Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: "Οδηγώντας με ασφάλεια"
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: "Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία"

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και άλλες διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία».Με την προώθηση του παρόντος σχεδίου νόμου, και ειδικότερα με το Μέρος Β’ αυτού, επιχειρείται η αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση, τη θεωρητική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης όλων των κατηγοριών οχημάτων, με σκοπό την προαγωγή της διαφάνειας, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη γενικότερη προαγωγή του επιπέδου της οδικής ασφάλειας της χώρας. Επιχειρείται, επίσης, ο καθορισμός ενός συστήματος ελέγχου και εποπτείας των διαδικασιών θεωρητικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, καθώς και αξιολόγησης των εξεταστών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών.Με το Μέρος Γ’ του σχεδίου νόμου εισάγονται στην ελληνική έννομη τάξη ρυθμίσεις που αποσκοπούν, αφενός, στη δημιουργία ενός σαφούς και αποτελεσματικού νομ [...]

Περισσότερα »
1 Ιουνίου 2021, 16:0035 Άρθρα323 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021- 2025
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021- 2025 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θέτει σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2025.Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με το παρόν Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, διαμορφώνει και αποτυπώνει τις δράσεις που σχεδιάζει να χρηματοδοτηθούν από τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ κατά την επόμενη πενταετία 2021-2025, σύμφωνα με τους Αναπτυξιακούς Στόχους και τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, την Εθνική Στρατηγική για τις Μεταφορές, τις τομεακές εθνικές στρατηγικές, τις σύγχρονες ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας, καθώς και τους διαθέσιμους εθνικούς πόρους.Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ95189/16.09.2020 (Β’ 3961) «Κατάρτιση, Διαβούλευση και υποβολή ΤΠΑ/ΠΠΑ» και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 123, παρ. 3 του Ν.4635/2019 (Α΄167), οι κοινωνικοί εταίροι και οικονομικοί εταίροι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και οι πολίτες, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση του περιεχομένου του.Ο Υπουργός Υποδομών και ΜεταφορώνΚωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής [...]

Περισσότερα »
25 Απριλίου 2021, 23:591 Άρθρα19 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Η Ελλάδα σε κίνηση:Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα–Μικροκινητικότητα-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Η Ελλάδα σε κίνηση:Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα–Μικροκινητικότητα-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα- Μικροκινητικότητα– Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση  και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».Με την προώθηση του παρόντος σχεδίου νόμου θεσπίζεται το πλαίσιο κατάρτισης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και ειδικότερα οι διαδικασίες εκπόνησης, εξέτασης, έγκρισης, παρακολούθησης και εποπτείας τους, όπως και καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του νόμου από τους φορείς εκπόνησης και από τις αρμόδιες υπηρεσίες εξέτασης των ΣΒΑΚ. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εξασφαλίζεται ενιαίος τρόπος σχεδιασμού της κινητικότητας, με βάση τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.Στο δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου, εισάγονται συνολικές ρυθμίσεις για την προώθηση της μικροκινητικότητας, όπως ο ορισμός των οχημάτων που ανήκουν στην κατηγορία των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΕΠΗΟ), θέσπιση κανόνων για την κυκλοφορία τους, ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με τον εξοπλισμό τους, τα απαραίτητα έγγραφα του χρήστη καθώ [...]

Περισσότερα »
4 Δεκεμβρίου 2020, 18:0046 Άρθρα224 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας»
Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας»

Τίθεται από σήμερα, ημέρα Τετάρτη 26/8/2020, και από ώρα 15.00 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο συστήνεται η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) και ρυθμίζεται κάθε ζήτημα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές της.Παράλληλα, επιδιώκεται να αποτελέσει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου ο επιβαλλόμενος διαχωρισμός της αρμοδιότητας κανονιστικής ρύθμισης και εποπτείας από την παροχή των σχετικών υπηρεσιών να υλοποιηθεί άμεσα υπό όρους αυξημένης αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και διαφάνειας. Η επίτευξη αποτελεσματικής οργάνωσης και απρόσκοπτης λειτουργίας της Α.Π.Α., για να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες της, αποτελεί βασική επιδίωξη του παρόντος νομοσχεδίου.Βασικές αλλαγές που εισάγει το νομοσχέδιο :– Αναδιαμόρφωση της Διοικητικής διάρθρωσης της Αρχής μέσω της απλοποίησης του οργανογράμματός της.– Οργάνωση του ελεγκτικού της έργου ανά τομέα και ανά κατηγορία εποπτευομένου φορέα (Αεροπορικές εταιρείες, αερολιμένες κλπ).– [...]

Περισσότερα »
9 Σεπτεμβρίου 2020, 15:0065 Άρθρα567 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/EE
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων

O Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θέτει από σήμερα 20/10/2016 και ώρα 14:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 30/10/2016 και ώρα 14:00. Ο Υπουργός Χρήστος Σπίρτζης [...]

