωγό) είτε με επαρκούς ισχύος (να καθορίζεται) φυγοκεντρικού εξαεριστήρα. Είναι συνηθέστατο να τοποθετείται "αναιμικός" εξαεριστήρας που μόνο τον θόρυβο της λειτουργίας του προσθέτει στον χώρο, με ρυθμούς πλήρους ανακύκλωσης του αέρα της τάξης των μερικών ...ημερών! 4. Η παροχή και πίεση νερού να καθορίζεται. Είναι απαράδεκτη η ροή σε πλείστα όσα καταλύματα, ιδιαίτερα ενοικιαζομένων κατοικιών. 5. Η επάρκεια θέρμανσης και ψύξης πρέπει να καθορίζεται αριθμητικά (εσωτερική θερμοκρασία συναρτήσει εξωτερικών ακραίων θερμοκρασιών). 6. Να καθορίζεται αριθμητικώς η επάρκεια ρευματοληπτών (πριζών) εντός των χώρων. 7. Να καθορίζεται η ύπαρξη και το μέγεθος των ιματιοθηκών, καθώς και ο εξοπλισμός των (π.χ. αριθμός κρεμαστρών συναρτήσει μεγίστου αριθμού ενοίκων). 8. Να περιγράφεται η ελάχιστη απαιτούμενη επίπλωση και οι προδιαγραφές της (κρεβάτια, τραπέζια, καθίσματα, κ.α.). 9. Να καθορίζεται το μέγεθος και η ποιότητα της κλινοστρωμνής, των πετσετών και των υλικών που πρέπει να παρέχονται (π.χ. σαπούνι, σαμπουάν, κλπ) καθώς και ποτηριών και άλλων σκευών.