• Σχόλιο του χρήστη 'verking' | 16 Σεπτεμβρίου 2010, 20:29

    Τι θα γίνει με τις διευκολύνσεις στο προσωπικό των σιδηροδρομικών εταιρειών που ισχύουν σήμερα (και ισχύουν αντίστοιχα σε όλους τους "σοβαρούς" σιδηροδρόμους της Ευρώπης); Τι θα γίνει με τις διευκολύνσεις που γίνονται στο πλαίσιο του καθεστώτος FIP; Σήμερα υπάρχουν διευκολύνσεις για τους σιδηροδρομικούς ΟΛΗΣ της Ευρώπης βασισμένη σε καθεστώς αμοιβαιότητας. Σημειώνεται ότι ακόμα και στην απολύτως ιδιωτικοποιημένη σιδηροδρομική αγορά της Βρετανίας η ATOC διατήρησε το καθεστώς διευκολύνσεων FIP