Περισσότερα »
30 Οκτωβρίου 2016, 14:0014 Άρθρα12 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

O Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θέτει από σήμερα 21/10/2016 και ώρα 10:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 30/10/2016 και ώρα 14:00.Ο Υπουργός Χρήστος Σπίρτζης [...]

Περισσότερα »
30 Οκτωβρίου 2016, 14:0015 Άρθρα196 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ψηφιακό Μητρώο
Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο της υπουργικής απόφασης : «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση επί του κειμένου εργασίας του προσχεδίου Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή των στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν. 4053/2012». Η διαβούλευση θα λάβει χώρα από την ανάρτηση μέχρι και 23-1-2015. Αποσκοπώντας στην ευρύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαμόρφωση του υπόψη κειμένου εργασίας -προσχεδίου Υ.Α. επ΄ ωφελεία της ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας, της διευκόλυνσης των δημοσίων αρχών που χορηγούν Δικαιώματα Διέλευσης, της απλούστευσης των διαδικασιών μεταξύ Παρόχων Δικτυακών Υποδομών και Δημοσίου . Οι απόψεις, ιδέες και παρατηρήσεις που θα υποβληθούν κατά τη διαβούλευση θα συνεκτιμηθούν με ιδιαίτερη βαρύτητα στην τελική διαμόρφωση του υπόψη σχεδίου Υ.Α.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΗ διαβούλευση παρατείνεται μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2015. [...]

Περισσότερα »
11 Φεβρουαρίου 2015, 10:009 Άρθρα22 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ψηφιακή Ελλάδα 2021
Δημόσια διαβούλευση στη Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη της χώρας, την περίοδο 2014-2020.

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων θέτει σε Δημόσια διαβούλευση τη Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη της χώρας, την περίοδο 2014-2020.Σε ένα αποφασιστικό σημείο των διαπραγματεύσεων για τις στρατηγικές και τα προγράμματα που εξυπηρετούν το αναπτυξιακό όραμα του νέου ΕΣΠΑ, θέτουμε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη. Η στρατηγική της χώρας, δεν μπορεί παρά να είναι προϊόν εκτενούς συζήτησης με εταίρους από την αγορά και φορείς με γνώσεις και εμπειρία. Η στρατηγική που θέτουμε σε διαβούλευση, δεν σχεδιάστηκε εν κενώ για μια άλλη χώρα. Αξιολογήθηκαν σοβαρά τα μαθήματα από την έως σήμερα εμπειρία και ελήφθησαν υπόψη οι τάσεις της τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών την επόμενη, τουλάχιστον επταετία, τις δρομολογημένες κρίσιμες ψηφιακές επενδύσεις και την ανάγκη να χτίσουμε πάνω σε αυτές, το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και την ανάγκη σύγκλισης των επενδύσεων σε λίγους, μετρήσιμους στόχους που εξυπηρετούν ένα ξεκάθαρο, κοινό όραμα καθώς και μια γρήγορα εξελισσόμενη πραγματικότητα που επιβάλει σε κάθε στρατηγική να είναι ανθεκτική και συνάμα, φιλόδοξα ρεαλιστική με βιώσιμα αποτελέσματα.Η στρατηγική έχει επίκεντρο τον πολίτ [...]

Περισσότερα »
25 Απριλίου 2014, 08:0018 Άρθρα21 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών
Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις

To Υπουργείο Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:«Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις»Ο Υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του συστήματος παραγωγής δημοσίων και ιδωτικών τεχνικών έργων και υποδομών της χώρας και τη θεσμοθέτηση διαδικασιών κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας αυτών επί του σχεδίου νόμου, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την Δευτέρα 17-10-2016 .Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και ΔικτύωνΧρήστος Σπίρτζης [...]

Περισσότερα »
17 Οκτωβρίου 2016, 15:0024 Άρθρα181 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών
Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών

O Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θέτει από σήμερα 05/08/2016 και ώρα 10:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 09/09/2016 και ώρα 14:00.Ο Υπουργός Χρήστος Σπίρτζης [...]

Περισσότερα »
9 Σεπτεμβρίου 2016, 13:5933 Άρθρα102 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κανονισμός πτήσεων των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) - Unmanned Aircraft Systems (UAS)
Κανονισμός πτήσεων των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) - Unmanned Aircraft Systems (UAS)

O Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας – ΥΠΑ, Κωνσταντίνος Λιντζεράκος, θέτει από σήμερα, 24/05/2016 και ώρα 13:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, την Απόφαση Διοικητή ΥΠΑ «Κανονισμός πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems – UAS)» και το Παράρτημά της και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 08/06/2016 και ώρα 14:00.» [...]

Περισσότερα »
8 Ιουνίου 2016, 13:5923 Άρθρα153 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας στις προβλέψεις της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας στις προβλέψεις της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

O Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστος Σπίρτζης, θέτει από σήμερα Τρίτη 24/5/2016, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο των προβλέψεων της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, E.E. L 155/1 της 23ης Μαΐου 2014» και τα Παραρτήματα αυτού και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 και ώρα 15.00.Η διαβούλευση παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 31/5/2016 και ώρα 15:00O Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης [...]

