Διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου:"Διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού"

 Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού».Με τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, επιδιώκεται η ενιαία και ταχεία ρύθμιση διαφόρων οργανωτικών, λειτουργικών, εργασιακών και οικονομικών ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Συγκεκριμένα, η απουσία νομοθετικών ρυθμίσεων και αποσαφηνίσεων για τα ειδικότερα ζητήματα αυτά, προκαλεί δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην εφαρμογή των θεμάτων που διευθετούνται μέσω αυτών, και εν τέλει στη μη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Έτσι λοιπόν, κρίθηκε σκόπιμη και καταλληλότερη η συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων ρυθμίσεων σε ένα μόνο σχέδιο νόμου (και όχι η αποσπασματική νομοθέτηση μέσω υπουργικών τροπολογιών).Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 1.3.2023.Με εκτίμηση,Κωνσταντίνος Αχ. ΚαραμανλήςΥπουργός Υποδομών και Μεταφορών  [...]

Περισσότερα »
Εκσυγχρονισμός των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών
Δημόσια διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Εκσυγχρονισμός των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών – Διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων και άλλες διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών»

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Εκσυγχρονισμός των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών – Διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων και άλλες διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών».Με τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, επιδιώκεται η ενιαία και ταχεία ρύθμιση διαφόρων οργανωτικών, λειτουργικών, εργασιακών και οικονομικών ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η αποσαφήνιση ζητημάτων σχετικών με τις επιβατικές μεταφορές, τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, τον τεχνικό έλεγχο, τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών, καθώς και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Συγκεκριμένα, η απουσία νομοθετικών ρυθμίσεων και αποσαφηνίσεων για τα ειδικότερα ζητήματα αυτά, προκαλεί δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην εφαρμογή των θεμάτων που διευθετούνται μέσω αυτών, και εν τέλει στη μη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Έτσι λοιπόν, κρίθηκε σκόπιμη και καταλληλότερη η συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων ρυθμίσεων σε ένα [...]

Περισσότερα »
28 Φεβρουαρίου 2023, 08:0065 Σχολιάσιμα Άρθρα111 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών»

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών».Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Επιτροπών Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, μέσω της σύστασης ενός νέου ενιαίου και ανεξάρτητου φορέα, του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών.Η νέα αυτή διάρθρωση του ενιαίου φορέα, αρμόδιου για τη διερεύνηση των αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων καθώς και για την ασφάλεια των μεταφορών, κρίνεται ότι θα προσδώσει στο φορέα αυτό περισσότερη ευελιξία και λειτουργική αποδοτικότητα, επιτρέποντάς του να επιτελέσει απρόσκοπτα και αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές του.Με την πρόβλεψη περί σύστασης του εν λόγω ενιαίου εθνικού φορέα επιτυγχάνεται και η συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΚ) 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημά [...]

Περισσότερα »
6 Ιανουαρίου 2023, 19:1552 Σχολιάσιμα Άρθρα25 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Σχέδιο της κύριας έκθεσης της Ολλανδικής εταιρίας HVA με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο της κύριας έκθεσης της Ολλανδικής εταιρίας HVA με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αναρτάται προς δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της κύριας έκθεσης της Ολλανδικής εταιρίας HVA και η συνοπτική περίληψη του σχεδίου στην ελληνική γλώσσα, με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.Το σχέδιο φέρει τον τίτλο: DRAFT MASTER PLAN “WATER MANAGEMENT IN THESSALY IN THE WAKE OF STORM DANIEL How to Address Thessaly’s Water-Related Agricultural Challenges”, έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα, παρατίθεται και στην ελληνική γλώσσα και αναπτύσσεται σε 6 βασικά κεφάλαια και συνολικά 397 σελίδες.Το σχέδιο της κύριας έκθεσης θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 19/4. Οι προτάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση δεν δεσμεύουν την κυβέρνηση. [...]

Περισσότερα »
19 Απριλίου 2024, 15:001 Άρθρα10 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Εθνική Στρατηγική και οδικός χάρτης για την εφαρμογή του Building Information Modelling (BIM)
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική και τον οδικό χάρτη για την εφαρμογή του Building Information Modelling (BIM) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θέτει σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική και τον οδικό χάρτη για την εφαρμογή του Building Information Modelling (BIM).Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με την παρούσα Εθνική Στρατηγική, διαμορφώνει και αναπτύσσει ένα συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο με σαφή όραμα και στόχους, το οποίο λαμβάνει υπόψη ευρωπαϊκές προτάσεις και παραδείγματα και θέτει ως προτεραιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας, θέτοντας συγκεκριμένους στρατηγικούς άξονες, δράσεις και παρεμβάσεις. Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά στην  κατάρτιση του οδικού χάρτη για την εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα, ο οποίος περιγράφει τα βασικά βήματα, τον χρονικό ορίζοντα και τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση των παρεμβάσεων που προτείνονται.Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν, οι κοινωνικοί εταίροι και οικονομικοί εταίροι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και οι πολίτες, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση του περιεχομένου του.Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 22/2/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00.  [...]

