• Σχόλιο του χρήστη 'verking' | 16 Σεπτεμβρίου 2010, 20:13

    To χρονικό όριο του ενός έτους της Παρ. 9.1γ είναι υπερβολικά μικρό και κινδυνεύει δίκτυο, που σίγουρα (συνδυάζοντας άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου περί προσωπικού και ΥΔΥ) θα κλείσει, να μετατραπεί σε φωτοβολταϊκά πάρκα και βαμβακοκαλλιέργειες. Το τραγικό παράδειγμα του Λαυρίου πρέπει να μάς βάλει μυαλό.