Περισσότερα »
31 Μαΐου 2016, 14:5913 Άρθρα6 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2012_34_ΕΕ
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (αναδιατύπωση) (ΕΕ L343/32 της 14.12.2012)

O Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θέτει από σήμερα 27/04/2016 και ώρα 10:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (αναδιατύπωση) (ΕΕ L343/32 της 14.12.2012)» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 09/05/2016 και ώρα 14:00.Ο ΥπουργόςΧρήστος Σπίρτζης [...]

Περισσότερα »
9 Μαΐου 2016, 13:5963 Άρθρα1 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων".

Με το σχέδιο νόμου που θέτει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε διαβούλευση, επιχειρείται η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τους τομείς των Μεταφορών, των Τηλεπικοινωνιών και των Δημοσίων Έργων, με σκοπό την προσαρμογή του στις εξελίξεις του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου και στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, με τις προτεινόμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ επιχειρείται η πλήρης συμμόρφωση της χώρας μας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29 Απριλίου 2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας», η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το π.δ 160/2007 (ΦΕΚ Α’ 201), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις: α) επανασυνιστάται η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, ως ανεξάρτητη διοικητική α [...]

Περισσότερα »
7 Απριλίου 2014, 13:0065 Άρθρα20 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Εκκαθαρίστριες εταιρείες για λογιστική τακτοποίηση
Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση επί κειμένου εργασίας-προσχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Αναγνώριση Εκκαθαριστριων Εταιριών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων».

1. Σας ενημερώνουμε ότι στον ιστοχώρο www.yme.gov.gr του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου διαβουλεύσεων «Ανοικτή Διακυβέρνηση OpenGov.gr», αναρτάται κείμενο εργασίας – προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Αναγνώριση Εκκαθαριστριών Εταιριών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων».2. Το κείμενο εργασίας – προσχέδιο του Π.Δ. εμπεριέχει συγκεκριμένες διαδικασίες και δικαιολογητικά, κωδικοποιεί τις ισχύουσες Υ.Α. και βελτιώνει το πλαίσιο αναγνώρισης εκκαθαριστριών εταιρειών ελληνικών και ξένων.3. Η εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση του υπόψη Π.Δ. είναι το άρθρο 30 του ν.4053/2012 «Ρυθμίσεις λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α/7.03.12).4. Παρακαλούμε το κείμενο “καλέσματος” για την συμμετοχή στην δημόσια διαβούλευση να έχει την παρακάτω μορφή:«Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση επί του κειμένου εργασίας του προσχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Αναγνώριση Εκκαθαριστριών Εταιριών που αναλαμβάνο [...]

Περισσότερα »
13 Σεπτεμβρίου 2013, 15:0010 Άρθρα18 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Εξαίρεση Μικρών Σταθμών και Κατασκευών Κεραιών
Δημόσια Διαβούλευση για την «Εξαίρεση από την αδειοδότηση Εγκαταστάσεων Μικρών Σταθμών και Κατασκευών Κεραιών»

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠΥΜΕΔΙ και στην ιστοσελίδα του Δικτυακού Τόπου Διαβουλεύσεων OpenGov.gr Ανοικτή Διακυβέρνηση, αναρτάται σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Εξαίρεση από την αδειοδότηση Εγκαταστάσεων Μικρών Σταθμών και Κατασκευών Κεραιών».Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί του προσχεδίου αυτού. Παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την  20-4-2011.Το υπόψη προσχέδιο ΚΥΑ αφορά σε εγκαταστάσεις μικρών σταθμών και των κεραιών τους με  χαμηλή ηλεκτρομαγνητική και περιβαλλοντική όχληση. Οι Εγκαταστάσεις Μικρών Σταθμών και Κατασκευών Κεραιών (ΕΜΣΚΚ) είναι σταθμοί ραδιοεπικοινωνίας (με τις αντίστοιχες κατασκευές κεραιών και τα απαραίτητα για την λειτουργία τους παρελκόμενα), μικρού βάρους, μικρών διαστάσεων και χαμηλών εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας.Για τις κεραιοεγκαταστάσεις αυτές λόγω της μηδαμινής περιβαλλοντικής όχλησης,  δεν απαιτείται η έκδοση αδειών εγκατάστασης σταθμού και  κατασκευής κεραίας, ούτε περιβαλλοντική αδειοδότηση και πολεοδομική έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3431/2006. Οι κεραίες (ΕΜΣΚΚ) χρησιμοποιούνται σε μια σειρά από σημ [...]

