Α) Άρθρο 09: Τεχνικές – κτιριοδομικές προδιαγραφές τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών

Για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες που κατασκευάζονται εντός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων εφαρμόζονται κατ’ ελάχιστο οι προβλέψεις της αρ. 530992/1987 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ (ΦΕΚ Β΄ 557) για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 1Β του άρθρου 2 του ν 2160/1993.

Επειδή οι εντός συνθέτων τουριστικών καταλυμάτων τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες προορίζονται κατά κανόνα για χρήση από συγκεκριμένους αγοραστές, κατά τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011, και ένταξη σε συγκρότημα υψηλού επιπέδου που θα περιλαμβάνει ξενοδοχειακό κατάλυμα πέντε αστέρων και έργο ειδικής τουριστικής υποδομής, επιβάλλεται ειδικότερα όπως :

1. Η επιπλωμένη τουριστική κατοικία να έχει ελάχιστη επιφάνεια 100,00 τετραγωνικών μέτρων. Μπορεί να είναι είτε μονοώροφη είτε διώροφη μονοκατοικία. Σε περίπτωση διώροφης μονοκατοικίας πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική ενδοεπικοινωνία των ορόφων. Επιτρέπεται η δόμηση δύο ή περισσοτέρων συνεχών τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών με μεσοτοιχίες, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιούν από κοινού τους κήπους με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους, συμπεριλαμβανομένων και των κολυμβητικών δεξαμενών, αν υπάρχουν.

2. Να υπάρχει ευελιξία ως προς την αρχιτεκτονική σύνθεση, τα μεγέθη και τη διάταξη των χώρων, τη διαμόρφωση των όγκων και την ένταξή τους στο ευρύτερο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, τηρουμένων πάντοτε των πολεοδομικών και κτιριοδομικών διατάξεων.

3. Η μορφή της επιπλωμένης τουριστικής κατοικίας να προσαρμόζεται στις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και στον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της περιοχής. Οι εσωτερικοί χώροι να συμπληρώνονται λειτουργικά με τους αντίστοιχους υπαίθριους και ημιϋπαίθριους χώρους, εφόσον οι κλιματολογικές συνθήκες το επιτρέπουν.

4. Οι ζώνες εγκατάστασης των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών πρέπει να αποτελούν διακριτές ενότητες σε σχέση με το ξενοδοχειακό κατάλυμα και το έργο ειδικής τουριστικής υποδομής. Μέσω τεχνητής ή φυσικής διαμόρφωσης του εδάφους ή κατάλληλης φύτευσης ή ειδικών κατασκευών ή συνδυασμού αυτών, πρέπει να επιτυγχάνεται η ιδιωτικότητα των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και η διαμόρφωσή τους ως διακριτών ενοτήτων, η οποία θα κρίνεται και θα εγκρίνεται κατά περίπτωση. Οι ζώνες των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών θα πρέπει να καθορίζονται στο σχέδιο γενικής διάταξης με το περίγραμμά τους.

5. Η ιδιωτικότητα των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών θα πρέπει να εξασφαλίζεται και μεταξύ τους με τη χορήγηση, σε κάθε μία από αυτές, δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης περιβάλλοντος υπαίθριου χώρου, διαχωριζόμενου από τους όμορους και κοινόχρηστους χώρους με κατάλληλη καλαίσθητη περίφραξη.

6. Η κατασκευή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ποιοτική πράγμα που θα πρέπει να εξασφαλίζεται με την τεχνική περιγραφή, τις μεθόδους και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να είναι επιλεγμένα ανάλογα με την θέση του συγκροτήματος (βουνό ή θάλασσα, νησιωτικότητα κλπ).

 • 12 Δεκεμβρίου 2011, 21:46 | Michel De Landtsheer

  Αρθρο
  Για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες που κατασκευάζονται εντός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων εφαρμόζονται κατ’ ελάχιστο οι προβλέψεις της αρ. 530992/1987 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ (ΦΕΚ Β΄ 557) για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 1Β του άρθρου 2 του ν 2160/1993.
  ————————————
  Σχόλιο
  Προτείνουμε να προστεθεί η περίπτωση γ της παραγράφου 1Β του άρθρου 2 του ν 2160/1993.
  γ. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα.