Περισσότερα »
22 Φεβρουαρίου 2024, 15:001 Άρθρα20 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1187 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου...
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/738 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2022, και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1187 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021, περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, και συμπληρωματικές διατάξεις»

Θέτουμε από σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 28η Σεπτεμβρίου 2023, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο:«Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/738 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2022, και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1187 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021, περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, και συμπληρωματικές διατάξεις»Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 11η Οκτωβρίου 2023 και ώρα 08:00.Μετά τιμής,Χρήστος Σταϊκούρας    [...]

Περισσότερα »
11 Οκτωβρίου 2023, 08:0028 Άρθρα12 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών
Δημόσια διαβούλευση επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών»

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών».Με την προώθηση του παρόντος σχεδίου νόμου, και ειδικότερα με το Μέρος Α’ αυτού, επιχειρείται η εκ νέου διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις υπεραστικές και αστικές οδικές επιβατικές μεταφορές. Ειδικότερα, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στο σύνολο της Χώρας, εκτός των αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών στις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης στις οποίες η παροχή των αστικών οδικών μεταφορών επιβατών έχει ανατεθεί σε εγχώριους φορείς (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. σύμφωνα με τον ν. 3920/2011 (Α’ 33) και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με τον ν. 4482/2017 (Α’ 102), αντίστοιχα), έχει ήδη προσαρμοστεί δια δύο ξεχωριστών νομοθετικών παρεμβάσεων και προσαρμογών στον Κανονισμό (E. K.) 1370/2007 (ν. 4199/2013 για τις υπεραστικές μεταφορές και ν.4568/2018 για τις αστικές μεταφορές), βασικός κανόνας των οποίων είναι οι διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης και οι λοιπές ρυθμίσεις του Κανονισμού 1370/2007.Με το παρόν σχέδιο νόμου προωθείται η αντικατάσταση αυτών με νέο ενιαίο θεσμικό πλαίσιο προ [...]

Περισσότερα »
10 Σεπτεμβρίου 2022, 10:0036 Άρθρα47 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σχέδιο νόμου "Πρότυπες Προτάσεις"
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Πρότυπες Προτάσεις» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Πρότυπες Προτάσεις».Με την προώθηση του παρόντος σχεδίου νόμου θεσπίζεται το πλαίσιο των πρότυπων προτάσεων για έργα υποδομής, ως μία εναλλακτική λύση στη διαδικασία σύλληψης και ωρίμανσης έργων υποδομών με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και συμμετέχει ενεργά στον εντοπισμό και την ωρίμανση ενός έργου, πάντα σε συνάρτηση με το σχεδιασμό του κράτους.Ειδικότερα, με το παρόν σχέδιο νόμου περιγράφεται όλη η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των πρότυπων προτάσεων, η διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης κατόπιν έγκρισης μίας πρότυπης πρότασης, πάντα υπό το πρίσμα των αρχών της ισότητας, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, του ελεύθερου ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και της αρχής της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.Η διαβούλευση θα αρχίσει 17/11/2021 και [...]

Περισσότερα »
1 Δεκεμβρίου 2021, 14:0015 Άρθρα32 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: "Οδηγώντας με ασφάλεια"
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: "Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία"

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και άλλες διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία».Με την προώθηση του παρόντος σχεδίου νόμου, και ειδικότερα με το Μέρος Β’ αυτού, επιχειρείται η αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση, τη θεωρητική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης όλων των κατηγοριών οχημάτων, με σκοπό την προαγωγή της διαφάνειας, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη γενικότερη προαγωγή του επιπέδου της οδικής ασφάλειας της χώρας. Επιχειρείται, επίσης, ο καθορισμός ενός συστήματος ελέγχου και εποπτείας των διαδικασιών θεωρητικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, καθώς και αξιολόγησης των εξεταστών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών.Με το Μέρος Γ’ του σχεδίου νόμου εισάγονται στην ελληνική έννομη τάξη ρυθμίσεις που αποσκοπούν, αφενός, στη δημιουργία ενός σαφούς και αποτελεσματικού νομ [...]