Περισσότερα »
20 Απριλίου 2011, 23:599 Άρθρα36 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κανονισμός Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου
Νέα Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου

Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σας προσκαλεί σε νέα Δημόσια Διαβούλευση επί του προσχεδίου νέου κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου. Παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων  www.opengov.gr μέχρι  22* 31 Μαίου 2011. Κατά την πρώτη δημόσια διαβούλευση, ελήφθησαν 468 σχόλια μόνο από τον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων  “opengov.gr” αλλά επίσης και πλήθος προφορικών σχολίων-παρατηρήσεων ενδιαφερομένων πολιτών προς την αρμόδια υπηρεσία. Δεδομένου ότι υπήρξε μεγάλος αριθμός εύστοχων σχολίων και σημαντικών παρατηρήσεων και προτάσεων, το προσχέδιο κανονισμού ραδιοερασιτεχνών υπέστη περαιτέρω λεπτομερή τεχνική και νομική επεξεργασία, για την οποία απαιτήθηκε σημαντικό χρονικό διάστημα. Κατά την επεξεργασία του νέου προσχεδίου έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν οι εύστοχες παρατηρήσεις και υποδείξεις που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους κατά την αρχική διαβούλευση με αποτέλεσμα να γίνουν σημαντικές αλλαγές. Μία από τις βασικές αλλαγές που έγιναν σε σχέση με το προηγούμενο προσχέδιο είναι η εναρμόνιση με τις συστάσεις T/R 61-01 και T/R 61-02 καθώς και με το «ECC REPORT [...]

Περισσότερα »
31 Μαΐου 2011, 23:5927 Άρθρα613 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου ΚΥΑ με τίτλο «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου διαβουλεύσεων «Ανοικτή Διακυβέρνηση OpenGov.gr», αναρτάται σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών».Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση επί του προσχεδίου αυτού. Παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τη Δευτέρα 22 Παρασκευή 12 Αυγούστου 2011*.Το υπόψη προσχέδιο Κ.Υ.Α. και ο συνημμένος σε αυτήν Τεχνικός Κανονισμός έχει ως αντικείμενο τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται κατά την κατασκευή των Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτονικών επικοινωνιών (Ε.Δ.Η.Ε.) των κτιρίων, των συγκροτημάτων κτιρίων και των οικισμών ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των Ε.Δ.Η.Ε. προς τα δίκτυα των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (δημόσια δίκτυα τηλεφωνίας, το δίκτυο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών ISDN, ευρυζωνικά δίκτυα – καλωδιακά και οπτικών ινών, δίκτυα σταθερής ασύρματης πρόσβασης, δίκτυα ευρυεκπομπής – ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και δίκτυα αυτοματισμού και ελέγχου). Ο στόχος είναι να υπάρξου [...]

Περισσότερα »
22 Αυγούστου 2011, 23:5914 Άρθρα65 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ακεραιότητα δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων
Δημόσια διαβούλευση επί του προσχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τις ελάχιστες υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της ακεραιότητας δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και διαθεσιμότητας δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις

1.    Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί προσχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά  με τις ελάχιστες υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της ακεραιότητας δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και διαθεσιμότητας δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις. Παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες  και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων www.opengov.gr μέχρι 02/09/2011.2.   Η κατάρτιση  του προαναφερόμενου προσχεδίου ΚΥΑ έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 4 του ν. 3431/2006 (Α’ 13) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».3.   Το ΥΠΥΜΕΔΙ αποσκοπεί στη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στη διαμόρφωση της υπόψη ΚΥΑ, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω. Οι παρατηρήσεις που θα υποβληθούν κατά τη διαβούλευση θα συνεκτιμηθούν στην τελική διαμόρφωση  της ΚΥΑ. [...]

Περισσότερα »
2 Σεπτεμβρίου 2011, 23:5922 Άρθρα23 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κατάλογος Ελαχίστου Εξοπλισμού αεροσκαφών Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών
Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον «Κύριο Κατάλογο Ελαχίστου Εξοπλισμού / Κατάλογο Ελαχίστου Εξοπλισμού των αεροσκαφών του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών»

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον «Κύριο Κατάλογο Ελαχίστου Εξοπλισμού / Κατάλογο Ελαχίστου Εξοπλισμού των αεροσκαφών του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών».Με το παρόν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο τα JAR MMEL/MEL, Τροποποίηση 1η, Αύγουστος 2005 τα οποία καθορίζουν τα πλαίσια σύνταξης και εφαρμογής του κυρίου καταλόγου ελαχίστου εξοπλισμού και καταλόγου ελάχιστου εξοπλισμού.Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011. [...]

Περισσότερα »
30 Σεπτεμβρίου 2011, 23:595 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κανονισμός Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών
Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον «Κανονισμό Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών – Ελικόπτερα με κύρωση τροποποιήσεων του»

1. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον «Κανονισμό Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών – Ελικόπτερα με κύρωση τροποποιήσεων του».2. Με το παρόν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο τα JAR OPS 3 τα οποία καθορίζουν τους κανόνες και απαιτήσεις πτητικής λειτουργίας για αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν ως πτητικά μέσα τα ελικόπτερα καθώς και τις συναφείς διοικητικές πράξεις (έκδοση, τροποποίηση κτλ) των πιστοποιητικών αερομεταφορέων.Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011. [...]

