• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Μπαμπέτας' | 29 Δεκεμβρίου 2011, 13:42

    Τα ζητήματα αυτά ρυθμίζονται από το πλέγμα διατάξεων που διέπει κάθε οργανισμό, αναλόγως της νομικής μορφής του. Το να δημιουτγηθεί ένα ειδικότερο νομικό πλαίσιο, μάλλον προβλήματα θα δημιουργούσε, απότοκα της διασταύρωσης πολλών διατάξεων, με την αυτή κανονιστική ύλη. Λ.χ. στη αστική μη κερδοσκοπική εταίρου είναι ο ίδιος ο Αστικός Κώδικας που προβλέπει το δικαίωμα πληροφόρησης εκάστου εταίρου. Το ζήτημα, λοιπόν, δεν είναι η δημιουργία ενός ειδικού κλαδικού νομοθετήματος, αλλά η εφαρμογή του υπάρχοντος.