• Σχόλιο του χρήστη 'apostolos' | 31 Δεκεμβρίου 2010, 18:34

    η διαδικασία των μετρήσεων, διαχείρισης, επέκτασης και συντήρησης του Δικτύου σε κάποιο τόπο θα πρέπει να γίνεται και με τη συνεργασία Ραδιοηλεκτρολόγων Α' (Ιδιωτών ή και ΔΥ ) ή εταιρειών που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα πάντα με τη καθοδήγηση του φορέα.