• Σχόλιο του χρήστη 'Αντώνης Παπαϊωάννου' | 21 Δεκεμβρίου 2011, 10:21

    Πρέπει ο εσωτερικός κανονισμός διανομής των ΟΣΔ να τίθεται σε έγκριση από τον ΟΠΙ ή και ακόμα σε τροποποποίηση ή ακόμα καλύτερα να επιβάλλεται ενιαιος κανονισμός διανομής σε όλους τους ΟΣΔ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΠΡΌΣΒΑΣΗ στον τρόπο που γίνεται η διανομή. Έτσι δεν επιτυγχάνεται μόνο η διαφάνεια, αλλά και η δικαιοσύνη και η ισότητα ανάμεσα στα μέλη. Έτσι αν ένα μέλος θέλει να έχει πρόσβαση με βάση τις αρχές της διαφάνειας στα στοιχεία του ΟΣΔ να μην εξαρτάται απ' αυτόν, αλλ΄να μπορεί αυτόματα να τα πάρει από τον εποπτεύοντα οργανισμό