Περισσότερα »
30 Σεπτεμβρίου 2011, 23:592 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κανονισμός Πρόσθετων Απαιτήσεων Πτητικής Ικανότητας για Πτητικές Λειτουργίες
Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον «Κανονισμό Πρόσθετων Απαιτήσεων Πτητικής Ικανότητας για Πτητικές Λειτουργίες»

1. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον «Κανονισμό Πρόσθετων Απαιτήσεων Πτητικής Ικανότητας για Πτητικές Λειτουργίες».2. Με το παρόν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο τα JAR-26, τροποποίηση 3η, Δεκέμβριος 2005 τα οποία καθορίζουν τις συμπληρωματικές απαιτήσεις / προδιαγραφές ασφαλείας για τα αεροσκάφη που επιχειρούν σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (Πτητικής) Λειτουργίας, EU – OPS.  τα οποία καθορίζουν τα πλαίσια σύνταξης και εφαρμογής του κυρίου καταλόγου ελαχίστου εξοπλισμού και καταλόγου ελάχιστου εξοπλισμού.Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011. [...]

Περισσότερα »
30 Σεπτεμβρίου 2011, 23:595 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Διαδικασίες Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Επιτάχυνση και Εξορθολογισμός διαδικασιών Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης»

Το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία επεξεργάστηκε πρόταση βελτίωσης του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΚΑΑΑ) που θα επιτρέψει την αποδοτικότερη λειτουργία του θεσμού της απαλλοτρίωσης για κοινωνικούς σκοπούς και ιδιαίτερα για την παραγωγή δημοσίων έργων.Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται:Η μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας της απαλλοτρίωσηςΟ Εξορθολογισμός του κόστους των αποζημιώσεωνΗ καλύτερη υπεράσπιση των συμφερόντων του ΔημοσίουΗ απλούστευση διαδικασιών που θα διευκολύνει τόσο τον πολίτη, όσο και τη Διοίκηση κατά την υλοποίηση της απαλλοτρίωσης. [...]

Περισσότερα »
18 Οκτωβρίου 2011, 23:5913 Άρθρα80 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κανονισμός Λειτουργίας Παρατηρητηρίου
Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

Σας ενημερώνουμε ότι στον ιστοχώρο www.yme.gov.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου διαβουλεύσεων «Ανοικτή Διακυβέρνηση OpenGov.gr», αναρτάται σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων».Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση επί του προσχεδίου αυτού. Παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2012.Με το υπόψη προσχέδιο Κ.Υ.Α. δημιουργείται, για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο, στην Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ένα πανελλαδικό τηλεμετρικό δίκτυο συνεχούς μέτρησης και καταγραφής των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με την ονομασία «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων», που στόχο έχει τον συνεχή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού και την έγκυρη και διαρκή ενημέρωση του. Επιπλέον, με την εν λόγω Κ.Υ.Α. θεσπίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων [...]

Περισσότερα »
31 Αυγούστου 2012, 13:0015 Άρθρα46 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΚΥΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου ΚΥΑ «Καθορισμός μεθοδολογίας του τρόπου επιμερισμού του μέρους του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (ΚΚΚΤΥ) που επιβαρύνει τους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας»

Σας ενημερώνουμε ότι στον ιστοχώρο www.yme.gov.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου διαβουλεύσεων «Ανοικτή Διακυβέρνηση OpenGov.gr», αναρτάται σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός μεθοδολογίας του τρόπου επιμερισμού του μέρους του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (ΚΚΚΤΥ) που επιβαρύνει τους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας».Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου αυτού. Παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012.Με το υπόψη σχέδιο Κ.Υ.Α. δημιουργείται ειδικός λογαριασμός για το σκοπό της διαχείρισης της αποζημίωσης του καθαρού κόστους της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, η τήρηση και η διαχείριση του οποίου ανατίθεται στην ΕΕΤΤ και η χρηματοδότηση αυτού θα εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή – συνεισφορά του Φορέα Παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.) και των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας.Οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτ [...]

Περισσότερα »
1 Οκτωβρίου 2012, 23:596 Άρθρα20 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Οργάνωση και λειτουργία του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Οργάνωση και λειτουργία του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»Με το παρόν σχέδιο νόμου καθορίζεται το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενσωματώνοντας στην εθνική νομοθεσία, μεταξύ άλλων τις Οδηγίες: 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών, όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα ολοκληρωθεί σε 10 ημέρες, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας μας.Φ [...]

Περισσότερα »
16 Μαρτίου 2012, 13:0083 Άρθρα180 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ζώνες ασφαλείας
Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου υπουργικής απόφασης σχετικά με τις «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών - καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών»

1. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου υπουργικής απόφασης σχετικά με τις «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών – καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών»2. Με το παρόν σχέδιο υπουργικής απόφασης ρυθμίζονται θέματα που αφορούν :α)στην ταξινόμηση και την κυκλοφορία σχολικών λεωφορείων καιβ)σε θέματα μεταφοράς μαθητών καιγ)σε θέματα ελέγχων των σχολικών λεωφορείωνΗ συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα ολοκληρωθεί σε 10 ημέρες, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της πρωτοβουλίας μας.ΦιλικάΑ. ΜπουρδάραςΓεν. Γραμματέας Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. [...]

