• Γιατί να ζητείται "αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη"; Αν κάποιος που έχει υποπέσει σε κάποιο απο αυτα τα αδικήματα, βρίσκεται εκτος φυλακής, σημαίνει προφανώς οτι εκπλήρωσε τη ποινή του, αναμορφώθηκε και μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του. Γιατι να μην υπάρχει ίση μεταχείριση; για τη ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ, ο Πρόεδρος Αντώνης Καρατάσος, omospondiacyclades@gmail.com, http://www.fede.gr, ΤΗΛ.2281084470.