• Όταν έχουμε οργανισμούς που δρουν μονοπωλιακά, η διαφάνεια προς όλες τις πλευρές (χρηστών και δικαιούχων) θα πρέπει να είναι αναγκαία προϋπόθεση για την συνέχιση της λειτουργίας των ΟΣΔ. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να γνωρίζουν που πάνε τα λεφτά.