Περισσότερα »
1 Ιουνίου 2021, 16:0035 Άρθρα323 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021- 2025
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021- 2025 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θέτει σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2025.Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με το παρόν Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, διαμορφώνει και αποτυπώνει τις δράσεις που σχεδιάζει να χρηματοδοτηθούν από τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ κατά την επόμενη πενταετία 2021-2025, σύμφωνα με τους Αναπτυξιακούς Στόχους και τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, την Εθνική Στρατηγική για τις Μεταφορές, τις τομεακές εθνικές στρατηγικές, τις σύγχρονες ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας, καθώς και τους διαθέσιμους εθνικούς πόρους.Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ95189/16.09.2020 (Β’ 3961) «Κατάρτιση, Διαβούλευση και υποβολή ΤΠΑ/ΠΠΑ» και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 123, παρ. 3 του Ν.4635/2019 (Α΄167), οι κοινωνικοί εταίροι και οικονομικοί εταίροι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και οι πολίτες, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση του περιεχομένου του.Ο Υπουργός Υποδομών και ΜεταφορώνΚωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής [...]

Περισσότερα »
25 Απριλίου 2021, 23:591 Άρθρα19 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Η Ελλάδα σε κίνηση:Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα–Μικροκινητικότητα-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Η Ελλάδα σε κίνηση:Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα–Μικροκινητικότητα-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα- Μικροκινητικότητα– Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση  και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».Με την προώθηση του παρόντος σχεδίου νόμου θεσπίζεται το πλαίσιο κατάρτισης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και ειδικότερα οι διαδικασίες εκπόνησης, εξέτασης, έγκρισης, παρακολούθησης και εποπτείας τους, όπως και καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του νόμου από τους φορείς εκπόνησης και από τις αρμόδιες υπηρεσίες εξέτασης των ΣΒΑΚ. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εξασφαλίζεται ενιαίος τρόπος σχεδιασμού της κινητικότητας, με βάση τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.Στο δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου, εισάγονται συνολικές ρυθμίσεις για την προώθηση της μικροκινητικότητας, όπως ο ορισμός των οχημάτων που ανήκουν στην κατηγορία των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΕΠΗΟ), θέσπιση κανόνων για την κυκλοφορία τους, ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με τον εξοπλισμό τους, τα απαραίτητα έγγραφα του χρήστη καθώ [...]

Περισσότερα »
4 Δεκεμβρίου 2020, 18:0046 Άρθρα224 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας»
Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας»

Τίθεται από σήμερα, ημέρα Τετάρτη 26/8/2020, και από ώρα 15.00 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο συστήνεται η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) και ρυθμίζεται κάθε ζήτημα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές της.Παράλληλα, επιδιώκεται να αποτελέσει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου ο επιβαλλόμενος διαχωρισμός της αρμοδιότητας κανονιστικής ρύθμισης και εποπτείας από την παροχή των σχετικών υπηρεσιών να υλοποιηθεί άμεσα υπό όρους αυξημένης αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και διαφάνειας. Η επίτευξη αποτελεσματικής οργάνωσης και απρόσκοπτης λειτουργίας της Α.Π.Α., για να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες της, αποτελεί βασική επιδίωξη του παρόντος νομοσχεδίου.Βασικές αλλαγές που εισάγει το νομοσχέδιο :– Αναδιαμόρφωση της Διοικητικής διάρθρωσης της Αρχής μέσω της απλοποίησης του οργανογράμματός της.– Οργάνωση του ελεγκτικού της έργου ανά τομέα και ανά κατηγορία εποπτευομένου φορέα (Αεροπορικές εταιρείες, αερολιμένες κλπ).– [...]

Περισσότερα »
9 Σεπτεμβρίου 2020, 15:0065 Άρθρα567 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/EE
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων

O Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θέτει από σήμερα 20/10/2016 και ώρα 14:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 30/10/2016 και ώρα 14:00. Ο Υπουργός Χρήστος Σπίρτζης [...]

Περισσότερα »
30 Οκτωβρίου 2016, 14:0014 Άρθρα12 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

O Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θέτει από σήμερα 21/10/2016 και ώρα 10:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 30/10/2016 και ώρα 14:00.Ο Υπουργός Χρήστος Σπίρτζης [...]

Περισσότερα »
30 Οκτωβρίου 2016, 14:0015 Άρθρα196 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ψηφιακό Μητρώο
Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο της υπουργικής απόφασης : «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση επί του κειμένου εργασίας του προσχεδίου Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή των στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν. 4053/2012». Η διαβούλευση θα λάβει χώρα από την ανάρτηση μέχρι και 23-1-2015. Αποσκοπώντας στην ευρύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαμόρφωση του υπόψη κειμένου εργασίας -προσχεδίου Υ.Α. επ΄ ωφελεία της ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας, της διευκόλυνσης των δημοσίων αρχών που χορηγούν Δικαιώματα Διέλευσης, της απλούστευσης των διαδικασιών μεταξύ Παρόχων Δικτυακών Υποδομών και Δημοσίου . Οι απόψεις, ιδέες και παρατηρήσεις που θα υποβληθούν κατά τη διαβούλευση θα συνεκτιμηθούν με ιδιαίτερη βαρύτητα στην τελική διαμόρφωση του υπόψη σχεδίου Υ.Α.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΗ διαβούλευση παρατείνεται μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2015. [...]