Περισσότερα »
17 Φεβρουαρίου 2012, 11:599 Άρθρα10 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Οχήματα Ειδικής Χρήσης
Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την κατάταξη ορισμένων οχημάτων στην κατηγορία οχημάτων ειδικής χρήσης.

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) κατάλογος οχημάτων προκειμένου αυτά στη συνέχεια να ενταχθούν σε ιδιαίτερη κατηγορία, αυτή των οχημάτων ειδικής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.Η παρούσα διαβούλευση αποτελεί την αφετηρία τακτοποίησης μιας εκκρεμότητας ετών. Μέχρι τώρα τα κυκλοφορούντα οχήματα κατατάσσονταν σε τρεις κατηγορίες, αυτές των αυτοκινήτων, των αγροτικών μηχανημάτων και των μηχανημάτων έργων, παρότι μερικά εξ’ αυτών, σύμφωνα με τους ορισμούς και άλλες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), δεν υπάγονταν στις εν λόγω κατηγορίες.Το άρθρο 84 του ΚΟΚ ορίζει: «Aν αμφισβητείται από την αρμόδια υπηρεσία o χαρακτηρισμός μηχανoκίνητoυ oχήματoς ως αυτoκινήτoυ, αγρoτικoύ μηχανήματoς ή μηχανήματoς έργoυ, απαιτείται κoινή απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπoυργών,της παραγράφου 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ. Mε την απόφαση αυτή συγκρoτείται κoινή επιτρoπή των συναρμόδιων κατά περίπτωση υπoυργείων, η oπoία έχει ως έργo την επίλυση της πιo πάνω αμφισβήτησης. Στην αυτή επιτρoπή ανατίθεται και τo έργo κατάταξης των oχημάτων ειδικής χρήσης σε ειδική κατηγoρία, εφόσoν δεν είναι δυνατή η κατάταξή [...]

Περισσότερα »
27 Ιανουαρίου 2012, 12:003 Άρθρα40 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων και όροι ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής τους
Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων και όροι ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων επισκευής αυτών»

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων και τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων επισκευής αυτών.Με το παρόν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος επιχειρούμε την τακτοποίηση μιας εκκρεμότητας ετών. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν.1575/85 (ΦΕΚ 207/Α) «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν.3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α), προβλέπεται η έκδοση Π.Δ. σχετικά με τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων επισκευής Μηχανημάτων Έργων καθώς και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη επισκευής οχημάτων αυτών.Με Απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ συγκροτήθηκε Επιτροπή, η οποία επεξεργάστηκε σχέδιο Π.Δ. με το οποίο προτείνονται ρυθμίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων και τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων αδειών, τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων επισκευής μηχανημάτων έργων, τις άδει [...]

Περισσότερα »
16 Ιανουαρίου 2012, 12:0015 Άρθρα157 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αδειοδότηση και λειτουργία αεροπορικών σχολών για παροχή εκπαίδευσης
Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος "Αδειοδότηση και λειτουργία αεροπορικών σχολών για την παροχή εκπαίδευσης στην αερομεταφορά επικινδύνων υλικών"

1. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την «Αδειοδότηση και λειτουργία αεροπορικών σχολών για την παροχή εκπαίδευσης στην αερομεταφορά επικινδύνων υλικών».2. Με το παρόν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην παροχή εκπαίδευσης στην αερομεταφορά επικινδύνων υλικών.Μπορείτε να υποβάλλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2011 [...]

Περισσότερα »
20 Νοεμβρίου 2011, 23:5923 Άρθρα2 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς
Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με την "Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή του Κανονισµού (EK) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς"

1. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με την «Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή του Κανονισµού (EK) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς2. Με το παρόν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος α) ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του Κανονισμού 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς και ειδικότερα προσδιορίζονται τα όργανα για την παροχή της συνδρομής, και η δημόσια αρχή που  είναι  υπεύθυνη για την επιβολή εφαρμογής του Κανονισμού και β) θεσπίζονται ή εξειδικεύονται  διοικητικές διαδικασίες και προβλέπονται κυρώσεις.Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας μέχρι την  23 Οκτωβρίου 2011.  [...]