  Η περίπτωση α'(Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες) σύμφωνα με την ΚΥΑ2974 έχει πολύ συγκεκριμένη μορφολογία , με υποχρέωση ανεξάρτητης εισόδου κλπ., που δεν επιτρέπει ευελιξία σχεδιασμού ούτε κλιμάκωση στην τυπολογία των κατοικιών.
  Παραθέτουμε την περίπτωση Γ1, της παραγράφου Β ,του Άρθρου 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β της ΚΥΑ 2974 που εφαρμόζει τις διατάξεις του ως άνω νόμου
  ————————————————-
  1. Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες:
  Η ίδρυση των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 530992/1987 (Φ.Ε.Κ. 557/Β΄/1987) απόφαση του Ε.Ο.Τ., όπως ισχύει κάθε φορά.
  Οι Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες που δύνανται να ενισχυθούν είναι:
  α) μονόχωρες συνολικής επιφάνειας από 40 έως και 50 τ.μ.,
  β) δύο κυρίων χώρων συνολικής επιφάνειας από 60 έως και 70 τ.μ. μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα μονόροφες ή δυόροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μία και ιδιωτικότητα.
  ————————————
  Οι άνω διατάξεις δεν συμβαδίζουν με την προδιαγραφή των 100μ2 όπως διατυπώνεται στο παρόν.
  Παραθέτουμε την περίπτωση Γ3, της παραγράφου Β ,του Άρθρου 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β της ΚΥΑ 2974 που εφαρμόζει τις διατάξεις του ως άνω νόμου
  3. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 «κλειδιών» σε συγκρότημα μέχρι 20 δωματίων
  Η ίδρυσή τους γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο π.δ. 337 (Φ.Ε.Κ. 281/Α΄/28.12.2000), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 13635/3.11.2006 απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1684/Β΄) και ισχύει κάθε φορά. Το καθιστικό συνυπολογίζεται στον αριθμό των δωματίων.
  Ελάχιστη δυναμικότητα: 5 δωμάτια, 10 κλίνες.

  ——————————————————————————————————
  Υπάρχουν ανά τον κόσμο παραδείγματα πολυτελών τουριστικών συγκροτημάτων (π.χ. La Palmeraie στο Marrakech Μαρόκου) που προτείνει και βίλλες (τύπου επιπλωμένες επαύλεις) και μεγάλα διαμερίσματα (τύπου επιπλωμένα διαμερίσματα) σε διώροφα η τριώροφα κτήρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Δεν βλέπουμε κανένα λόγο για τον οποίο πρέπει να αποκλειστεί αυτή η δυνατότητα στην περίπτωση των ελληνικών σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.

 • 12 Δεκεμβρίου 2011, 17:11 | Michel De Landtsheer

  Προτεινουμε να διατηρηθει απο το Αρθρο 09 τα παρακάτω

  Α) Άρθρο 09: Τεχνικές – κτιριοδομικές προδιαγραφές τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών
  Για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες που κατασκευάζονται εντός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων εφαρμόζονται κατ’ ελάχιστο οι προβλέψεις της αρ. 530992/1987 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ (ΦΕΚ Β΄ 557) για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 1Β του άρθρου 2 του ν 2160/1993.
  ————————————-
  Και όλα τα υπολοιπα να διαγράφουν.

  Να εφαρμοστεί η ήδη ισχύουσα νομοθεσία (ΓΟΚ, Κτηριολογικός Κανονισμός, ΚΕΝΑ)και να αφεθεί ο μελετητής να δουλέψει σε αυτό το ήδη στενό πλαίσιο.
  Καταλαβαίνουμε την άποψη και την έννοια του νομοθέτη, αλλά οι απλές περιγραφές βοηθούν τις αντικρουόμενες ερμηνείες και εμποδίζουν την σωστή εφαρμογή του νόμου.
  Συμφωνούμε με τους συναδέλφους ότι τα 100μ2 είναι υπερβολικά. Μια κατοικία με ένα μεγάλο υπνοδωμάτιο 25μ2, πλούσιο λουτρό 10μ2, και σαλονοτραπεζαρια με ανοικτή κουζίνα 35μ2 προκύπτει 70μ2, συν βεράντες, Η.Χ. κλπ.
  Θα έπρεπε να προβλέπεται ειδική διάταξη επιτρέποντας μεγαλύτερο ποσοστό ημιυπαιθριων χώρων διότι το ισχύον 15% δεν επιτρέπει νόμιμες μεγάλες στεγασμένες βεράντες όπως θα τα απαιτεί ο ξένος επισκέπτης.
  Τέλος διαφωνούμε με τις παρατηρήσεις του συνάδελφου Β. Καραβιτη που θέλει να εισβάλει νομοθετικά στα σεντόνια του πελάτη.

