• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΒΑΣ' | 3 Ιανουαρίου 2012, 20:30

    Στις παρ. 4 και 6 θα προσέθετα: Η απόφαση τοιχοκολλάται με φροντίδα της αστυνομικής αρχής σε εμφανή σημεία στην είσοδο της τουριστικής εγκατάστασης και των επι μέρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και της κολυμβητικής δεξαμενής, στα οποία αφορά η απόφαση ανάκλησης. Αφαίρεση, απομάκρυνση ή κάλυψή τους με οποιονδήποτε τρόπο και απο οποιονδήποτε άλλο εκτός της αστυνομικής αρχής επισύρει ως κύρωση την αναστολή της διαδικασίας ελέγχου του επανυποβαλλομένου φακέλου άρσης των διαπιστωμένων ελλείψεων επι εξάμηνο και την διαβίβαση του φακέλου στην αρμόδια κατά τόπο Εισαγγελία Πρωτοδικών για την άσκηση δίωξης σε βάρος του υπευθύνου λειτουργίας του καταλύματος για παράβαση του άρθρου 232Α ΠΚ κατ΄ αναλογική εφαρμογή του.