Περισσότερα »
11 Φεβρουαρίου 2015, 10:009 Άρθρα22 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ψηφιακή Ελλάδα 2021
Δημόσια διαβούλευση στη Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη της χώρας, την περίοδο 2014-2020.

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων θέτει σε Δημόσια διαβούλευση τη Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη της χώρας, την περίοδο 2014-2020.Σε ένα αποφασιστικό σημείο των διαπραγματεύσεων για τις στρατηγικές και τα προγράμματα που εξυπηρετούν το αναπτυξιακό όραμα του νέου ΕΣΠΑ, θέτουμε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη. Η στρατηγική της χώρας, δεν μπορεί παρά να είναι προϊόν εκτενούς συζήτησης με εταίρους από την αγορά και φορείς με γνώσεις και εμπειρία. Η στρατηγική που θέτουμε σε διαβούλευση, δεν σχεδιάστηκε εν κενώ για μια άλλη χώρα. Αξιολογήθηκαν σοβαρά τα μαθήματα από την έως σήμερα εμπειρία και ελήφθησαν υπόψη οι τάσεις της τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών την επόμενη, τουλάχιστον επταετία, τις δρομολογημένες κρίσιμες ψηφιακές επενδύσεις και την ανάγκη να χτίσουμε πάνω σε αυτές, το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και την ανάγκη σύγκλισης των επενδύσεων σε λίγους, μετρήσιμους στόχους που εξυπηρετούν ένα ξεκάθαρο, κοινό όραμα καθώς και μια γρήγορα εξελισσόμενη πραγματικότητα που επιβάλει σε κάθε στρατηγική να είναι ανθεκτική και συνάμα, φιλόδοξα ρεαλιστική με βιώσιμα αποτελέσματα.Η στρατηγική έχει επίκεντρο τον πολίτ [...]

Περισσότερα »
25 Απριλίου 2014, 08:0018 Άρθρα21 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών
Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις

To Υπουργείο Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:«Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις»Ο Υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του συστήματος παραγωγής δημοσίων και ιδωτικών τεχνικών έργων και υποδομών της χώρας και τη θεσμοθέτηση διαδικασιών κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας αυτών επί του σχεδίου νόμου, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την Δευτέρα 17-10-2016 .Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και ΔικτύωνΧρήστος Σπίρτζης [...]

Περισσότερα »
17 Οκτωβρίου 2016, 15:0024 Άρθρα181 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών
Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών

O Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θέτει από σήμερα 05/08/2016 και ώρα 10:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 09/09/2016 και ώρα 14:00.Ο Υπουργός Χρήστος Σπίρτζης [...]

Περισσότερα »
9 Σεπτεμβρίου 2016, 13:5933 Άρθρα102 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κανονισμός πτήσεων των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) - Unmanned Aircraft Systems (UAS)
Κανονισμός πτήσεων των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) - Unmanned Aircraft Systems (UAS)

O Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας – ΥΠΑ, Κωνσταντίνος Λιντζεράκος, θέτει από σήμερα, 24/05/2016 και ώρα 13:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, την Απόφαση Διοικητή ΥΠΑ «Κανονισμός πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems – UAS)» και το Παράρτημά της και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 08/06/2016 και ώρα 14:00.» [...]

Περισσότερα »
8 Ιουνίου 2016, 13:5923 Άρθρα153 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας στις προβλέψεις της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας στις προβλέψεις της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

O Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστος Σπίρτζης, θέτει από σήμερα Τρίτη 24/5/2016, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο των προβλέψεων της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, E.E. L 155/1 της 23ης Μαΐου 2014» και τα Παραρτήματα αυτού και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 και ώρα 15.00.Η διαβούλευση παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 31/5/2016 και ώρα 15:00O Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης [...]

Περισσότερα »
31 Μαΐου 2016, 14:5913 Άρθρα6 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2012_34_ΕΕ
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (αναδιατύπωση) (ΕΕ L343/32 της 14.12.2012)

O Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θέτει από σήμερα 27/04/2016 και ώρα 10:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (αναδιατύπωση) (ΕΕ L343/32 της 14.12.2012)» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 09/05/2016 και ώρα 14:00.Ο ΥπουργόςΧρήστος Σπίρτζης [...]

Περισσότερα »
9 Μαΐου 2016, 13:5963 Άρθρα1 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων".

