• Σχόλιο του χρήστη 'Antonis' | 5 Ιανουαρίου 2011, 23:53

    Θα πρέπει υποχρεωτικά να θεσπιστούν πολύ πιο χαμηλά όρια ακτινοβολίας, με βάση την Κοινοτική Αρχή της Προφύλαξης. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η τοποθέτηση σταθμών βάσης (κεραιών) κινητής τηλεφωνίας πέριξ των 300 μέτρων από σχολεία, νοσοκομεία και όπου αλλού υπάρχουν ευπαθείς ομάδες. Είναι απαραίτητο να διδαχθούμε από τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης όσον αφορά τα όρια ακτινοβολίας (βλ. Γαλλία, Αυστρία, Ελβετία κλπ.), αλλά και τον σοβαρό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την υγεία των Πολιτών τους. Είναι θλιβερό στην Ελλάδα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Υγείας να αποκλείονται παντελώς από ένα τέτοιο ζήτημα.