• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΒΑΣ' | 3 Ιανουαρίου 2012, 20:08

    Θα πρότεινα στην παρ. 9 να υπάρχει μία και ίδια χρονική περίοδος κύρωσης στους αναληθώς δηλώσαντες μηχανικούς π.χ. 12 μηνών και όχι δυνατότητα στον Περιφερειάρχη να επιβάλει κύρωση κυμαινόμενης χρονικής στέρησης. Επίσης, δεν υπάρχει πρόβλεψη υποχρεωτικής διαβίβασης στην κατά τόπο αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών του φακέλου για την άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση του Ν. 1599/1986.