• Σχόλιο του χρήστη 'Ομοσπονδία Αγροτικών Αλιευτικών Συλλογων των Παραμεθοριων Νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου' | 23 Δεκεμβρίου 2011, 17:30

    ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 : ΣΥΜΛΠΗΡΩΝΕΤΕ ΩΣ ΕΞΗΣ : Η ΑΛΙΕΙΑ-ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ ΩΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ-ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ. ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 : ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΕ. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ-ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