 • θα ήταν πραγματικά πρωτοποριακό να προβλέπετε, στο ίδιο νομοθετικό σχέδιο και η δημιουργία καινοτομικών καταλυμάτων εντός σύνθετων τουριστικών μονάδων μεγάλης κλίμακας, τα οποία ήδη λειτουργούν στο εξωτερικό και στη χώρα μας έχουν αδυναμία αδειοδότησης απο ΕΟΤ και Πολεοδομία.Μια απλή διάταξη που θα προβλέπει οτι καινοτομικής κατασκευής και λειτουργίας χώροι διαμονής θα αδειοδοτούνται με ξεχωριστές, ευέλικτες διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να προβλέπονται απο τον ΕΟΤ, και την αδειοδότηση απο αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας του ΕΟΤ. Θα μπορούσαν και στην Ελλάδα να λειτουργήσουν αντίστοιχα καταλύματα:
  http://www.treehotel.se/en/start
  http://www.freespiritspheres.com/
  http://www.dasparkhotel.net/
  http://www.dogbarkparkinn.com/
  http://www.salasilvergruva.se/
  http://www.capsulehotel.info/index.html

 • 10 Δεκεμβρίου 2011, 21:23 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

  Το ελάχιστο εμβαδόν των 100 τ.μ για την τουριστική επιπλωμένη κατοικία ΔΕ δεν υπάρχει πουθενά σε όλο το κόσμο. Δείτε ποιο είναι το εμβαδόν αντίστοιχων εκατοντάδων που υπάρχουν σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης.

 • 10 Δεκεμβρίου 2011, 19:56 | ΘΩΜΑΣ ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ

  Κύριοι,

  Στο άρθρο αυτό προβλέπεται: 1. Η επιπλωμένη τουριστική κατοικία να έχει ελάχιστη επιφάνεια 100,00 τετραγωνικών μέτρων.

  Γιατί 100,00 τ.μ. κατ’ ελάχιστο; Εϊναι το 100 προιόν κάποιας μελέτης και το θεσμοθετείτε;

  Γιατί αυτός ο περιορισμός σε μια χώρα που υπάρχουν άπειρες αρχιτεκτονικές ιδιατερότητες και τοπικές αρχιτεκτονικές απόψεις; Σε πολλά μέρη της πατρίοδας μας τα 100 τ.μ. είναι τεράστιο μέγεθος! Πως ξαφνικά έγινε «ελάχιστο»;

  Παρακαλώ να ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία του εισηγητή αυτού του «ελαχίστου» και το «πόθεν έσχες» πριν λάβει νέα μέτρα η Κυβέρνηση για το 2012!

 • 9 Δεκεμβρίου 2011, 19:04 | Βασίλης Καραβίτης

  Επειδή συνήθως δεν γίνεται ειδική μνεία για την εσωτερική διαρρύθμιση και τις στγκεκριμένες προδιαγραφές δόμησης, προτείνω τις εξής ποιοτικές προσθήκες:
  1. Ελάχιστη προβλεπόμενη επιφάνεια βοηθητικών χώρων, π.χ. λουτρού, που είναι και ο κυριότερος τέτοιος.
  2. ‘Υπαρξη προσθέτου, βοηθητικού λουτρού, σε περίπτωση που η κατοικία προορίζεται για περισσότερα από 2 άτομα.
  3. Εξασφάλιση επαρκούς εξαερισμού των λουτρών, είτε με επαρκών διαστάσεων παράθυρο προς τον εξωτερικό χώρο (και όχι φωταγωγό) είτε με επαρκούς ισχύος (να καθορίζεται) φυγοκεντρικού εξαεριστήρα. Είναι συνηθέστατο να τοποθετείται «αναιμικός» εξαεριστήρας που μόνο τον θόρυβο της λειτουργίας του προσθέτει στον χώρο, με ρυθμούς πλήρους ανακύκλωσης του αέρα της τάξης των μερικών …ημερών!
  4. Η παροχή και πίεση νερού να καθορίζεται. Είναι απαράδεκτη η ροή σε πλείστα όσα καταλύματα, ιδιαίτερα ενοικιαζομένων κατοικιών.
  5. Η επάρκεια θέρμανσης και ψύξης πρέπει να καθορίζεται αριθμητικά (εσωτερική θερμοκρασία συναρτήσει εξωτερικών ακραίων θερμοκρασιών).
  6. Να καθορίζεται αριθμητικώς η επάρκεια ρευματοληπτών (πριζών) εντός των χώρων.
  7. Να καθορίζεται η ύπαρξη και το μέγεθος των ιματιοθηκών, καθώς και ο εξοπλισμός των (π.χ. αριθμός κρεμαστρών συναρτήσει μεγίστου αριθμού ενοίκων).
  8. Να περιγράφεται η ελάχιστη απαιτούμενη επίπλωση και οι προδιαγραφές της (κρεβάτια, τραπέζια, καθίσματα, κ.α.).
  9. Να καθορίζεται το μέγεθος και η ποιότητα της κλινοστρωμνής, των πετσετών και των υλικών που πρέπει να παρέχονται (π.χ. σαπούνι, σαμπουάν, κλπ) καθώς και ποτηριών και άλλων σκευών.