Περισσότερα »
23 Οκτωβρίου 2011, 23:5911 Άρθρα32 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς με Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης, αυτοκίνητα και Μοτοσικλέτες Δημόσιας Χρήσης
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς με Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης μέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες Δημόσιας Χρήσης (Μ.Δ.Χ)»

Αγαπητές φίλες και φίλοι,Η απελευθέρωση των επαγγελμάτων με κανόνες, αλλά και χωρίς περιορισμούς στην πρόσβαση σε αυτά, αποτελεί συνταγματική επιταγή και ταυτόχρονα μια πραγματική κοινωνική ανάγκη. Με το νόμο 3919/2011 προχωρήσαμε στην κατάργηση περιορισμών στην πρόσβαση για την άσκηση ενός επαγγέλματος και με το σχέδιο νόμου που τίθεται σε διαβούλευση θέτουμε τους κανόνες για την απελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών ΤΑΞΙ και τη δημιουργία της αγοράς οχημάτων Ειδικής Μίσθωσης (πολυμορφικών 7 και 9 θέσεων καθώς και Μοτοσυκλετών). Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου απελευθερώνεται η παροχή υπηρεσιών Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης με την ταυτόχρονη επανάκτηση του Δημόσιου χαρακτήρα της Άδειας λόγω της απόδοσής της αποκλειστικά από το κράτος.Θέτοντας το προτεινόμενο σχέδιο νόμου σε δημόσια διαβούλευση, σας καλούμε να διατυπώσετε τις προτάσεις και απόψεις σας επί των άρθρων μέχρι την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου.  [...]

Περισσότερα »
14 Σεπτεμβρίου 2011, 23:5933 Άρθρα405 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τέλη Αερολιμένων
Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με την «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη αερολιμένων»

1. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με την «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη αερολιμένων»2. Με το παρόν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος α) ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η υπ΄ αριθμ. Οδηγία 2009/12 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αερολιμενικά τέλη και β) καθορίζεται  η οργάνωση, η λειτουργία και η στελέχωση της Εποπτικής Αρχή Τελών Αερολιμένων η οποία ιδρύθηκε με το ν. 3913/2010.Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας μέχρι την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2011.  [...]

Περισσότερα »
18 Σεπτεμβρίου 2011, 23:5912 Άρθρα10 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών
Δημόσια Διαβούλευση για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων υποβάλλει πρόταση Δημόσιας Διαβούλευσης για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών υποψηφίων οδηγών.Με την αναμόρφωση του ως άνω θεσμικού πλαισίου επιδιώκεται :Η διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των διαδικασιώνΗ ενίσχυση της οδικής ασφάλειαςΗ καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτώνΗ καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιώνΜπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας μέχρι την 8η Μαΐου 2011. [...]

Περισσότερα »
8 Μαΐου 2011, 23:594 Άρθρα128 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις »

ΓΕΝΙΚΑΤο Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων αναλαμβάνει νομοθετική πρωτοβουλία η οποία αναλύεται σε τρία διακριτά μέρη, το πρώτο των οποίων αφορά σε μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας ανάθεσης και εκπόνησης των μελετών (Ν 3316/2005), το δεύτερο σε μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων (Ν 3669/2008) και το τρίτο στην ίδρυση μιας αρχής ελέγχου των διαδικασιών ωρίμανσης, ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων.Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ:Οι κυριότεροι σκοποί που εξυπηρετούνται με τη μεταρρύθμιση του Ν 3316/2005 και οι ρυθμίσεις που συντελούν στην εξυπηρέτηση αυτών των σκοπών είναι:1. Τροποποιήσεις στα μητρώα μελετητώνΣκοπός των νέων ρυθμίσεων είναι η χορήγηση δυνατότητας επαγγελματικής διεξόδου σε μηχανικούς και άλλους επιστήμονες, με νέα εξειδικευμένα αντικείμενα, η συγκρότηση ομίλων και εταιρειών οι οποίες θα έχουν μόνιμη στελέχωση και θα αναλαμβάνουν ολόκληρη τη μελέτη τεχνικού έργου, η σύσταση εξειδικευμένων κατηγοριών παρόχων υπηρεσιών και η ορθολογική τήρηση του μητρώου, χωρίς περιττούς περιορισμούς.2. Διαδικασία ωρίμανσης των συμβάσεωνΣκοπός των νέων ρυθμίσεων είναι α) Η σωστή περιγραφή και ορισμός του συμβατικού αντικειμ [...]

Περισσότερα »
3 Μαρτίου 2011, 23:5991 Άρθρα453 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αναδιάρθρωση Συγκοινωνιών
Δημόσια Διαβούλευση για το νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων υποβάλλει πρόταση Δημόσιας Διαβούλευσης για το νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο οι φορείς παροχής αστικού συγκοινωνιακού έργου στην Περιφέρεια Αττικής εξυγιαίνονται και εισέρχονται σε μία νέα φάση ανάπτυξης.Τα βασικά σημεία του νέου θεσμικού πλαισίου είναι:Α. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ1. Μετασχηματισμός των εταιρειών του ομίλου ΟΑΣΑ – Σύσταση των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ2. Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων – Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις3. Διαγραφή χρεών – Επενδυτικά προγράμματα –Αυξήσεις Μ.Κ. –Λοιπά ευεργετήματα Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ,ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ1. Αρμοδιότητες ΟΑΣΑ – Συμβάσεις Παροχής Έργου με τις Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου2. Αρμοδιότητες Συγκοινωνιακών Φορέων – Καθορισμός δεικτών απόδοσης λειτουργίας3. Σύμφωνο Ευθύνης – Μηχανισμός Επίβλεψης4. Υπαγωγή εταιρειών ομίλου ΟΑΣΑ στις διατάξεις του νόμου περί ΔΕΚΟ5. Εκσυγχρονισμός λειτουργίας ομίλου ΟΑΣΑΓ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ1. Εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την ρύθμιση των θεμάτων προσωπικού2. Εξορθολογισμός προσωπικού για το [...]