Με το σχέδιο νόμου που θέτει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε διαβούλευση, επιχειρείται η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τους τομείς των Μεταφορών, των Τηλεπικοινωνιών και των Δημοσίων Έργων, με σκοπό την προσαρμογή του στις εξελίξεις του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου και στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, με τις προτεινόμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ επιχειρείται η πλήρης συμμόρφωση της χώρας μας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29 Απριλίου 2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας», η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το π.δ 160/2007 (ΦΕΚ Α’ 201), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις: α) επανασυνιστάται η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, ως ανεξάρτητη διοικητική α [...]

Περισσότερα »
7 Απριλίου 2014, 13:0065 Άρθρα20 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Εκκαθαρίστριες εταιρείες για λογιστική τακτοποίηση
Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση επί κειμένου εργασίας-προσχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Αναγνώριση Εκκαθαριστριων Εταιριών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων».

1. Σας ενημερώνουμε ότι στον ιστοχώρο www.yme.gov.gr του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου διαβουλεύσεων «Ανοικτή Διακυβέρνηση OpenGov.gr», αναρτάται κείμενο εργασίας – προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Αναγνώριση Εκκαθαριστριών Εταιριών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων».2. Το κείμενο εργασίας – προσχέδιο του Π.Δ. εμπεριέχει συγκεκριμένες διαδικασίες και δικαιολογητικά, κωδικοποιεί τις ισχύουσες Υ.Α. και βελτιώνει το πλαίσιο αναγνώρισης εκκαθαριστριών εταιρειών ελληνικών και ξένων.3. Η εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση του υπόψη Π.Δ. είναι το άρθρο 30 του ν.4053/2012 «Ρυθμίσεις λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α/7.03.12).4. Παρακαλούμε το κείμενο “καλέσματος” για την συμμετοχή στην δημόσια διαβούλευση να έχει την παρακάτω μορφή:«Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση επί του κειμένου εργασίας του προσχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Αναγνώριση Εκκαθαριστριών Εταιριών που αναλαμβάνο [...]

Περισσότερα »
13 Σεπτεμβρίου 2013, 15:0010 Άρθρα18 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
9 Άρθρα36 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
27 Άρθρα613 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
14 Άρθρα65 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ακεραιότητα δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων
Δημόσια διαβούλευση επί του προσχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τις ελάχιστες υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της ακεραιότητας δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και διαθεσιμότητας δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις

1.    Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί προσχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά  με τις ελάχιστες υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της ακεραιότητας δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και διαθεσιμότητας δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις. Παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες  και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων www.opengov.gr μέχρι 02/09/2011.2.   Η κατάρτιση  του προαναφερόμενου προσχεδίου ΚΥΑ έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 4 του ν. 3431/2006 (Α’ 13) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».3.   Το ΥΠΥΜΕΔΙ αποσκοπεί στη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στη διαμόρφωση της υπόψη ΚΥΑ, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω. Οι παρατηρήσεις που θα υποβληθούν κατά τη διαβούλευση θα συνεκτιμηθούν στην τελική διαμόρφωση  της ΚΥΑ. [...]

Περισσότερα »
2 Σεπτεμβρίου 2011, 23:5922 Άρθρα23 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κατάλογος Ελαχίστου Εξοπλισμού αεροσκαφών Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών
Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον «Κύριο Κατάλογο Ελαχίστου Εξοπλισμού / Κατάλογο Ελαχίστου Εξοπλισμού των αεροσκαφών του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών»

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον «Κύριο Κατάλογο Ελαχίστου Εξοπλισμού / Κατάλογο Ελαχίστου Εξοπλισμού των αεροσκαφών του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών».Με το παρόν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο τα JAR MMEL/MEL, Τροποποίηση 1η, Αύγουστος 2005 τα οποία καθορίζουν τα πλαίσια σύνταξης και εφαρμογής του κυρίου καταλόγου ελαχίστου εξοπλισμού και καταλόγου ελάχιστου εξοπλισμού.Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011. [...]

Περισσότερα »
30 Σεπτεμβρίου 2011, 23:595 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κανονισμός Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών
Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον «Κανονισμό Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών – Ελικόπτερα με κύρωση τροποποιήσεων του»

1. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον «Κανονισμό Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών – Ελικόπτερα με κύρωση τροποποιήσεων του».2. Με το παρόν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο τα JAR OPS 3 τα οποία καθορίζουν τους κανόνες και απαιτήσεις πτητικής λειτουργίας για αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν ως πτητικά μέσα τα ελικόπτερα καθώς και τις συναφείς διοικητικές πράξεις (έκδοση, τροποποίηση κτλ) των πιστοποιητικών αερομεταφορέων.Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011. [...]

