• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜ.ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ' | 23 Δεκεμβρίου 2011, 22:49

    Στο άρθρο 13: Άσκηση δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού επί αλιευτικών σκαφών, η παράγραφος 6 "Επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία, σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τα οποία προωθούν ενέργειες αλιευτικού τουρισμού και είναι εφοδιασμένα με την Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού" νομοτεχνικά δεν είναι ορθή καθώς το άρθρο αναφέρεται σε αλιευτικό σκάφος ενώ παρεμβάλεται η παρ. 6 που αναφέρεται σε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής. Επιπρόσθετα φρονώ ότι είναι περιττή η διάταξη αυτή εκτός και αν εισπρακτικοί λόγοι την επιβάλλουν (ειδική άδεια).Θα προκαλέσει σύγχυση και αντεγκλήσεις μεταξύ επαγγελματιών με διαφορετικό προσανατολισμό (επαγγελματίες αλιείς-τουριστικό γιώτινγκ).