Περισσότερα »
21 Ιανουαρίου 2011, 23:5916 Άρθρα221 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου "Περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις"

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων υποβάλλει πρόταση Δημόσιας Διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου που αφορά στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις.Με το παρόν σχέδιο νόμου: α) συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τον καθορισμό του τρόπου μετάβασης σε καθεστώς πλήρους απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς, από την 1.1.2013, με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ στην Ελληνική έννομη τάξη και β) καλύπτει νομοθετικά κενά τα οποία έχουν προκύψει στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα οποία χρήζουν νομοθετικών ρυθμίσεων.Τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου είναι :1. Ως προς το μέρος των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με τις προτεινόμενες διατάξεις, προωθείται η ανάπτυξη της αγοράς, η διασφάλιση της προστασίας των χρηστών των υπηρεσιών αυτών, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και η εξασφάλιση των μέσων συμμόρφωσης των ταχυδρομικών επιχειρήσεων προς τους κανόνες του ανταγωνισμού.2. Ως προς το μέρος των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις δημιουργούν ένα διαφανές και λειτουργικό πλαίσιο για τις επικοινωνίες, εξασφαλίζουν την καλύτερη ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, αντιμε [...]

Περισσότερα »
10 Ιανουαρίου 2011, 23:5934 Άρθρα173 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Διαδικασία Αδειοδότησης Εγκατάστασης Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών
Δημόσια Διαβούλευση για την «Ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών»

Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση με θέμα: «Ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών»Παρατηρήσεις , σχόλια, ιδέες και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 10/12/2010. [...]

Περισσότερα »
10 Δεκεμβρίου 2010, 23:5911 Άρθρα53 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟY «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟY «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών και άλλες διατάξεις».Με την προώθηση του παρόντος σχεδίου νόμου για τα υδατοδρόμια ρυθμίζονται εκ νέου οι διαδικασίες ίδρυσης, λειτουργίας κι εκμετάλλευσης των επί των υδάτινων επιφανειών επιχειρήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η αδειοδότηση αυτών, μέσω της απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών, καθώς και να θεσπιστεί ασφαλές θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα ευνοεί την ανάπτυξή τους.Στο Κεφάλαιο Β’ του παρόντος σχεδίου νόμου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των εμπορευματικών κι επιβατικών μεταφορών, με σκοπό τόσο την καλύτερη οργάνωση των επιχειρήσεων όσο και την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών, των κλάδων που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο.Στο Κεφάλαιο Γ’ εισάγονται ρυθμίσεις, που έχουν σαν σκοπό την καλύτερη κι άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη (π.χ. καθιέρωση του θεσμού προσωρινής άδειας κυκλοφορίας ταξινόμηση εισαγομένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων κ.α.) και διατάξεις που αφορούν στην καλύτερη λειτουργία της ΥΠΑ και ΑΠΑ.Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σ [...]

Περισσότερα »
27 Δεκεμβρίου 2019, 14:0060 Άρθρα194 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, υπό τον τίτλο: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».Οι οδηγίες 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 αποτελούν μέρος της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους, η οποία συνίσταται σε έξι νομοθετικές προτάσεις που αποσκοπούν στην άρση των εμποδίων που απομένουν για την ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου. Το νέο θεσμικό πλαίσιο στοχεύει στο να καταστούν οι σιδηροδρομικές μεταφορές ανταγωνιστικότερες και διαλειτουργικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διατηρηθεί υψηλό το επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για τους επιβάτες, να θεσπιστούν κανόνες στη σιδηροδρομική αγορά και να γίνει ορθολογικότερη η λειτουργία αυτής.Μεταξύ των βασικών αλλαγών που εισάγονται με τις ανωτέρω οδηγίες:• απελευθερώνεται η αγορά επιβατικών μεταφορών• διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των βασικών καθηκόντων του διαχειριστή υποδομής και τίθενται κανόνες για τη διακυβέρνηση της υποδομής με στόχο την εδραίωση υγιούς ανταγωνισμού στον σιδηροδρομικό τομέα.• αναδιατυπώνεται το θεσμικό πλαίσιο σ [...]

Περισσότερα »
26 Σεπτεμβρίου 2019, 14:0089 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
33 Άρθρα6 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
31 Άρθρα162 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
17 Άρθρα152 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
43 Άρθρα130 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
27 Άρθρα468 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!