Περισσότερα »
30 Σεπτεμβρίου 2011, 23:592 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κανονισμός Πρόσθετων Απαιτήσεων Πτητικής Ικανότητας για Πτητικές Λειτουργίες
Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον «Κανονισμό Πρόσθετων Απαιτήσεων Πτητικής Ικανότητας για Πτητικές Λειτουργίες»

1. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον «Κανονισμό Πρόσθετων Απαιτήσεων Πτητικής Ικανότητας για Πτητικές Λειτουργίες».2. Με το παρόν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο τα JAR-26, τροποποίηση 3η, Δεκέμβριος 2005 τα οποία καθορίζουν τις συμπληρωματικές απαιτήσεις / προδιαγραφές ασφαλείας για τα αεροσκάφη που επιχειρούν σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (Πτητικής) Λειτουργίας, EU – OPS.  τα οποία καθορίζουν τα πλαίσια σύνταξης και εφαρμογής του κυρίου καταλόγου ελαχίστου εξοπλισμού και καταλόγου ελάχιστου εξοπλισμού.Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011. [...]

Περισσότερα »
30 Σεπτεμβρίου 2011, 23:595 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Διαδικασίες Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Επιτάχυνση και Εξορθολογισμός διαδικασιών Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης»

Το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία επεξεργάστηκε πρόταση βελτίωσης του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΚΑΑΑ) που θα επιτρέψει την αποδοτικότερη λειτουργία του θεσμού της απαλλοτρίωσης για κοινωνικούς σκοπούς και ιδιαίτερα για την παραγωγή δημοσίων έργων.Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται:Η μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας της απαλλοτρίωσηςΟ Εξορθολογισμός του κόστους των αποζημιώσεωνΗ καλύτερη υπεράσπιση των συμφερόντων του ΔημοσίουΗ απλούστευση διαδικασιών που θα διευκολύνει τόσο τον πολίτη, όσο και τη Διοίκηση κατά την υλοποίηση της απαλλοτρίωσης. [...]

Περισσότερα »
18 Οκτωβρίου 2011, 23:5913 Άρθρα80 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κανονισμός Λειτουργίας Παρατηρητηρίου
Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

Σας ενημερώνουμε ότι στον ιστοχώρο www.yme.gov.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου διαβουλεύσεων «Ανοικτή Διακυβέρνηση OpenGov.gr», αναρτάται σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων».Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση επί του προσχεδίου αυτού. Παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2012.Με το υπόψη προσχέδιο Κ.Υ.Α. δημιουργείται, για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο, στην Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ένα πανελλαδικό τηλεμετρικό δίκτυο συνεχούς μέτρησης και καταγραφής των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με την ονομασία «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων», που στόχο έχει τον συνεχή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού και την έγκυρη και διαρκή ενημέρωση του. Επιπλέον, με την εν λόγω Κ.Υ.Α. θεσπίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων [...]

Περισσότερα »
31 Αυγούστου 2012, 13:0015 Άρθρα46 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΚΥΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου ΚΥΑ «Καθορισμός μεθοδολογίας του τρόπου επιμερισμού του μέρους του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (ΚΚΚΤΥ) που επιβαρύνει τους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας»

Σας ενημερώνουμε ότι στον ιστοχώρο www.yme.gov.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου διαβουλεύσεων «Ανοικτή Διακυβέρνηση OpenGov.gr», αναρτάται σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός μεθοδολογίας του τρόπου επιμερισμού του μέρους του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (ΚΚΚΤΥ) που επιβαρύνει τους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας».Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου αυτού. Παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012.Με το υπόψη σχέδιο Κ.Υ.Α. δημιουργείται ειδικός λογαριασμός για το σκοπό της διαχείρισης της αποζημίωσης του καθαρού κόστους της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, η τήρηση και η διαχείριση του οποίου ανατίθεται στην ΕΕΤΤ και η χρηματοδότηση αυτού θα εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή – συνεισφορά του Φορέα Παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.) και των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας.Οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτ [...]

Περισσότερα »
1 Οκτωβρίου 2012, 23:596 Άρθρα20 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Οργάνωση και λειτουργία του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Οργάνωση και λειτουργία του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»Με το παρόν σχέδιο νόμου καθορίζεται το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενσωματώνοντας στην εθνική νομοθεσία, μεταξύ άλλων τις Οδηγίες: 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών, όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα ολοκληρωθεί σε 10 ημέρες, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας μας.Φ [...]

Περισσότερα »
16 Μαρτίου 2012, 13:0083 Άρθρα180 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ζώνες ασφαλείας
Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου υπουργικής απόφασης σχετικά με τις «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών - καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών»

1. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου υπουργικής απόφασης σχετικά με τις «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών – καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών»2. Με το παρόν σχέδιο υπουργικής απόφασης ρυθμίζονται θέματα που αφορούν :α)στην ταξινόμηση και την κυκλοφορία σχολικών λεωφορείων καιβ)σε θέματα μεταφοράς μαθητών καιγ)σε θέματα ελέγχων των σχολικών λεωφορείωνΗ συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα ολοκληρωθεί σε 10 ημέρες, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της πρωτοβουλίας μας.ΦιλικάΑ. ΜπουρδάραςΓεν. Γραμματέας Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. [...]

Περισσότερα »
17 Φεβρουαρίου 2012, 11:599 Άρθρα10 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Οχήματα Ειδικής Χρήσης
Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την κατάταξη ορισμένων οχημάτων στην κατηγορία οχημάτων ειδικής χρήσης.

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) κατάλογος οχημάτων προκειμένου αυτά στη συνέχεια να ενταχθούν σε ιδιαίτερη κατηγορία, αυτή των οχημάτων ειδικής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.Η παρούσα διαβούλευση αποτελεί την αφετηρία τακτοποίησης μιας εκκρεμότητας ετών. Μέχρι τώρα τα κυκλοφορούντα οχήματα κατατάσσονταν σε τρεις κατηγορίες, αυτές των αυτοκινήτων, των αγροτικών μηχανημάτων και των μηχανημάτων έργων, παρότι μερικά εξ’ αυτών, σύμφωνα με τους ορισμούς και άλλες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), δεν υπάγονταν στις εν λόγω κατηγορίες.Το άρθρο 84 του ΚΟΚ ορίζει: «Aν αμφισβητείται από την αρμόδια υπηρεσία o χαρακτηρισμός μηχανoκίνητoυ oχήματoς ως αυτoκινήτoυ, αγρoτικoύ μηχανήματoς ή μηχανήματoς έργoυ, απαιτείται κoινή απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπoυργών,της παραγράφου 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ. Mε την απόφαση αυτή συγκρoτείται κoινή επιτρoπή των συναρμόδιων κατά περίπτωση υπoυργείων, η oπoία έχει ως έργo την επίλυση της πιo πάνω αμφισβήτησης. Στην αυτή επιτρoπή ανατίθεται και τo έργo κατάταξης των oχημάτων ειδικής χρήσης σε ειδική κατηγoρία, εφόσoν δεν είναι δυνατή η κατάταξή [...]

Περισσότερα »
27 Ιανουαρίου 2012, 12:003 Άρθρα40 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων και όροι ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής τους
Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων και όροι ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων επισκευής αυτών»

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων και τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων επισκευής αυτών.Με το παρόν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος επιχειρούμε την τακτοποίηση μιας εκκρεμότητας ετών. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν.1575/85 (ΦΕΚ 207/Α) «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν.3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α), προβλέπεται η έκδοση Π.Δ. σχετικά με τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων επισκευής Μηχανημάτων Έργων καθώς και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη επισκευής οχημάτων αυτών.Με Απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ συγκροτήθηκε Επιτροπή, η οποία επεξεργάστηκε σχέδιο Π.Δ. με το οποίο προτείνονται ρυθμίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων και τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων αδειών, τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων επισκευής μηχανημάτων έργων, τις άδει [...]

Περισσότερα »
16 Ιανουαρίου 2012, 12:0015 Άρθρα157 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αδειοδότηση και λειτουργία αεροπορικών σχολών για παροχή εκπαίδευσης
Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος "Αδειοδότηση και λειτουργία αεροπορικών σχολών για την παροχή εκπαίδευσης στην αερομεταφορά επικινδύνων υλικών"

1. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την «Αδειοδότηση και λειτουργία αεροπορικών σχολών για την παροχή εκπαίδευσης στην αερομεταφορά επικινδύνων υλικών».2. Με το παρόν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην παροχή εκπαίδευσης στην αερομεταφορά επικινδύνων υλικών.Μπορείτε να υποβάλλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2011 [...]

Περισσότερα »
20 Νοεμβρίου 2011, 23:5923 Άρθρα2 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς
Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με την "Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή του Κανονισµού (EK) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς"

1. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με την «Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή του Κανονισµού (EK) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς2. Με το παρόν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος α) ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του Κανονισμού 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς και ειδικότερα προσδιορίζονται τα όργανα για την παροχή της συνδρομής, και η δημόσια αρχή που  είναι  υπεύθυνη για την επιβολή εφαρμογής του Κανονισμού και β) θεσπίζονται ή εξειδικεύονται  διοικητικές διαδικασίες και προβλέπονται κυρώσεις.Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας μέχρι την  23 Οκτωβρίου 2011.  [...]

Περισσότερα »
23 Οκτωβρίου 2011, 23:5911 Άρθρα32 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς με Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης, αυτοκίνητα και Μοτοσικλέτες Δημόσιας Χρήσης
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς με Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης μέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες Δημόσιας Χρήσης (Μ.Δ.Χ)»

Αγαπητές φίλες και φίλοι,Η απελευθέρωση των επαγγελμάτων με κανόνες, αλλά και χωρίς περιορισμούς στην πρόσβαση σε αυτά, αποτελεί συνταγματική επιταγή και ταυτόχρονα μια πραγματική κοινωνική ανάγκη. Με το νόμο 3919/2011 προχωρήσαμε στην κατάργηση περιορισμών στην πρόσβαση για την άσκηση ενός επαγγέλματος και με το σχέδιο νόμου που τίθεται σε διαβούλευση θέτουμε τους κανόνες για την απελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών ΤΑΞΙ και τη δημιουργία της αγοράς οχημάτων Ειδικής Μίσθωσης (πολυμορφικών 7 και 9 θέσεων καθώς και Μοτοσυκλετών). Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου απελευθερώνεται η παροχή υπηρεσιών Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης με την ταυτόχρονη επανάκτηση του Δημόσιου χαρακτήρα της Άδειας λόγω της απόδοσής της αποκλειστικά από το κράτος.Θέτοντας το προτεινόμενο σχέδιο νόμου σε δημόσια διαβούλευση, σας καλούμε να διατυπώσετε τις προτάσεις και απόψεις σας επί των άρθρων μέχρι την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου.  [...]

Περισσότερα »
14 Σεπτεμβρίου 2011, 23:5933 Άρθρα405 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τέλη Αερολιμένων
Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με την «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη αερολιμένων»

1. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με την «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη αερολιμένων»2. Με το παρόν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος α) ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η υπ΄ αριθμ. Οδηγία 2009/12 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αερολιμενικά τέλη και β) καθορίζεται  η οργάνωση, η λειτουργία και η στελέχωση της Εποπτικής Αρχή Τελών Αερολιμένων η οποία ιδρύθηκε με το ν. 3913/2010.Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας μέχρι την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2011.  [...]

Περισσότερα »
18 Σεπτεμβρίου 2011, 23:5912 Άρθρα10 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟY «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟY «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών και άλλες διατάξεις».Με την προώθηση του παρόντος σχεδίου νόμου για τα υδατοδρόμια ρυθμίζονται εκ νέου οι διαδικασίες ίδρυσης, λειτουργίας κι εκμετάλλευσης των επί των υδάτινων επιφανειών επιχειρήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η αδειοδότηση αυτών, μέσω της απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών, καθώς και να θεσπιστεί ασφαλές θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα ευνοεί την ανάπτυξή τους.Στο Κεφάλαιο Β’ του παρόντος σχεδίου νόμου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των εμπορευματικών κι επιβατικών μεταφορών, με σκοπό τόσο την καλύτερη οργάνωση των επιχειρήσεων όσο και την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών, των κλάδων που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο.Στο Κεφάλαιο Γ’ εισάγονται ρυθμίσεις, που έχουν σαν σκοπό την καλύτερη κι άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη (π.χ. καθιέρωση του θεσμού προσωρινής άδειας κυκλοφορίας ταξινόμηση εισαγομένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων κ.α.) και διατάξεις που αφορούν στην καλύτερη λειτουργία της ΥΠΑ και ΑΠΑ.Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σ [...]

Περισσότερα »
27 Δεκεμβρίου 2019, 14:0060 Άρθρα194 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, υπό τον τίτλο: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».Οι οδηγίες 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 αποτελούν μέρος της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους, η οποία συνίσταται σε έξι νομοθετικές προτάσεις που αποσκοπούν στην άρση των εμποδίων που απομένουν για την ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου. Το νέο θεσμικό πλαίσιο στοχεύει στο να καταστούν οι σιδηροδρομικές μεταφορές ανταγωνιστικότερες και διαλειτουργικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διατηρηθεί υψηλό το επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για τους επιβάτες, να θεσπιστούν κανόνες στη σιδηροδρομική αγορά και να γίνει ορθολογικότερη η λειτουργία αυτής.Μεταξύ των βασικών αλλαγών που εισάγονται με τις ανωτέρω οδηγίες:• απελευθερώνεται η αγορά επιβατικών μεταφορών• διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των βασικών καθηκόντων του διαχειριστή υποδομής και τίθενται κανόνες για τη διακυβέρνηση της υποδομής με στόχο την εδραίωση υγιούς ανταγωνισμού στον σιδηροδρομικό τομέα.• αναδιατυπώνεται το θεσμικό πλαίσιο σ [...]

Περισσότερα »
26 Σεπτεμβρίου 2019, 14:0089 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
33 Άρθρα6 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
31 Άρθρα162 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
17 Άρθρα152 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
43 Άρθρα130 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
27 Άρθρα468 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!